Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-665

van Zakia Khattabi (Ecolo) d.d. 27 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Attesten van "geen huwelijksbeletsel" - Toekenning - Weigering - Marokko en Tunesië - Cijfers - Voorontwerp van wet van de vorige regering - Vooruitgang

ambassade
consulaat
huwelijk
gemengd huwelijk
schijnhuwelijk
gearrangeerd huwelijk

Chronologie

27/12/2010Verzending vraag
24/2/2011Antwoord

Vraag nr. 5-665 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik verwijs naar mijn vraag om uitleg van 8 december 2010 over het feit dat steeds vaker wordt geweigerd het attest van “geen huwelijksbeletsel” toe te kennen (nr.5-71). Die vraag werd door uw collega, de heer Chastel, beantwoord. Ik heb echter geen antwoord gekregen op verschillende van de daarin geformuleerde vragen.

Bijgevolg ben ik zo vrij ze u schriftelijk te stellen.

De vorige regering had beslist in een voorontwerp van wet een nauwkeurig wettelijk kader uit te werken voor de uitreiking van de attesten van “geen huwelijksbeletsel”. Hoever staat het vandaag met dat ontwerp, dat nog niet is afgerond? Bent u van plan het op korte termijn te hernemen en het nodige te doen om het spoedig in werking te laten treden?

Ik zou ook graag weten hoeveel maal het attest van “geen huwelijksbeletsel” werd geweigerd. Graag kreeg ik exacte cijfers per jaar vanaf 2005 voor de Belgische ambassades in Marokko en Tunesië.

Antwoord ontvangen op 24 februari 2011 :

Een beslissing aangaande het voorontwerp waarvan sprake zal moeten genomen worden door de volgende regering.

Enkel de cijfers van 2010 zijn beschikbaar:

Marokko:

Goedgekeurde aanvragen: 231

Geweigerde aanvragen: 50

Tunesië:

Goedgekeurde aanvragen: 95

Geweigerde aanvragen: 9