S. 5-137 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van de meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw
Zakia Khattabi    Freya Piryns   

gelijke behandeling van man en vrouw
discriminatie op grond van geslacht
Verdrag betreffende de Europese Unie
participatie van vrouwen
Europees Instituut voor gendergelijkheid
motie van het Parlement
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming
bestrijding van discriminatie
rechten van de vrouw
gelijke behandeling
EU-actie
positie van de vrouw
politieke participatie
harmonisatie van de wetgevingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-137/1 5-137/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/9/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/9/2010   Indiening Doc. 5-137/1 5-137/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd