S. 5-1613 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de economische en monetaire unie
Jacky Morael    Zakia Khattabi    Cťcile Thibaut   

bezuinigingsbeleid
Verdrag betreffende de Europese Unie
monetaire crisis
motie van het Parlement
referendum
eurozone
bewustmaking van de burgers
begrotingstekort
Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur
begrotingsbeleid
budgettair evenwicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1613/1 5-1613/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/5/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/5/2012   Indiening Doc. 5-1613/1 5-1613/1 (PDF)
10/5/2012   Inoverwegingneming
10/5/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/5/2012   Verzending naar commissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Niet behandeld
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Niet behandeld
15/1/2013   Inschrijving op agenda
15/1/2013   Niet behandeld
22/1/2013   Inschrijving op agenda
22/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs
22/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Jacky Morael
22/1/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 22/1/2013