S. 5-1342 Dossierfiche                  

Activiteitenverslag 2010 van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

gelijke behandeling van man en vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming
bestrijding van discriminatie
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1342/1 5-1342/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 22/11/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/11/2011   Indiening
22/11/2011   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
22/11/2011   Verzending naar commissie
22/11/2011   Inschrijving op agenda
22/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
22/11/2011   Hoorzitting met de heer Michel Plasteel, directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
22/11/2011   Hoorzitting met mevrouw Marijke Weewauters, adviseur bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
22/11/2011   Gedachtewisseling Doc. 5-1342/1 5-1342/1 (PDF)
22/11/2011   Einde behandeling
22/11/2011   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 22/11/2011