S. 5-2377 Dossierfiche K. 53-2973

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid
Olivier Henry   Raf Terwingen   Daniel Bacquelaine   Karin Temmerman   Patrick Dewael   Catherine Fonck   Muriel Gerkens   Stefaan Van Hecke  

boekhouding
partijfinanciering
financiering van een verkiezing
balans
internet
politieke partijen
beschermheerschap
administratieve sanctie
institutionele hervorming
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2973/1 Wetsvoorstel 24/7/2013
K. 53-2973/2 Advies van de Raad van State 11/9/2013
K. 53-2973/3 Gemotiveerd advies van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap 27/9/2013
K. 53-2973/4 Amendementen 6/11/2013
K. 53-2973/5 Amendementen 8/11/2013
K. 53-2973/6 Verslag namens de commissie 22/11/2013
K. 53-2973/7 Tekst aangenomen door de commissie 22/11/2013
K. 53-2973/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2013
5-2377/1 5-2377/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 2/12/2013
5-2377/2 5-2377/2 (PDF) Amendementen 3/12/2013
5-2377/3 5-2377/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/2013
5-2377/4 5-2377/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2013
                                      
Chronologie
  [K1] Behandeling door Kamer
23/7/2013   Externe adviesaanvraag: Raad van State
24/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2973/1
12/9/2013   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-2973/2
17/9/2013   Inoverwegingneming
17/9/2013   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 158, p. 4-5
27/9/2013   Ontvangst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Doc. K. 53-2973/3
22/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2969/3
27/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 170, p. 62-72
28/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 112-116
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-33/o0)
Integraal verslag nr. 171, p. 116-117
Doc. K. 53-2973/8
28/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
24/7/2013   Indiening in Kamer
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2377/1 5-2377/1 (PDF)
2/12/2013   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-17/o0) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2377/4 5-2377/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
2/12/2013   Verzending naar commissie
2/12/2013   Inschrijving op agenda
2/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Zakia Khattabi
2/12/2013   Niet behandeld
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Bespreking
4/12/2013   Inschrijving op agenda
4/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-5/o0)
4/12/2013   Aanneming zonder amendering
12/12/2013   Inschrijving op agenda
12/12/2013   Lezing van het verslag
12/12/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
19/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2014   Bekendmaking (8675-8679)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/11/2013, 28/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2013, 19/12/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/12/2013, 3/12/2013, 4/12/2013, 12/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/11/2013 15 16/12/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/12/2013 60 17/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2014 31/1/2014, blz 8675-8679