Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-568

van Zakia Khattabi (Ecolo) d.d. 16 december 2010

aan de minister van Justitie

Belgische Commissie voor de Mensenrechten - Oprichting - Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties - Omstandig advies - Beschikbaarheid

Hoge Commissaris voor de mensenrechten
rechten van de mens
rechten van het individu
Unia
Myria
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Chronologie

16/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4113

Vraag nr. 5-568 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

In uw antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 5-105 van 30 november jongstleden (Senaat, Handelingen nr. 5-6COM, blz.15) verklaarde u : “Onder meer op basis van een document dat in 2006 door een coalitie van ngo’s werd opgesteld, heeft België aan de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties een omstandig advies gevraagd over twee concrete opties: enerzijds het voorstel van de ngo’s dat de verschillende beleidsniveaus systematisch samenwerkingsakkoorden zouden sluiten en anderzijds de uitbreiding van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

De Hoge Commissaris heeft beide opties concreet geëvalueerd, maar heeft geen voorkeur uitgesproken.”

In mijn repliek vroeg ik u of dat rapport beschikbaar en openbaar is. Ik vroeg u ook of wij dat rapport en de twee analyses die werden verricht, kunnen krijgen.

Aangezien u mij daar niet op geantwoord hebt, stel ik u die vragen opnieuw. Is het rapport beschikbaar, openbaar en kunnen we erover beschikken, alsook over de twee analyses die werden verricht?