Auteurs- en sprekersregister betreffende "Khattabi Zakia" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Activiteitenverslag 2010 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (5-1342)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi
5-1342/1
p. 1-14 5-1342/1 p. 1-14 (PDF)
Artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering - Verruimd verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom (VVSBG) - Toepassing - Cijfers (5-7126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7126
Asielaanvragen - Vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminking - Bescherming erkend door Belgie - Cijfers (5-6823)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6823
Attesten van "geen huwelijksbeletsel" - Toekenning - Weigering - Marokko en TunesiŽ - Cijfers - Voorontwerp van wet van de vorige regering - Vooruitgang (5-665)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-665
Belgische Commissie voor de Mensenrechten - Oprichting - Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties - Omstandig advies - Beschikbaarheid (5-4113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4113
Belgische Commissie voor de Mensenrechten - Oprichting - Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties - Omstandig advies - Beschikbaarheid (5-568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-568
De Belgische bijdrage aan de financiering van UN Women (Centraal agentschap dat ervoor moet zorgen dat de gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen sneller worden gerealiseerd) (5-912)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-96
p. 16-18 5-96 p. 16-18 (PDF)
De aanwezigheid van Tunesische politie en inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied en hun samenwerking met onze eigen diensten (BeÔnvloeding van tegenstanders van het regime van de Tunesische president Bel Ali) (5-302)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-27 COM
p. 18-19 5-27 COM p. 18-19 (PDF)
De afzondering en de detentievoorwaarden van de heer Nizar Trabelsi (Terrorist - Bijzonder regime - Huwelijk - Uitlevering) (5-296)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 11-13 5-25 COM p. 11-13 (PDF)
De budgettaire onzekerheid inzake de follow-up van seksuele delinquenten en de situatie van het Brussels Steuncentrum (5-663)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-74
p. 14-15 5-74 p. 14-15 (PDF)
De correcte financiering van de Dienst omkadering alternatieve gerechtelijke maatregelen (Regionalisering) (5-1229)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-134
p. 13-14 5-134 p. 13-14 (PDF)
De financiering van de "Salduz"-permanenties (Bijstand van iedere verdachte door een advocaat vanaf het eerste verhoor - Bijkomende kosten voor het openbaar ministerie, de onderzoeksrechters, de politie en de advocaten) (5-213)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 17-19 5-27 p. 17-19 (PDF)
De gerechtelijke samenwerking tussen BelgiŽ en Turkije (5-9019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9019
De gevolgen van het arrest Salduz (Bijstand van iedere verdachte door een advocaat vanaf het eerste verhoor) (5-685)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-685/1
p. 1-177 5-685/1 p. 1-177 (PDF)
De haalbaarheidsstudie betreffende de oprichting van een interuniversitaire master genderstudies (5-297)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-38 COM
p. 11-13 5-38 COM p. 11-13 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking van het wetsontwerp 5-869 houdende diverse bepalingen uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet (5-869)      
  5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
De hervorming van de rechtsbijstand (Principe van het remgeld - Waarschuwing van de Raad van State over de meest behoeftigen) (5-1078)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-109
p. 18-20 5-109 p. 18-20 (PDF)
De leden van de N-VA-fractie betreuren dat de minister van Justitie tijdens de bespreking van haar wetsontwerpen afwezig is      
  5-85
p. 34-36 5-85 p. 34-36 (PDF)
De modernisering van de DNA-analyse in strafzaken (5-2691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2691
De nationale Mensenrechtencommissie (5-8503)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8503
De omstandigheden waarin uitwijzingen gebeuren (RepatriŽring per vliegtuig - Obstructie door passagiers - Houding van de politie) (5-844)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-91
p. 26-30 5-91 p. 26-30 (PDF)
De openingsdagen van het Constantin Meunier- en het Wiertzmuseum (5-82)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen,Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-9 COM
p. 27-30 5-9 COM p. 27-30 (PDF)
De oprichting van de Belgische Commissie voor de Grondrechten (5-105)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 15-18 5-6 COM p. 15-18 (PDF)
De oprichting van een onafhankelijke controle-instantie inzake mensenrechten (5-7206)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7206
De opsluiting van minderjarigen (5-1677)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-121 COM
p. 5-8 5-121 COM p. 5-8 (PDF)
De overbrenging van gevangenen van Vorst naar de gevangenis van Andenne (5-7683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7683
De overdracht van Belgische gevangenen naar de gevangenis van Tilburg (Evaluatie) (5-110)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 18-22 5-6 COM p. 18-22 (PDF)
De politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Turkije (5-9183)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9183
De problemen inzake de begroting en het functioneren van het Brussels Steuncentrum (5-2508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2508
De rol van de NMBS in de afwerking van het richtschema voor de Zuidwijk (5-11324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-11324
De rol van de getuigen bij een euthanasieverzoek (5-9493)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9493
De rol van de maatschappijen van de NMBS-Groep inzake spoormobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Voorstel van een Brussels Expresnet [BEN]) (5-1019)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-105
p. 7-10 5-105 p. 7-10 (PDF)
De stakingsaanzegging van de Franstalige psychosociale diensten van de gevangenissen (Ontevredenheid over de inkrimping van het personeel) (5-755)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-83
p. 27-28 5-83 p. 27-28 (PDF)
De steeds frequentere weigering om een attest van geen huwelijksbeletsel uit te reiken (Belgisch staatsburger die in het buitenland wil trouwen - Voorontwerp van wet - Belgische ambassades in Marokko en TunesiŽ - Artikelen 146bis en 146ter Burgerlijk Wetboek : schijnhuwelijk en gedwongen huwelijk) (5-71)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 15-16 5-11 COM p. 15-16 (PDF)
De strafrechtelijke schikkingen (Verval van de strafvordering voor sommige misdrijven mits betaling van een geldsom - Artikel 216bis Wetboek van strafvordering - Cijfers) (5-673)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-76
p. 21-22 5-76 p. 21-22 (PDF)
De strijd tegen discriminatie bij aanwerving (5-2676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2676
De strijd tegen mensenhandel (Verslag van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Aanpak van sociale fraude en economische en seksuele uitbuiting - Tweejaarlijkse verslagen van de regering) (5-1679)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-121 COM
p. 11-13 5-121 COM p. 11-13 (PDF)
