S. 5-1815 Dossierfiche K. 53-3200

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijke Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen
Zakia Khattabi    Dirk Claes    Philippe Mahoux    Bert Anciaux    Christine Defraigne    Rik Daems    Francis Delpérée    Freya Piryns   

verdeling van de bevoegdheden
verhouding land-regio
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gewesten en gemeenschappen van België
bevoegdheidsoverdracht
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
institutionele hervorming
decreet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1815/1 5-1815/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 24/10/2012
5-1815/2 5-1815/2 (PDF) Advies van de Raad van State 5/12/2012
5-1815/3 5-1815/3 (PDF) Amendementen 9/4/2013
5-1815/4 5-1815/4 (PDF) Amendementen 25/9/2013
5-1815/5 5-1815/5 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
5-1815/6 5-1815/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/11/2013
5-1815/7 5-1815/7 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/11/2013
K. 53-3200/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/11/2013
K. 53-3200/2 Amendement 3/12/2013
K. 53-3200/3 Amendementen 4/12/2013
K. 53-3200/4 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3200/5 Tekst verbeterd door de commissie 13/12/2013
K. 53-3200/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/10/2012   Indiening Doc. 5-1815/1 5-1815/1 (PDF)
25/10/2012   Inoverwegingneming
25/10/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/10/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
5/12/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-1815/2 5-1815/2 (PDF)
21/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-125 Hand. 5-125 (PDF)
26/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-125 Hand. 5-125 (PDF)
26/11/2013   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-1815/7 5-1815/7 (PDF)
26/11/2013   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-18/o0) Hand. 5-128 Hand. 5-128 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/10/2012   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke, Philippe Moureaux
26/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Zakia Khattabi
23/9/2013   Inschrijving op agenda
23/9/2013   Niet behandeld
24/9/2013   Inschrijving op agenda
24/9/2013   Niet behandeld
25/9/2013   Inschrijving op agenda
25/9/2013   Niet behandeld
26/9/2013   Inschrijving op agenda
26/9/2013   Bespreking
26/9/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-3/o0)
26/9/2013   Aanneming na amendering
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (15 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2013   Overzending Doc. K. 53-3200/1
13/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3200/4
18/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 23-47 + nr. 177, p. 1-84
19/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 120-122
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-37/o0)
Integraal verslag nr. 178, p. 122
Doc. K. 53-3200/6
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2014   Bekendmaking (8637-8640)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/11/2013, 28/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 26/3/2013, 26/9/2013, 19/11/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2014 31/1/2014, blz 8637-8640