S. 5-2001 Dossierfiche K. 53-3527

Wetsontwerp betreffende de internering van personen
Bert Anciaux    Philippe Mahoux    Rik Torfs    Christine Defraigne    Francis Delpérée    Dalila Douifi   

opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer
vervangende straf
civiele aansprakelijkheid
overbrenging van gedetineerden
slachtoffer
voorwaardelijke invrijheidstelling
voltrekking van de straf
voorlopige hechtenis
seksueel misdrijf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2001/1 5-2001/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/2/2013
5-2001/2 5-2001/2 (PDF) Amendementen 6/11/2013
5-2001/3 5-2001/3 (PDF) Amendementen 12/2/2014
5-2001/4 5-2001/4 (PDF) Amendementen 19/3/2014
5-2001/5 5-2001/5 (PDF) Amendementen 2/4/2014
5-2001/6 5-2001/6 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2014
5-2001/7 5-2001/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/4/2014
5-2001/8 5-2001/8 (PDF) Bijlage 2/4/2014
K. 53-3527/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
K. 53-3527/2 Verslag namens de commissie 14/4/2014
K. 53-3527/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/2/2013   Indiening Doc. 5-2001/1 5-2001/1 (PDF)
14/3/2013   Inoverwegingneming
14/3/2013   Verzending naar commissie: Justitie
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-147 Hand. 5-147 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-147 Hand. 5-147 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 5-147 Hand. 5-147 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/3/2013   Verzending naar commissie
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
18/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Bert Anciaux
18/6/2013   Bespreking
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Regeling der werkzaamheden
11/12/2013   Inschrijving op agenda
11/12/2013   Hoorzitting met de heer H. Heimans, kamervoorzitter bij het hof van beroep te Gent, voorzitter van de Commissie tot Bescherming van de maatschappij te Gent
11/12/2013   Hoorzitting met emeritus professor P. Cosyns (UA), directeur Universitair Forensisch Centrum UZA
11/12/2013   Hoorzitting met de heer F. Broeders, directeur-generaal Centre Hospitalier Jean Titeca asbl
11/12/2013   Hoorzitting met de dames V. de Greef en J. Moreau, vertegenwoordigers van de Ligue des Droits de l'Homme (LDH)
11/12/2013   Hoorzitting met de heer J. De Witte, directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
11/12/2013   Hoorzitting met mevrouw L. Pauwelijn, stafmedewerker, geestelijke gezondheidszorg, zorgnet Vlaanderen
11/12/2013   Hoorzitting met mevrouw I. Jeandarme, forensisch psychiater, coördinatrice van het Kenniscentrum voor Forensische psychiatrie (KeFor Rekem)
14/1/2014   Inschrijving op agenda
14/1/2014   Hoorzitting met de heer Frank Verbruggen, professor aan de KULeuven, Instituut voor Strafrechtde
14/1/2014   Hoorzitting met mevrouw Katrien Hanoulle, onderzoekster aan de KULeuven
14/1/2014   Hoorzitting met de heer Jokke Rombauts, voorzitter van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap
14/1/2014   Hoorzitting met mevrouw Gisèle Marlière, ondervoorzitter, van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap
14/1/2014   Hoorzitting met mevrouw Thérèse Kempeneers, lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap
14/1/2014   Hoorzitting met de heer Reginald de Béco, advocaat bij de balie te Brussel en vertegenwoordiger van avocats.be
14/1/2014   Hoorzitting met de heer Jan De Winter, advocaat bij de balie te Gent en vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse Balies
14/1/2014   Hoorzitting met de heer Martin Vanden Hende, directeur Centrum OBRA vzw
14/1/2014   Hoorzitting met mevrouw Nathalie Laceur, klinisch psychologe
14/1/2014   Hoorzitting met de heer Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten
22/1/2014   Inschrijving op agenda
22/1/2014   Bespreking
5/2/2014   Inschrijving op agenda
5/2/2014   Hoorzitting met de heer Freddy Pieters, voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel
12/2/2014   Inschrijving op agenda
12/2/2014   Bespreking
19/2/2014   Inschrijving op agenda
19/2/2014   Uitgesteld
12/3/2014   Inschrijving op agenda
12/3/2014   Bespreking
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
25/3/2014   Aanneming na amendering
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Lezing van het verslag
2/4/2014   Goedkeuring verslag
eenparig (12 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3527/1
14/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3527/2
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 197, p. 7-9
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-0/o13)
Integraal verslag nr. 198, p. 56-57
Doc. K. 53-3527/3
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
9/7/2014   Bekendmaking (52159-52187)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Geamendeerd 18/6/2013, 6/11/2013, 11/12/2013, 14/1/2014, 22/1/2014, 5/2/2014, 12/2/2014, 12/3/2014, 19/3/2014, 25/3/2014, 2/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014, 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2014 9/7/2014, blz 52159-52187