De toekomst van het wetenschapsbeleid en van enkele specifieke programma's (Toekomst van het onderzoeksprogramma Interuniversitaire Attractiepolen - Onderzoeksprogramma's ter ondersteuning van de besluitvorming - Toekomstvisie op het wetenschapsbeleid) (5-111)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-20
p. 6-8 5-20 p. 6-8 (PDF)
De toepassing van het project COPPRA (Community Policing and Prevention of Radicalisation and terrorism) en het voorkomen van radicalisering bij jongeren (Oproep aan scholen, jongerenverenigingen en sportclubs) (5-322)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-27 COM
p. 8-15 5-27 COM p. 8-15 (PDF)
De tussenkomst van een private militie in een sociaal conflict bij Meister (Reactie van de politie) (5-456)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-49
p. 20-25 5-49 p. 20-25 (PDF)
De uitbreiding van de strafrechtelijke schikking (Verval van strafvordering mits betaling van een geldsom - Rondzendbrief) (5-576)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-61
p. 10-15 5-61 p. 10-15 (PDF)
De veiligheids- en preventiecontracten die niet worden verlengd en de gevolgen daarvan voor de werknemers die ervan afhangen (Financiering van de gemeenschapswachten tijdens een regering van lopende zaken) (5-364)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-32 COM
p. 6-8 5-32 COM p. 6-8 (PDF)
De verschillende behandeling door onze diplomatieke diensten van verzoeken om bijstand van Belgisch-Marokkaanse burgers (Weigering van de Belgische consulaten in Marokko om op te treden - Mevrouw Karima) (5-444)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 28-29 5-45 COM p. 28-29 (PDF)
De vervaldatum van het mandaat van Franstalig directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (en de interfederalisatie van het Centrum) (5-3679)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-238 COM
p. 12 5-238 COM p. 12 (PDF)
De voorstellen inzake justitiekosten van de Commissie voor de modernisering van de rechterlijke orde (5-296)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-36
p. 17-19 5-36 p. 17-19 (PDF)
De vrieskou en de humanitaire noodsituatie van asielzoekers in BelgiŽ (Tekort aan opvangplaatsen - Task force) (5-404)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-46
p. 20-25 5-46 p. 20-25 (PDF)
De zegening van de motoren van de federale politie (Respect voor de scheiding van kerk en staat) (5-3680)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-238 COM
p. 13-14 5-238 COM p. 13-14 (PDF)
Dienst voor het strafrechtelijk beleid - Verdwijning - Vervanging door twee diensten - CoŲrdinatie - Bevoegdheden - Vrijwillige detacheringen - Koninklijk besluit (5-11380)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11380
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2010 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2012 (5-1393)      
  Bespreking
5-46
p. 36-41 5-46 p. 36-41 (PDF)
   Besparingen
5-46
p. 41 5-46 p. 41 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Zakia Khattabi, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Een mogelijke dubbele subsidiŽring van Samusocial door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het federaal niveau (Bezwarend verslag van de Inspectie van FinanciŽn) (5-1148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-122
p. 13-14 5-122 p. 13-14 (PDF)
Europees Hof voor de Rechten van de Mens Veroordeling van BelgiŽ - Aantal - Onderwerp (5-10980)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10980
Gevangenis van Vorst - Europees Comitť ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) - Bezoek van april 2012 - Verslag - Bekendmaking (5-7125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7125
GeÔntegreerd en integraal strafrechtelijk beleid - Dienst voor het strafrechtelijk beleid - Afschaffing - Visie - Kadernota - Voorzitterschap van het College van procureurs-generaal (5-11379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11379
Guinee - Migratie naar BelgiŽ - Ontradingscampagne (5-9446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9446
Haar ontmoeting met de Marokkaanse minister van Justitie (Overbrenging van gevangenen) (5-528)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-58
p. 34-36 5-58 p. 34-36 (PDF)
Het aansturen van het penitentiair beleid in BelgiŽ (Overbevolking - Omvattende visie over justitie en de gevangeniswereld) (5-496)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-56
p. 27-29 5-56 p. 27-29 (PDF)
Het akkoord tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten over het voorkomen en bestrijden van ernstige misdrijven (Gegevensuitwisseling - Eerbiediging van het privť-leven) (5-1678)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-121 COM
p. 8-11 5-121 COM p. 8-11 (PDF)
Het belemmeren van de toetreding van vrouwen tot politieke mandaten (Onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van een mandaat en het zwangerschapsverlof) (5-719)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-81
p. 26-29 5-81 p. 26-29 (PDF)
Het bouwen van een nieuwe gevangenis in Haren en de gevolgen voor de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst (5-324)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 5-9 5-43 COM p. 5-9 (PDF)
Het elektronisch toezicht voor veroordeelden tot een straf van minder dan drie jaar (5-9014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9014
Het koninklijk besluit betreffende de subsidiŽring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die verwikkeld zijn in een gerechtelijke procedure (Criteria voor de toekenning van subsidies - Berekening van de personeelsbehoefte) (5-1676)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-121 COM
p. 4-5 5-121 COM p. 4-5 (PDF)
Het niet respecteren van de bevoegdheden van het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak-Trabelsi (Uitlevering aan de Verenigde Staten) (5-4063)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 6-9 5-259 COM p. 6-9 (PDF)
Het nieuwe akkoord inzake het Gewestelijk Expresnet (in Brussel - Betere bedieningen binnen Brussel) (5-1105)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-114
p. 15-17 5-114 p. 15-17 (PDF)
Het nieuwe hoofd van de Veiligheid van de Staat (Benoemingsprocedure) (5-1342)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-143
p. 21-23 5-143 p. 21-23 (PDF)
Het protocol dat met Marokko is gesloten inzake de transfert van Marokkaanse gedetineerden (Ellendige detentieomstandigheden) (5-124)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 15-17 5-21 p. 15-17 (PDF)
Het recht op emotie (Recht op emotie in het kader van de antiracisme- en antidiscriminatiewet - Inroepen van verzachtende omstandigheden door de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding in het kader van de racistische uitlatingen van een publieke figuur op Facebook - Bescherming van de vrije meningsuiting op internet) (5-972)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-101
p. 11-13 5-101 p. 11-13 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake de verklaringen van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie over de uitwijzing van een jonge Afghaan (5-1237)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-135
p. 6-8 5-135 p. 6-8 (PDF)
Het taalexamen "artikel 5" voor magistraten bij Selor (5-6288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6288
Het verplichten en verlengen van het vaderschapsverlof (5-81)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-17
p. 6-8 5-17 p. 6-8 (PDF)
Kritiek op artikel 84 van het ontwerp van programmawet 5-869 : toevoeging van bepalingen over de minnelijke schikking in strafzaken door het indienen van een amendement in de commissie FinanciŽn van de Kamer - Aanpassing van de programmawet via een inderhaast opgestelde reparatiewet die gelijktijdig behandeld wordt (5-406)      
