S. 5-2046 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
Zakia Khattabi    Freya Piryns   

strafprocedure
toegang tot de informatie
slachtoffer
voorwaardelijke invrijheidstelling
voltrekking van de straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2046/1 5-2046/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/4/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/4/2013   Indiening Doc. 5-2046/1 5-2046/1 (PDF)
2/5/2013   Inoverwegingneming
2/5/2013   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
2/5/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd