S. 5-2375 Dossierfiche K. 53-2970

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
Stefaan Van Hecke   André Frédéric   Raf Terwingen   Daniel Bacquelaine   Karin Temmerman   Patrick Dewael   Catherine Fonck   Muriel Gerkens  

Grondwettelijk Hof (België)
financiering van een verkiezing
rechtsmiddel
kandidaat
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2970/1 Voorstel van bijzondere wet 24/7/2013
K. 53-2970/2 Advies van de Raad van State 11/9/2013
K. 53-2970/3 Amendementen 6/11/2013
K. 53-2970/4 Amendement 8/11/2013
K. 53-2970/5 Verslag namens de commissie 22/11/2013
K. 53-2970/6 Tekst aangenomen door de commissie 22/11/2013
K. 53-2970/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2013
5-2375/1 5-2375/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/11/2013
5-2375/2 5-2375/2 (PDF) Amendementen 3/12/2013
5-2375/3 5-2375/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/2013
5-2375/4 5-2375/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  [K1] Behandeling door Kamer
23/7/2013   Externe adviesaanvraag: Raad van State
24/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2970/1
12/9/2013   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-2970/2
17/9/2013   Inoverwegingneming
17/9/2013   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 158, p. 4-5
22/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2969/3
27/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 170, p. 62-72
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-33/o0)
Integraal verslag nr. 171, p. 119
Doc. K. 53-2970/7
28/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  Bicameraal, initiatief Kamer
24/7/2013   Indiening in Kamer
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2013   Overzending Doc. 5-2375/1 5-2375/1 (PDF)
29/11/2013   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
17/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-17/o0) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2375/4 5-2375/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/11/2013   Verzending naar commissie
2/12/2013   Inschrijving op agenda
2/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Zakia Khattabi
2/12/2013   Niet behandeld
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Bespreking
4/12/2013   Inschrijving op agenda
4/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-5/o0)
4/12/2013   Aanneming zonder amendering
12/12/2013   Inschrijving op agenda
12/12/2013   Lezing van het verslag
12/12/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
19/12/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
6/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2014   Bekendmaking (8592-8593)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/11/2013, 28/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2013, 19/12/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/12/2013, 3/12/2013, 4/12/2013, 12/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2014 31/1/2014, blz 8592-8593