  5-18
p. 11 5-18 p. 11 (PDF)
  5-18
p. 14 5-18 p. 14 (PDF)
  5-18
p. 15 5-18 p. 15 (PDF)
  5-18
p. 19 5-18 p. 19 (PDF)
  5-18
p. 21 5-18 p. 21 (PDF)
Mededeling van de regering - De heer Elio Di Rupo, eerste minister, kondigt aan dat Koning Albert II op 21 juli 2013 zal aftreden en zal worden opgevolgd door zijn zoon prins Filip - Hulde      
  Bespreking
5-110
p. 6-14 5-110 p. 6-14 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch vraagt dat de Senaat zich distantieert van senator Fatiha SaÔdi die de uitwijzing van een illegale crimineel zou hebben verhinderd      
  5-55
p. 6-7 5-55 p. 6-7 (PDF)
Mevrouw Zakia Khattabi protesteert tegen de afwezigheid van de betrokken minister bij het stellen van een vraag om uitleg      
  5-45 COM
p. 28 5-45 COM p. 28 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden ("Vlinderakkoord") (5-2369)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof ("Vlinderakkoord" - Beroep bij het Grondwettelijk Hof tegen de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij een sanctie wordt opgelegd aan kandidaten verkozen om te zetelen in de Kamer - Zie ook doc. 5-2374 en 5-2376) (5-2375)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Zakia Khattabi
5-2375/3
p. 1 5-2375/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten ("Vlinderakkoord") (5-2373)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1670)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi
5-1670/6
p. 1-5 5-1670/6 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-68
p. 29-31 5-68 p. 29-31 (PDF)
   Overzicht van het verslag van de commissie voor de Justitie
5-68
p. 30 5-68 p. 30 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Controle door het Grondwettelijk Hof van de wettigheid van de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij sancties worden opgelegd aan kandidaten verkozen voor de Kamer - Zie ook doc. 5-2375 en 5-2376) (5-2374)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Zakia Khattabi
5-2374/3
p. 1-26 5-2374/3 p. 1-26 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Uitsluiten van elke procedure inzake belangenconflicten betreffende federale regels die betrekking hebben op de vestiging en de toepassing van de personenbelasting) (5-2371)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gewestelijke volksraadplegingen) (5-2372)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Begrotingsbesparingen
5-80
p. 17-19 5-80 p. 17-19 (PDF)
   Kritiek op de regeringsmaatregelen
5-80
p. 17-19 5-80 p. 17-19 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
Verdaging van de stemmingen, omdat het quorum niet bereikt is      
  5-143
p. 69-70 5-143 p. 69-70 (PDF)
Verklaring van de regering over haar algemeen beleid (15 oktober 2013 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
   Hulde aan de Senaat van vůůr de zesde staatshervorming
5-120
p. 13 5-120 p. 13 (PDF)
   Kritiek op het regeringsbeleid
5-120
p. 13 5-120 p. 13 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat met betrekking tot de samenstelling van de commissie belast et de begeleiding van het Vast Comitť I (Vertegenwoordiging van elke politieke fractie - Artikel 86bis) (5-1667)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1667/1
p. 1-2 5-1667/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van begroting voor het jaar 2013 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM C-BIM) (5-2014)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Zakia Khattabi en Anke Van dermeersch
5-102
p. 43 5-102 p. 43 (PDF)
  5-102
p. 46 5-102 p. 46 (PDF)
Voorstel van begroting voor het jaar 2014 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM - C-BIM) (5-2312)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Zakia Khattabi
5-128
p. 74 5-128 p. 74 (PDF)
  5-128
p. 107-108 5-128 p. 107-108 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in BelgiŽ verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen (Vijf jaar verblijf in BelgiŽ als voorwaarde voor de vreemdelingen van buiten de EU) (5-1517)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Cťcile Thibaut en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1517/1
p. 1-12 5-1517/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen (5-660)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-660/2
p. 1 5-660/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Gelijkheid man-vrouw - Evenwichtige aanwezigheid op de lijsten van de kandidaatstellingen - Ritsprincipe) (5-1640)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1640/1
p. 1-4 5-1640/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Zakia Khattabi c.s.
5-1989/3
p. 1 5-1989/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Zakia Khattabi c.s.
5-1989/4
p. 1-2 5-1989/4 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Wijzigingen van technische aard, die als doel hebben de bijzondere wet aan te passen aan vaststaande praktijken en rechtspraak van het Hof en van het Europees Hof van Justitie, het Hof toe te laten efficiŽnter te werken, en de bijzondere wet te verduidelijken - Elektronische procesvoering) (5-2438)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-2438/3
p. 1-23 5-2438/3 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
5-139
p. 38-43 5-139 p. 38-43 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van beide geslachten onder de leden van het Grondwettelijk Hof te waarborgen (5-1843)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1843/1
p. 1-8 5-1843/1 p. 1-8 (PDF)
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-1843/2
p. 1 5-1843/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof (5-381)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-381/3
p. 1 5-381/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Dirk Claes, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Rik Daems en Francis Delpťrťe
5-1815/1
p. 1-7 5-1815/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland (Antihomoklimaat) (5-2334)      
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten (5-829)      
  Amendementen nrs 40 tot 42 van de dames Zakia Khattabi en Marie Arena
5-829/6
p. 2-3 5-829/6 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van de meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (Gelijkheid van mannen en vrouwen - Opdragen aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een overzicht te maken van de Belgische wet- en regelgeving betreffende het statuut van de vrouw en van de concrete verwezenlijkingen ervan - Europees Instituut voor gendergelijkheid : studie die ertoe strekt een analyse te maken van de meest vrouwvriendelijke wet- en regelgeving van de lidstaten - Opneming in het Verdrag van Lissabon van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw, zodat een eenvormig statuut kan zorgen voor harmonisering van de rechten van de vrouw op het hoogste niveau) (5-137)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-137/1
p. 1-7 5-137/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van genderanalyse als onderdeel van de identificatie en erkenning van beroepsziekten (5-2103)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns en Cťcile Thibaut
5-2103/1
p. 1-11 5-2103/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een interparlementair begeleidings- en adviesorgaan voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (5-775)      
  Bespreking
5-12
p. 32-43 5-12 p. 32-43 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de economische en monetaire unie (Raadpleging over de invoering van de gulden regel inzake begrotingsevenwicht) (5-1613)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Zakia Khattabi en Cťcile Thibaut
