S. 5-812 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers
Claudia Niessen    Freya Piryns    Marcel Cheron    Jacky Morael    Mieke Vogels    Zakia Khattabi    Cťcile Thibaut   

cumulatie van ambten
status van de verkozen persoon
afgevaardigde
onverenigbaarheid
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-812/1 5-812/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/2/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/2/2011   Indiening Doc. 5-812/1 5-812/1 (PDF)
3/3/2011   Inoverwegingneming
3/3/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/3/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd