S. 5-1953 Dossierfiche K. 53-2604

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
Regering E. Di Rupo I  

strafprocedure
verwijdering
gevangenisstraf
strafrecht
strafrechtspraak
strafsanctie
gedetineerde
voorwaardelijke invrijheidstelling
voltrekking van de straf
rechterlijk bevel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2604/1 Wetsontwerp 16/1/2013
K. 53-2604/2 Amendementen 22/1/2013
K. 53-2604/3 Amendement 23/1/2013
K. 53-2604/4 Verslag namens de commissie 30/1/2013
K. 53-2604/5 Tekst aangenomen door de commissie 30/1/2013
K. 53-2604/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 31/1/2013
5-1953/1 5-1953/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/2/2013
5-1953/2 5-1953/2 (PDF) Amendementen 18/2/2013
5-1953/3 5-1953/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/2/2013
5-1953/4 5-1953/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/2/2013
5-1953/5 5-1953/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 7/3/2013
K. 53-2604/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 8/3/2013
K. 53-2604/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/3/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/1/2013   Indiening Doc. K. 53-2604/1
17/1/2013   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 125, p. 96
30/1/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2603/4
30/1/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
31/1/2013   Vraag om verzending naar commissie
Integraal verslag nr. 127, p. 46-50
31/1/2013   Ordemotie
Integraal verslag nr. 127, p. 49-50
31/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 127, p. 50-83
31/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-46/o0)
Integraal verslag nr. 127, p. 97
Doc. K. 53-2604/6
  Commissie: Justitie
30/1/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
30/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
30/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
30/1/2013   Bespreking
30/1/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
1/2/2013   Overzending Doc. 5-1953/1 5-1953/1 (PDF)
1/2/2013   Verzending naar commissie: Justitie
28/2/2013   Inschrijving op agenda
7/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-94 Hand. 5-94 (PDF)
7/3/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-94 Hand. 5-94 (PDF)
7/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-20/o0) Hand. 5-94 Hand. 5-94 (PDF)
Doc. 5-1953/5 5-1953/5 (PDF)
1/2/2013   Verzending naar commissie
5/2/2013   Inschrijving op agenda
5/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
5/2/2013   Bespreking
6/2/2013   Inschrijving op agenda
6/2/2013   Bespreking
19/2/2013   Inschrijving op agenda
19/2/2013   Bespreking
20/2/2013   Inschrijving op agenda
20/2/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-3/o0)
20/2/2013   Aanneming na amendering
20/2/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K3] Behandeling door Kamer
7/3/2013   Overzending Doc. K. 53-2604/7
13/3/2013   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 474
14/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 135, p. 47-48
14/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-48/o1)
Integraal verslag nr. 135, p. 51
Doc. K. 53-2604/8
14/3/2013   Aanneming zonder amendering
14/3/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/3/2013   Bekrachtiging en afkondiging
19/3/2013   Bekendmaking (16363-16367)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 31/1/2013
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 30/1/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 7/3/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 5/2/2013, 6/2/2013, 19/2/2013, 20/2/2013
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/3/2013 19/3/2013, blz 16363-16367