5-1613/1
p. 1-5 5-1613/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak - ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Vrijheidsbeknottende bepalingen - Intellectuele eigendomsrechten - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (5-1820)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Claudia Niessen, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Cťcile Thibaut
5-1820/1
p. 1-11 5-1820/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie (5-1980)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Ahmed Laaouej en Richard Miller en de dames Fauzaya Talhaoui, Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-1980/1
p. 1-9 5-1980/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (5-2337)      
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Zakia Khattabi
5-135
p. 41 5-135 p. 41 (PDF)
  5-135
p. 43 5-135 p. 43 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2043)      
  Voorstel van de heren Benoit Hellings en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-2043/1
p. 1-6 5-2043/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verlengen van een nieuw vijfjarenprogramma inzake interuniversitaire attractiepolen (Fundamenteel onderzoek) (5-1173)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Mieke Vogels en de heer Marcel Cheron
5-1173/1
p. 1-4 5-1173/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Bespreking
5-46
p. 27-36 5-46 p. 27-36 (PDF)
Voorstel van resolutie om een Comitť D op te richten dat toezicht houdt op de verschillende plaatsen in BelgiŽ waar mensen van hun vrijheid zijn beroofd (Gevangenissen - Gesloten centra voor minderjarigen - PatiŽnten gehospitaliseerd zonder hun toestemming - Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en commissies van toezicht - Jaarlijks verslag aan het Parlement) (5-2002)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-2002/1
p. 1-5 5-2002/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om het Koninklijk Conservatorium van Brussel te renoveren (5-1826)      
  Voorstel van de heren Andrť du Bus de Warnaffe en Richard Miller en de dames Caroline Dťsir en Zakia Khattabi
5-1826/1
p. 1-5 5-1826/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen (5-1276)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Claudia Niessen en Cťcile Thibaut en de heer Jacky Morael
5-1276/1
p. 1-5 5-1276/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen (5-128)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-128/1
p. 1-5 5-128/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (5-1828)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Dťsir, Zakia Khattabi, Freya Piryns en Dalila Douifi en de heren Dirk Claes en Bert Anciaux
5-1828/1
p. 1-11 5-1828/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie over het instellen op Europees niveau van sociale en milieurechten via een herziening van het douanewetboek (Verhoging van de douanerechten en belastingen op de import van extracommunautaire goederen uit landen die geen rekening houden met de fundamentele sociale en milieunormen of die hun munt op een kunstmatig laag niveau houden) (5-1807)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi, Mieke Volgels, Cťcile Thibaut en Claudia Niessen
5-1807/1
p. 1-8 5-1807/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over het mandaat van BelgiŽ binnen het Europees Stabiliteitsmechanisme (In aanmerking nemen van eisen in verband met werkgelegenheid, sociale bescherming, degelijk onderwijs, volksgezondheid, milieubescherming, ...) (5-1612)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi en Cťcile Thibaut
5-1612/1
p. 1-5 5-1612/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over het waarborgen van beleidscoherentie voor ontwikkeling (Duurzame ontwikkeling - Ontwikkelingssamenwerking) (5-2111)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-2111/1
p. 1-9 5-2111/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering en ondersteuning van de effectieve uitvoering van het Action Plan Istanbul, met het oog op een grotere rol in de samenleving voor de vrouwen in de Euromediterrane zone (5-138)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-138/1
p. 1-5 5-138/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ (5-999)      
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel (5-1701)      
  Voorstel van de dames Caroline Dťsir, Zakia Khattabi en Vanessa Matz en de heren Dirk Claes, Gťrard Deprez, Bert Anciaux en Guido De Padt
5-1701/1
p. 1-9 5-1701/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verhoging van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in BelgiŽ (5-1233)      
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŤres van de FOD Buitenlandse Zaken (Bevordering van de instroom van vrouwen in de diplomatie - Aandacht voor de gezinssituatie van de partner en kinderen - Meer genderaandacht in de internationale diplomatie) (5-867)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Zakia Khattabi en Vanessa Matz
5-867/1
p. 1-13 5-867/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2854)      
  (Artikel 7bis betreffende duurzame ontwikkeling - Artikel 10 om de niet-Belgen in staat te stellen toegang te krijgen tot betrekkingen in overheidsdienst - Titel II om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen - Artikel 23 om in de Grondwet het recht van de burgers in te schrijven om toegang te hebben tot essentiŽle goederen en diensten zoals water, sociale diensten en gezondheidsdiensten, diensten voor inschakeling in het arbeidsproces, sociale huisvesting, onderwijs, openbaar vervoer, postdiensten, afvalbeheer, en tevens het recht op voeding - Artikel 28 om het recht om een zaak aanhangig te maken bij een ombudsman of een onafhankelijke bemiddelaar in te schrijven - Artikel 57 om het verzoekschriftenrecht te moderniseren en uit te breiden - Artikel 63 om een enkele federale kieskring over het hele grondgebied tot stand te brengen - Artikel 61 om de leeftijd van de kiezers te verlagen van achttien tot zestien jaar - Artikelen 109, 110 en 113 om een aantal aspecten van de koninklijke functie, zoals de bekrachtiging van wetten, het genaderecht en de adellijke titels, te moderniseren - Artikel 135bis om de bevoegdheid van het Brussels Hoofstedelijke Gewest inzake tweetalig onderwijs te bekrachtigen - Artikel 151, ß2 om het aan te passen aan de hervorming van de Senaat - Artikel 151, ß3 om een algemeen debat te kunnen voeren over de bevoegdheid van de Hoge Raad voor de Justitie - Artikel 151, ß4 en 5 om het aan te passen aan de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen - Artikel 151, ß6 om een evaluatie van de korpschefs van de zittende magistratuur mogelijk te maken - Artikel 156 over de begrenzing van de rechtsgebieden van de gerechtelijke arrondissementen - Artikel 167 om het Parlement te laten beslissen over het inzetten van de krijgsmacht in het raam van het handhaven of het herstellen van de vrede, alsook om het Parlement in staat te stellen om zijn voorafgaand akkoord te geven telkens de krijgsmacht wordt ingezet)
   Voorstel van de heren Marcel Cheron, Benoit Hellings en Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi, Mieke Vogels en Cťcile Thibaut
5-2854/1
p. 1-5 5-2854/1 p. 1-5 (PDF)
Wensen (2012-2013)      
  Eindejaarswensen en bedankingen
5-86
p. 15 5-86 p. 15 (PDF)
Wensen (2013-2014)      
  Einde-zittingswensen en einde-legislatuurwensen
5-151
p. 75-79 5-151 p. 75-79 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (5-1189)      
  Amendementen nrs 1 en 29 van mevrouw Zakia Khattabi
5-1189/2
p. 1-2 5-1189/2 p. 1-2 (PDF)
  5-1189/2
