S. 5-1330 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen
Zakia Khattabi    Freya Piryns   

vereniging
algemeen belang
rechtsvordering
recht om voor het gerecht te treden
collectief verhaal
administratieve rechtspraak
aansprakelijkheidsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1330/1 5-1330/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/11/2011
5-1330/2 5-1330/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/11/2011   Indiening Doc. 5-1330/1 5-1330/1 (PDF)
24/11/2011   Inoverwegingneming
24/11/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/2/2014   Inschrijving op agenda
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/11/2011   Verzending naar commissie
5/11/2013   Inschrijving op agenda
5/11/2013   Uitgesteld
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Uitgesteld
10/12/2013   Inschrijving op agenda
10/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan, Vanessa Matz
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Cécile Thibaut
10/12/2013   Bespreking
14/1/2014   Inschrijving op agenda
14/1/2014   Hoorzitting met de heer Roger Stevens, voorzitter van de Raad van State
14/1/2014   Hoorzitting met de heer M. Lefever, auditeur-generaal bij de Raad van State
14/1/2014   Bespreking
28/1/2014   Inschrijving op agenda
28/1/2014   Bespreking
11/2/2014   Inschrijving op agenda
11/2/2014   Bespreking
18/2/2014   Inschrijving op agenda
18/2/2014   Vervalt
Ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 5-1264
25/2/2014   Inschrijving op agenda
25/2/2014   Lezing van het verslag
25/2/2014   Goedkeuring verslag
Het verslag van de dames Fatma Pehlivan en Vanessa Matz is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 27/2/2014
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 10/12/2013, 14/1/2014, 28/1/2014, 11/2/2014, 25/2/2014