S. 5-2110 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek, aangaande de weigering door de moeder of de vader om toe te stemmen in de adoptie
Cťcile Thibaut    Mieke Vogels    Zakia Khattabi   

kinderbescherming
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
nieuw-samengesteld gezin
burgerlijk recht
ouderlijke macht
seksuele minderheid
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2110/1 5-2110/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/5/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/5/2013   Indiening Doc. 5-2110/1 5-2110/1 (PDF)
30/5/2013   Inoverwegingneming
30/5/2013   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
30/5/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving