S. 5-1623 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot vervanging van artikel 115 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, aangaande de overdracht van een deel van de voorbevallingsrust om aldus de nabevallingsrust te verlengen
Zakia Khattabi    Freya Piryns   

zwangerschapsverlof
bescherming van moeder en kind
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1623/1 5-1623/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/5/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/5/2012   Indiening Doc. 5-1623/1 5-1623/1 (PDF)
24/5/2012   Inoverwegingneming
24/5/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/5/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd