S. 5-2741 Dossierfiche K. 53-3342

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde
Carina Van Cauter   Sonja Becq   Christian Brotcorne   Philippe Goffin   Renaat Landuyt   Manuella Senecaut  

magistraat
toepassing van de wet
rechtsstelsel
rechter
territoriale bevoegdheid
administratieve indeling
judiciŽle hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3342/1 Wetsvoorstel 6/2/2014
K. 53-3342/2 Amendementen 18/2/2014
K. 53-3342/3 Amendement 19/2/2014
K. 53-3342/4 Verslag namens de commissie 5/3/2014
K. 53-3342/5 Tekst aangenomen door de commissie 5/3/2014
K. 53-3342/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2014
5-2741/1 5-2741/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/3/2014
5-2741/2 5-2741/2 (PDF) Amendementen 19/3/2014
5-2741/3 5-2741/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2014
5-2741/4 5-2741/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
6/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3342/1
6/2/2014   Inoverwegingneming
5/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3342/4
12/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr 189, p. 96-97
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+75/-38/o9)
Integraal verslag nr 189, p. 150
Doc. K. 53-3342/6
  Commissie: Justitie
12/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/3/2014   Inschrijving op agenda
12/3/2014   Niet behandeld
14/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2014   Overzending Doc. 5-2741/1 5-2741/1 (PDF)
14/3/2014   Verzending naar commissie: Justitie
20/3/2014   Inschrijving op agenda
20/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
20/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-13/o0) Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
Doc. 5-2741/4 5-2741/4 (PDF)
14/3/2014   Verzending naar commissie
18/3/2014   Inschrijving op agenda
18/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Yoeri Vastersavendts
18/3/2014   Bespreking
18/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o1)
18/3/2014   Aanneming zonder amendering
18/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/3/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
24/3/2014   Bekendmaking (23194-23198)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/3/2014
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/3/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/3/2014 24/3/2014, blz 23194-23198