p. 16-17 5-1189/2 p. 16-17 (PDF)
  Verslag van de dames Els Van Hoof en Zakia Khattabi
5-1189/12
p. 1-7 5-1189/12 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-108
p. 37-54 5-108 p. 37-54 (PDF)
  5-114
p. 63-64 5-114 p. 63-64 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Uitstel datum inwerkingtreding - Communautarisering van het jeugdsanctierecht) (5-2409)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2409/2
p. 1-3 5-2409/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-2218)      
  Algemene bespreking
5-114
p. 52-57 5-114 p. 52-57 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Zakia Khattabi
   Uitbreiding van de minnelijke schikking : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting door de verdachte van een geldsom aan FOD FinanciŽn
5-869/2
p. 1-2 5-869/2 p. 1-2 (PDF)
  De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet
5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
  Algemene bespreking
5-18
p. 5-25 5-18 p. 5-25 (PDF)
   Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken
5-18
p. 11-14 5-18 p. 11-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-609)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi
5-609/6
p. 1-3 5-609/6 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (5-608)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi
5-608/3
p. 1-17 5-608/3 p. 1-17 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (5-2443)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Zakia Khattabi
   Hoger beroep tegen vonissen van de rechtbanken van eerste aanleg : kamers met ťťn rechter - Hoven van beroep : beperking van de verplichte behandeling in kamers met drie raadsheren
5-2443/2
p. 1-2 5-2443/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw Zakia Khattabi
   Terechtzittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling in de gevangenis
5-2443/2
p. 15 5-2443/2 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal - Uitbreiding van de kaders bij de rechtbanken van eerste aanleg en de parketten van de procureur des Konings in het kader van de procedure van onmiddellijke verschijning en de strijd tegen fiscale fraude - Brussel : substituut-procureurs-generaal - Griffiepersoneel - Instituut voor gerechtelijke opleiding - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Wijziging van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis - Wijziging van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd - Wijziging van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering - Wijzigingen van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1904) (5-1903)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Hassan Bousetta
5-1903/2
p. 1-15 5-1903/2 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 25-36 5-85 p. 25-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (Omzetting van de richtlijnen 2009/136/EG en 2009/140/EG - Wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - Versterking van de rol van regulator van het BIPT - Versterking van de consumentenbescherming - Verlenging, opzegging en duurtijd van contracten - Fiche met tarieven - Waarschuwing boven een bepaald verbruiksplafond - Aanmoediging van innovatie en investeringen - Berekening van de sociale tarieven - Modernisering van de universele dienstverlening - Beheer van het radiospectrum - "Bel me niet"-register - Beheer van de schaarse hulpbronnen) (5-1677)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Zakia Khattabi
5-69
p. 47-48 5-69 p. 47-48 (PDF)
  5-69
p. 55 5-69 p. 55 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (I) (Verlenging van de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en parketten-generaal - Uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis - Gewijzigde berekening van het pensioen van magistraten - Zie ook doc. 5-1416) (5-1409)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-1409/2
p. 1-15 5-1409/2 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
5-42
p. 46-56 5-42 p. 46-56 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) (Verhoging van de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten - Aanpak van seksueel misbruik binnen een gezagsrelatie : uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen over de verklaring van de benadeelde persoon - Zie ook doc. 5-1409) (5-1416)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-1416/2
p. 1-3 5-1416/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-42
p. 46-56 5-42 p. 46-56 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie (Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Wijzigingen van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit - Wijzigingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, voor wat de vergoeding voor kopiŽren voor eigen gebruik en voor reprografie betreft - Wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering - Wijziging van de wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister - Regie der Gebouwen : het verlenen van een Staatswaarborg onder de vorm van een borgstelling, in de context van een DBFM overeenkomst - Zie ook doc. 5-1903) (5-1904)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Zakia Khattabi
5-1904/2
p. 1-2 5-1904/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Hassan Bousetta
5-1904/3
p. 1-7 5-1904/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 25-36 5-85 p. 25-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (Betere afstemming tussen de procedure en de bemiddeling - Vereenvoudiging van de voorwaarden voor toegang van rechtspersonen - Invoering van het belang bij het middel : voorkoming dat de nietigverklaring zou kunnen worden uitgesproken op grond van onregelmatigheden - Procedure in kortgeding - Moduleren in de tijd van de gevolgen van arresten betreffende individuele gevallen - Uitvoering van arresten, de injunctiebevoegdheid en de dwangsom - Bestuurlijke lus : mogelijkheid van tussenarresten - Vereenvoudiging van interne organisatorische procedures : evaluatie, vervroegde pensionnering, jaarverslag, werving van de griffiers, korpschef auditoraat, coŲrdinatiebureau, algemene vergadering, consolidatie uitbreidingskader) (5-2277)      
  Amendementen nrs 20 tot 22 van mevrouw Zakia Khattabi c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-2277/5
p. 1-6 5-2277/5 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, gedaan te Doornik op 18 maart 2013 (5-2519)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Zakia Khattabi
5-146
p. 52-53 5-146 p. 52-53 (PDF)
  5-146
p. 61 5-146 p. 61 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Mechanisme om de stabiliteit van de eurozone te waarborgen - Stringente voorwaarden voor de verlening van financiŽle steun) (5-1536)      
  Algemene bespreking
5-59
p. 37-41 5-59 p. 37-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Overheidsschuldencrisis - Begrotingsdiscipline) (5-1939)      
  Algemene bespreking
5-103
p. 4-44 5-103 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 (Stabiliteitssteun onder stringente voorwaarden voor het economische beleid, ten gunste van ESM-leden die worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen, indien zulks onontbeerlijk is voor de financiŽle stabiliteit van de eurozone in haar geheel) (5-1598)      
  Algemene bespreking
5-62
p. 34-47 5-62 p. 34-47 (PDF)
  5-62
p. 49 5-62 p. 49 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justiehuizen (Uitvoering zesde staatshervorming) (5-2749)      
  Stemming
5-147
p. 54 5-147 p. 54 (PDF)
  5-147
