S. 5-138 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot bevordering en ondersteuning van de effectieve uitvoering van het Action Plan Istanbul, met het oog op een grotere rol in de samenleving voor de vrouwen in de Euromediterrane zone
Zakia Khattabi    Freya Piryns   

gelijke behandeling van man en vrouw
motie van het Parlement
gendermainstreaming
bestrijding van discriminatie
rechten van de vrouw
Unie voor het Middellandse Zeegebied
positie van de vrouw
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
mediterrane derde landen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-138/1 5-138/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/9/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/9/2010   Indiening Doc. 5-138/1 5-138/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/10/2010   Verzending naar commissie
26/10/2010   Inschrijving op agenda
26/10/2010   Uitgesteld
9/11/2010   Inschrijving op agenda
9/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
9/11/2010   Bespreking
9/11/2010   Interne adviesaanvraag: Adviescomitť voor gelijke kansen
9/11/2010   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomitť voor gelijke kansen
  Commissie voor advies: Adviescomitť voor gelijke kansen
9/11/2010   Verzending naar commissie voor advies
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel, Inge Faes
14/12/2010   Inschrijving op agenda
14/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel, Lieve Maes
14/12/2010   Inleidende uiteenzetting
14/12/2010   Bespreking
14/12/2010   Regeling der werkzaamheden
22/2/2011   Inschrijving op agenda
22/2/2011   Regeling der werkzaamheden
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 9/11/2010
Commissie voor advies: Adviescomitť voor gelijke kansen
Behandeling beŽindigd 30/11/2010, 14/12/2010, 22/2/2011