S. 5-2277 Dossierfiche K. 53-3233

Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State
Regering E. Di Rupo I  

regelgevingsbeleid
magistraat
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
wetsontwerp
verjaring van de vordering
griffies en parketten
beroep tot nietigverklaring
kort geding
bestuursmaatregel
gerechtelijke achterstand
dwangsom
gerechtskosten
rechtsmiddel
wetgeving
beroepskwalificatie
klacht inzake bestuurlijke geschillen
toegang tot het beroepsleven
rechtspersoon
recht om voor het gerecht te treden
tenuitvoerlegging van het vonnis
vervroegd pensioen
advies
advocaat
administratieve rechtspraak
beoordeling van het personeel
judiciŽle hervorming
bemiddelaar
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2277/1 5-2277/1 (PDF) Wetsontwerp 7/10/2013
5-2277/2 5-2277/2 (PDF) Amendementen 19/11/2013
5-2277/3 5-2277/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
5-2277/4 5-2277/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/11/2013
5-2277/5 5-2277/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 5/12/2013
K. 53-3233/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/12/2013
K. 53-3233/2 Amendementen 9/12/2013
K. 53-3233/3 Amendement 10/12/2013
K. 53-3233/4 Verslag namens de commissie 19/12/2013
K. 53-3233/5 Tekst verbeterd door de commissie 19/12/2013
K. 53-3233/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 9/1/2014
K. 53-3233/6 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 10/1/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/10/2013   Indiening Doc. 5-2277/1 5-2277/1 (PDF)
7/10/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/11/2013   Inschrijving op agenda
5/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-2277/5 5-2277/5 (PDF)
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o8) Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/10/2013   Verzending naar commissie
5/11/2013   Inschrijving op agenda
5/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Cťcile Thibaut, Yoeri Vastersavendts
5/11/2013   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Bespreking
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
19/11/2013   Aanneming na amendering
19/11/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
5/12/2013   Overzending Doc. K. 53-3233/1
19/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3233/4
9/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 179, p. 40-55 + p. 84-88
9/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-2/o22)
Integraal verslag nr. 179, p. 88
Doc. K. 53-3233/7
9/1/2014   Aanneming zonder amendering
9/1/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
3/2/2014   Bekendmaking (9067-9080)
13/2/2014   Erratum (12410)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 5/12/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 5/11/2013, 12/11/2013, 19/11/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/1/2014 3/2/2014, blz 9067-9080
Errata
Op 13/2/2014, blz 12410