p. 65 5-147 p. 65 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 47octies van het Wetboek van strafvordering betreffende de samenwerking met buitenlandse infiltranten (Uitvoering van het arrest van de Raad van State - Wettelijke verankering van het KB van 9 april 2003 betreffende de politionele onderzoekstechnieken - Enkel leden van de directie van de speciale eenheden van de federale politie mogen deze technieken toepassen ; mits akkoord van de federale procureur kan dit gebeuren met buitenlandse ambtenaren) (5-514)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Zakia Khattabi
5-514/2
p. 1 5-514/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-9
p. 5-7 5-9 p. 5-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Overgangsregelingen om de overgang naar de twaalf arrondissementen op 1 april 2014 zo vlot mogelijk te organiseren - Regeling voor de periode tussen de inwerkingtreding van de wet en de komst van de nieuwe korpschef) (5-2741)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Zakia Khattabi
5-2741/2
p. 1-4 5-2741/2 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2741/3
p. 1-4 5-2741/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie (Omzetting kaderbesluiten) (5-1373)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi
5-1373/3
p. 1-21 5-1373/3 p. 1-21 (PDF)
  Algemene bespreking
5-55
p. 43-46 5-55 p. 43-46 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Zakia Khattabi
5-55
p. 47 5-55 p. 47 (PDF)
  5-55
p. 48 5-55 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme ("Vlinderakkoord" - Uitvoering van artikel 65quater van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten - Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiŽle en tertiaire sector) (5-2370)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden, de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuÔteit, het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, het Kieswetboek en de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten - Zie ook doc. 5-1775) (5-1774)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Zakia Khattabi
5-87
p. 47 5-87 p. 47 (PDF)
  5-87
p. 50 5-87 p. 50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (5-1095)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Zakia Khattabi en Helga Stevens
5-31
p. 50-51 5-31 p. 50-51 (PDF)
  5-31
p. 60 5-31 p. 60 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieŽn van veroordeelden - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende modaliteiten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Zie ook doc. 5-1953) (5-1952)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1952/3
p. 1-6 5-1952/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van boek II, titel 1ter van het Strafwetboek (Kaderbesluit 2008/919/JBZ - Nieuwe strafbaarstellingen inzake terrorisme : het aanzetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf, het rekruteren tot het plegen van een terroristisch misdrijf en het geven of krijgen van onderrichtingen of een opleiding met het oog op het plegen van een terroristisch misdrijf - Individuele rechten en fundamentele vrijheden) (5-1905)      
  Amendementen nrs 2 tot 4 van mevrouw Zakia Khattabi, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1905/4
p. 1-2 5-1905/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-91
p. 17-25 5-91 p. 17-25 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Afschaffen van overbodige administratieve taken - Bevoegdheden van de Raad aligneren op de bevoegdheden van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Uniform maken van de termijnen waarbinnen de partijen hun procedurestukken dienen neer te leggen - Stapsgewijze realiseren van een elektronische behandeling van beroepen voor de Raad - Tegengaan van oneigenlijk gebruik van het recht op toegang tot de rechter - Verhogen van de inzetbaarheid van de toegevoegde rechter in vreemdelingenzaken - Zie ook doc. 5-1999) (5-2000)      
  Algemene bespreking
5-99
p. 30-35 5-99 p. 30-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra coor maatschappelijke welzijn (Omzetting richtlijn 2011/95/EU : herschikking van richtlijn 2004/83/EG inzake minimumnormen voor erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft - Rekening houden met de seksuele gerichtheid bij het omschrijven van een bepaalde sociale groep - Verblijfsrechtelijk statuut van subsidiair beschermden - Aanpassing en vereenvoudiging van de asielprocedure - Oneigenlijk gebruik van de asielprocedure - Behandeling van meervoudige of hernieuwde asielaanvragen - Concept "eerste land van asiel" - Bevoegdheden Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen - Opvang - Fedasil - Zie ook doc. 5-2000) (5-1999)      
  Algemene bespreking
5-99
p. 30-35 5-99 p. 30-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft (Uitstellen van de inwerkingtreding tot 1 september 2013) (5-1768)      
  Algemene bespreking
5-74
p. 42-46 5-74 p. 42-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2377)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Zakia Khattabi
5-2377/3
p. 1 5-2377/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2376)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Zakia Khattabi
5-2376/3
p. 1 5-2376/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (Gemeentelijke administratieve sancties - Leeftijd van 14 jaar - Zie ook doc. 5-2129) (5-2130)      
  Algemene bespreking
5-108
p. 55-67 5-108 p. 55-67 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde (Toekenning van de naam van de vader of van de moeder of de dubbele naam - Wijziging Burgerlijk Wetboek) (5-2785)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieŽn van veroordeelden - Zie ook doc. 5-1952) (5-1953)      
  Amendementen nrs 1 tot 3, 20 en 21 van mevrouw Zakia Khattabi
5-1953/2
p. 1-3 5-1953/2 p. 1-3 (PDF)
  5-1953/2
p. 18 5-1953/2 p. 18 (PDF)
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi
5-1953/3
p. 1-55 5-1953/3 p. 1-55 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer) (Administratieve boetes) (5-54)      
  Algemene bespreking
5-48
p. 37-39 5-48 p. 37-39 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Amendementen nrs 170 en 171 van mevrouw Zakia Khattabi
5-2001/5
p. 6-7 5-2001/5 p. 6-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van de termijn van geschiktheid) (Internationale adopties) (5-1146)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta en de dames Inge Faes, Zakia Khattabi, Martine Taelman, GŁler Turan, Mieke Vogels en Elke Sleurs
5-1146/1
p. 1-2 5-1146/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (5-405)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman, Inge Faes en Zakia Khattabi en de heren Guy Swennen, Philippe Mahoux, Rik Torfs en Francis Delpťrťe
5-405/1
p. 1-91 5-405/1 p. 1-91 (PDF)
  Amendement nr 14 van de dames Zakia Khattabi en Sabine de Bethune
5-405/5
p. 4-6 5-405/5 p. 4-6 (PDF)
Wetsvoorstel om dringende medische hulp te verlenen aan de in BelgiŽ verblijvende EU-onderdanen die geen aanspraak kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening (EU-onderdanen en hun familie gedurende de drie maanden na hun aankomst in BelgiŽ en gedurende de daaropvolgende periode wanneer zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd om in BelgiŽ te werken) (5-1625)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Cťcile Thibaut en Zakia Khattabi
5-1625/1
p. 1-3 5-1625/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geschiktheid om te adopteren (5-167)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi
5-167/3
p. 1 5-167/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-58
p. 6-8 5-58 p. 6-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de vreemdelingenwet om kinderen beter te beschermen (Uitwijzing) (5-1909)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-1909/1
p. 1-5 5-1909/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden (Wijziging wet 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen) (5-447)      
  Voorstel van mevrouw Zakia Khattabi
5-447/1
p. 1-8 5-447/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Zakia Khattabi
5-447/2
p. 1-2 5-447/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 6 van mevrouw Zakia Khattabi
5-447/4
p. 1-3 5-447/4 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de oprichting van werkgeversgroeperingen (Onderneming, in de rechtsvorm van een economisch samenwerkingsverband, die door andere ondernemingen wordt opgericht om de arbeidstijd van hun werknemers te kunnen delen, om achterstand bij het werk in te halen of om bepaalde specifieke behoeften op te vangen - Wijziging van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van het KB nr 43 van 5 juli 1991 m.b.t. vrijstelling van BTW en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers) (5-1626)      
  Voorstel van de dames Cťcile Thibaut, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1626/1
p. 1-16 5-1626/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning en bevordering van maatschappelijk verantwoord beleggen en tot duurzame oriŽntatie van de pensioenfondsen en van het Zilverfonds (Wettelijk kader voor maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten - Wijziging van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen, van artikel 145/9 WIB 1992, van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten) (5-2102)      
  Voorstel van de dames Cťcile Thibaut, Freya Piryns en Zakia Khattabi en de heer Benoit Hellings
5-2102/1
p. 1-64 5-2102/1 p. 1-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot vervanging van artikel 115 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, aangaande de overdracht van een deel van de voorbevallingsrust om aldus de nabevallingsrust te verlengen (5-1623)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1623/1
p. 1-4 5-1623/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijstelling van voedselschenkingen van de belasting over de toegevoegde waarde (Aanvulling artikel 42 BTW-Wetboek) (5-2114)      
  Voorstel van de dames Cťcile Thibaut, Freya Piryns en Zakia Khattabi en de heer Benoit Hellings
5-2114/1
p. 1-3 5-2114/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (5-362)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi
5-362/2
p. 1 5-362/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek (Huwelijksvermogensrecht : vergoedingsrekeningen in het raam van de ontbinding van het wettelijk stelsel) (5-1127)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Martine Taelman en Zakia Khattabi en de heren Hassan Bousetta, Guy Swennen en Francis Delpťrťe
5-1127/1
p. 1-3 5-1127/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering betreffende de minnelijke schikking in strafzaken (Verval van strafvordering mits betaling van een geldsom - Intrekking van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de minnelijke schikking) (5-1809)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1809/1
p. 1-7 5-1809/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen (Erkenning van een kind buiten het huwelijk - Wegwerken van het onderscheid tussen kinderen die ouder en jonger zijn dan ťťn jaar) (5-1419)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Zakia Khattabi en de heren Guy Swennen, FranÁois Bellot en Alain Courtois
5-1419/1
p. 1-8 5-1419/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind (Wegwerken van de ongelijkheid tussen kinderen jonger dan ťťn jaar en kinderen ouder dan ťťn jaar door in alle gevallen de rechtbank de mogelijkheid te geven de erkenning door de biologische vader te weigeren indien deze strijdig is met de belangen van het kind) (5-1014)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Inge Faes en Zakia Khattabi en de heren Peter Van Rompuy, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe
5-1014/1
p. 1-5 5-1014/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind (Dubbele naamgeving) (5-551)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en van artikel 356 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie, aangaande de naam van het kind (5-998)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (5-446)      
  Voorstel van mevrouw Zakia Khattabi
5-446/1
p. 1-9 5-446/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (Familienaam van de vader, de moeder of van beiden) (5-628)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij de adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen (5-339)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi
5-339/3
p. 1 5-339/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-58
p. 6-8 5-58 p. 6-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek, aangaande de weigering door de moeder of de vader om toe te stemmen in de adoptie (door een homoseksueel paar bijvoorbeeld) (5-2110)      
  Voorstel van de dames Cťcile Thibaut, Mieke Vogels en Zakia Khattabi
5-2110/1
p. 1-6 5-2110/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, ß 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht (5-562)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (5-58)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi
5-58/2
p. 1 5-58/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven (5-303)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi
5-303/2
p. 1 5-303/2 p. 1 (PDF)
  Bijkomend verslag van mevrouw Zakia Khattabi, na terugzending door de plenaire vergadering
5-303/3
p. 1 5-303/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 52-55 5-74 p. 52-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikelen 137 en 138 van het Strafwetboek, teneinde de strijd tegen het terrorisme op te voeren (Deelname aan paramilitaire trainingskampen van terroristische aard) (5-1655)      
  Algemene bespreking
5-91
p. 17-25 5-91 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen en de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, teneinde het recht op het rustpensioen te beschermen van personeelsleden van openbare diensten die gestraft zijn met de beŽindiging van hun dienstuitoefening (5-1112)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1112/1
p. 1-4 5-1112/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting van een geldsom aan FOD FinanciŽn) (5-893)      
  Verslag van de dames Zakia Khattabi en Helga Stevens
5-893/3
p. 1-25 5-893/3 p. 1-25 (PDF)
  Amendement nr 10 van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-893/5
p. 1-2 5-893/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-18
p. 25-32 5-18 p. 25-32 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
5-19
p. 38-40 5-19 p. 38-40 (PDF)
  5-19
p. 45-47 5-19 p. 45-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 590 van het Wetboek van strafvordering betreffende de minnelijke schikking in strafzaken (5-1844)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1844/1
p. 1-9 5-1844/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen (Vorderingen tot uitlegging of verbetering) (5-1126)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Martine Taelman en Zakia Khattabi en de heren Hassan Bousetta, Guy Swennen en FranÁois Delpťrťe
5-1126/1
p. 1-5 5-1126/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Amendementen nrs 20 tot 25 van mevrouw Zakia Khattabi
5-1067/3
p. 13-18 5-1067/3 p. 13-18 (PDF)
  Amendement nr 54 van mevrouw Zakia Khattabi
5-1067/5
p. 9 5-1067/5 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 87 en 88 van mevrouw Zakia Khattabi
5-1067/7
p. 3-4 5-1067/7 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 94, 95 en 99 van mevrouw Zakia Khattabi c.s.
