S. 5-1980 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie
Bert Anciaux    Fauzaya Talhaoui    Ahmed Laaouej    Freya Piryns    Zakia Khattabi   

islam
motie van het Parlement
xenofobie
discriminatie op grond van godsdienst
antisemitisme
racisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1980/1 5-1980/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/2/2013
5-1980/2 5-1980/2 (PDF) Intrekking van een handtekening 24/10/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/2/2013   Indiening Doc. 5-1980/1 5-1980/1 (PDF)
28/2/2013   Inoverwegingneming
28/2/2013   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
28/2/2013   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Niet behandeld
1/4/2013   Inschrijving op agenda
1/4/2013   Niet behandeld
2/4/2013   Inschrijving op agenda
2/4/2013   Niet behandeld
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta
23/4/2013   Inleidende uiteenzetting
23/4/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 23/4/2013