Auteurs- en sprekersregister betreffende "Khattabi Zakia" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Afvalbeheer - Organisch afval - Selectieve inzameling - Veralgemening - Sluikstorten - Strafrechtelijke sancties - Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) - Uitbreiding - Sigarettenfabrikanten - Intergewestelijk akkoord - Overleg met de deelstaten (7-1952)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1952
Asbest - Vervuild staalschroot - Bouwmateriaal - Recyclage - Sloopafval - Cijfers en tendensen (7-1693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1693
Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen (7-937)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-937
COVID-19 - Aantal sterfgevallen te wijten aan het virus - Stijging - Gevolg van de luchtvervuiling - Studies - Plan voor de bestrijding van de luchtvervuiling (7-1251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1251
Cryptovaluta - Uitstoot - Elektriciteitsverbruik - Klimaatimpact - Cijfers en tendensen (7-1483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1483
Dierenbescherming - Jachttrofee - Cijfers en tendensen - Strijd - Sancties - Maatregelen - Wetgeving - Aanpassing (7-2016)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-2016
Druglabo's - Smokkel - Drugsdumping - Milieuverontreiniging - Cijfers en tendensen (7-1613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1613
E-Mobilitšt - Ressourcen - Menschenrechte - Alternativen - Wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen E-mobiliteit - grondstoffen - mensenrechten - alternatieven - voertuigen op waterstof (7-1178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1178
Europese Unie - Taxonomieregels - Implementatie (7-1255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1255
Europese Unie - Taxonomieregels - Implementatie (7-1349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1349
Europese milieuwetgeving - Uitvoering - Rapport van de Europese Commissie - Knelpunten - Maatregelen - Eventuele wijziging van de wetgeving - Termijn - Overleg met de deelstaten (7-1767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1767
Federale beheers- en bestuursorganen - Federale instellingen die werken rond energie en klimaat - Deelstaten - Vertegenwoordiging - Maatregelen (7-1850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Slootmans aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1850
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1015)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1015
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2069)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-2069
Glyfosaat - Gebruik - Toegelaten uitzonderingen in BelgiŽ - Wetenschappelijke basis - Rechtvaardiging - Infrabel - Regelmatig gebruik van herbiciden - Gebruik van andere technieken (7-1675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1675
Hernieuwbare energie - Productie - Europese doelstellingen - Realisatie - Bijkomende maatregelen - Overleg met de Gewesten - Productietekort - Kost - Oplossingen (7-886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-886
Hoogspanningslijn ęBoucle du HainautĽ - Gezondheidseffecten - Effectenstudie - Eventuele vraag - Betrokkenheid bij de beslissing (7-876)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-876
Hybride voertuigen - Belasting op inverkeerstelling - Uitwerking - Harmonisering tussen de Gewesten - Milieukost - Criterium (7-1176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1176
Klimaatakkoord van Glasgow - Wereldwijde koolstofmarkt - Uitwerking - Impact voor BelgiŽ - Verhouding met het Europese systeem voor emissiehandel (EU ETS) - Belgische emissierechten - Berekening (7-1420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1420
Klimaatbeleid - Verenigd Koninkrijk - Verplichte klimaatstresstest - Uitgifte van een groene obligatie - Gelijkaardige plannen in BelgiŽ (7-879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-879
Mobilitšt - synthetische Kraftstoffe - Alternativen - Umweltschutz Mobiliteit - Synthetische brandstoffen -Alternatieven - Milieubescherming (7-1325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1325
PFAS - Gebruik - Risico's voor de mens - Voorkoming van besmettingen - Actieplan - Noodzakelijk gebruik van PFAS - Criteria - Beperkingen - Overleg met de deelstaten (7-1769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1769
Paarden - Verminkingen - Onrustwekkende stijging in Frankrijk - Cijfers voor BelgiŽ - Preventieve maatregelen (7-797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-797
Papieren rietjes - Kinderen - Verstikkingsgevaar - Cijfers - Alternatieve - Plastieken rietjes met een CE-keurlabel (7-1568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1568
Pesticiden - Frequent gebruik in BelgiŽ - Redenen - Europees gebruiksverbod - Uitzonderingen - Toestemming - Probleem voor de volksgezondheid (7-1678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1678
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1046
Verboden gewasbeschermingsmiddelen - Productie in BelgiŽ - Uitvoer - Cijfers - Stijging - Eventueel verbod - Consumentenbescherming (7-1845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1845
Verkeersassen - Kappen van bomen - Redenen - Toelichting (7-1161)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1161
Zonnepanelen - Afval - Recyclage - Cijfers - Kosten - Verantwoordelijkheid - Maatregelen (7-1591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coenegrachts aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1591
Zwerfafval - Strijd - Maatregelen - Overleg met de deelstaten (7-903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-903
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999