5-1067/7
p. 7-9 5-1067/7 p. 7-9 (PDF)
  Amendement nr 104 van mevrouw Zakia Khattabi, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1067/10
p. 1-2 5-1067/10 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej en mevrouw Zakia Khattabi
5-1067/12
p. 1-5 5-1067/12 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-100
p. 4-19 5-100 p. 4-19 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-100
p. 19-21 5-100 p. 19-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (5-1330)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1330/1
p. 1-13 5-1330/1 p. 1-13 (PDF)
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen)(5-1264)      
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs (Koppeling van de vier onderwijsniveaus in BelgiŽ aan de acht niveaus van het Europese kwalificatieraamwerk voor levenslang leren - Opheffing van de federale bepalingen over de minimumduur van de onderwijsniveaus) (5-1697)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Zakia Khattabi
5-73
p. 76 5-73 p. 76 (PDF)
  5-73
p. 131 5-73 p. 131 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, wat het stemrecht voor vreemdelingen bij de gewestverkiezingen betreft (Stemrecht voor vreemdelingen al dan niet onderdaan van een EU-lidstaat voor de regionale verkiezingen) (5-1516)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Cťcile Thibaut en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1516/1
p. 1-18 5-1516/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen bij verkiezingen te bevorderen (Evenwichtige aanwezigheid op de lijsten van de kandidaatstellingen) (5-1601)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Claudia Niessen en Cťcile Thibaut en de heren Jacky Morael en Marcel Cheron
5-1601/1
p. 1-4 5-1601/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen ("Vlinderakkoord" - Verhoging dotatie Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel - Beliris fonds - Oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies - Zie ook doc. 5-1568) (5-1569)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur wat het beroepsgeheim betreft (Bestuursdocument dat een administratieve overheid verkreeg van een externe raadsman) (5-2100)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-2100/1
p. 1-3 5-2100/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Nauwer betrekken van de slachtoffers bij de procedures tot [weder]invrijheidstelling van een veroordeelde) (5-2046)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-2046/1
p. 1-7 5-2046/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen om de toegang tot het parlementair mandaat aan te moedigen door de uitbreiding van het recht op politiek verlof en op werkloosheidsuitkeringen in geval van loopbaanonderbreking (5-1557)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Cťcile Thibaut, Mieke Vogels en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1557/1
p. 1-4 5-1557/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (Verlenging van de politionele aanhouding - Salduzarrest) (5-679)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi
5-679/2
p. 1 5-679/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Amendementen nrs 1, 30, 32 tot 34, 57, 59, 60 en 62 tot 65 van mevrouw Zakia Khattabi
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 3, 31, 35, 58 en 61 van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Amendement nr 84 van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-663/3
p. 8 5-663/3 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 93 en 94 van mevrouw Zakia Khattabi
5-663/3
p. 15-18 5-663/3 p. 15-18 (PDF)
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi
5-663/4
p. 1-122 5-663/4 p. 1-122 (PDF)
  Amendementen nrs 101 tot 104 van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-663/6
p. 5-9 5-663/6 p. 5-9 (PDF)
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-663/10
p. 1-33 5-663/10 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft (Uitwerken van een milieu-indicator en een sociale indicator) (5-1503)      
  Voorstel van de dames Cťcile Thibaut, Zakia Khattabi en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1503/1
p. 1-6 5-1503/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Afschaffing inkomensbovengrens) (5-1556)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Mieke Vogels
5-1556/1
p. 1-3 5-1556/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, ter bepaling van het begin van de verjaringstermijn waarover de patiŽnt beschikt om een rechtsvordering in te stellen (Medische fouten) (5-1391)      
  Voorstel van de dames Cťcile Thibaut, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Claudia Niessen
5-1391/1
p. 1-6 5-1391/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Amendementen nrs 9 en 10 van de dames Cťcile Thibaut en Zakia Khattabi
5-2170/3
p. 3-4 5-2170/3 p. 3-4 (PDF)
  Verslag van de dames Zakia Khattabi en Els Van Hoof
5-2170/4
p. 1-99 5-2170/4 p. 1-99 (PDF)
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van Kamer of Senaat en een bezoldigde uitvoerende functie) (5-812)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen, Freya Piryns, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Cťcile Thibaut en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-812/1
p. 1-7 5-812/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen teneinde de naamswijzigingen te vergemakkelijken (5-52)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op verzoek van personen gevestigd in de randgemeenten) ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Zie ook doc. 5-1564) (5-1563)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (5-1835)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-1835/1
p. 1-4 5-1835/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling) (Actualisering van de gronden tot erfrechtelijke onwaardigheid) (5-550)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi
5-550/8
p. 1-40 5-550/8 p. 1-40 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Zakia Khattabi, na terugzending door de plenaire vergadering
5-550/11
p. 1-5 5-550/11 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 52-55 5-74 p. 52-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen (5-1238)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi
5-1238/2
p. 1-8 5-1238/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-58
p. 6-8 5-58 p. 6-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (5-1293)      
  Voorstel van mevrouw Zakia Khattabi
5-1293/1
p. 1-13 5-1293/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het invoeren van een collectieve procedure betreft (Class action) (5-1493)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi en Claudia Niessen
5-1493/1
p. 1-34 5-1493/1 p. 1-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 tot instelling van een degressieve belasting op de meerwaarden (Wijziging artikelen 90 en 171 WIB 1992 - Aftrekbare verliezen) (5-2101)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi en Cťcile Thibaut
5-2101/1
p. 1-9 5-2101/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de internationale fiscale fraude en de belastingparadijzen te bestrijden door middel van de instelling van zogenaamde CFC-regels (Belasting in BelgiŽ van in belastingparadijzen gemaakte winsten - CFC, Controlled Foreign Corporations) (5-2113)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns, Cťcile Thibaut en Zakia Khattabi
5-2113/1
p. 1-10 5-2113/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiŽle tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude (Administratieve financiŽle sanctie - Strafrechtelijke financiŽle sanctie - Tijdelijk beroepsuitoefeningsverbod - Medeaansprakelijkheidsclausule) (5-2112)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns, Cťcile Thibaut en Zakia Khattabi
5-2112/1
p. 1-7 5-2112/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn, wat de oprichting van een nationaal register van de rechterlijke beslissingen betreft (inzake onderhoudsuitkeringen) (5-1515)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Mieke Vogels en Freya Piryns
5-1515/1
p. 1-5 5-1515/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Recht op bijstand van een advocaat - Beeld- en geluidsopname van elk verhoor - Inhoud van het proces-verbaal van het verhoor) (5-341)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-341/1
p. 1-7 5-341/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (Aanwezigheid en bijstand van een advocaat) (5-406)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi
5-406/2
p. 1 5-406/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (Uitbreiding van het omstandigheidsverlof tot de religieuze gebeurtenissen van alle erkende erediensten) (5-2018)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns en Cťcile Thibaut
5-2018/1
p. 1-3 5-2018/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten (Beperking van de opwaartse herziening van de huurprijzen - Bescherming van de huurder ingeval de eigenaar het goed vervreemdt) (5-366)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Mieke Vogels
5-366/1
p. 1-6 5-366/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten) (5-115)      
  Verslag van de dames Zakia Khattabi en Inge Faes
5-115/4
p. 1-71 5-115/4 p. 1-71 (PDF)
de Moslimexecutieve (5-9633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9633
de gelijkstelling van de studieperiode van een zelfstandige in hoofdberoep (5-11263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11263
het verslag van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het federale plan "gender mainstraiming" (5-11096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11096
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999