S. 5-2854 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet
Marcel Cheron    Freya Piryns    Zakia Khattabi    Mieke Vogels    Benoit Hellings    Cťcile Thibaut    Jacky Morael   

sociale rechten
economische rechten
indeling in kiesdistricten
herziening van de grondwet
Hoge Raad voor de Justitie
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
rechter
parlementair toezicht
overheidsapparaat
verzoekschrift
duurzame ontwikkeling
hogere klasse
Koning en Koninklijke familie
rechten van het individu
referendum
recht op gezondheid
territoriale bevoegdheid
stemrecht
vreemdelingenrecht
tweetaligheid
onderwijs
gehandicapte
strijdkrachten in het buitenland
Eerste Kamer
sociale woning
strafverjaring
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2854/1 5-2854/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 16/4/2014
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/4/2014   Indiening Doc. 5-2854/1 5-2854/1 (PDF)
24/4/2014   Inoverwegingneming
24/4/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/4/2014   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd