Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10980

van Zakia Khattabi (Ecolo) d.d. 27 januari 2014

aan de minister van Justitie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens Veroordeling van BelgiŽ - Aantal - Onderwerp

Europees Hof voor de rechten van de mens
politiek asiel
wrede en onterende behandeling
strafstelsel
aansprakelijkheid van de staat
asielzoeker

Chronologie

27/1/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10980 d.d. 27 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

De voorbije jaren lijkt het aantal veroordelingen van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voortdurend toe te nemen, in het bijzonder wegens onmenselijke en vernederende behandelingen in dossiers betreffende de rechten van asielzoekers of de gevangenen.

Ik wens bijgevolg het volgende te vernemen:

1) het exacte aantal veroordelingen van BelgiŽ per jaar, voor de jaren 2010 tot 2013;

2 voor elke veroordeling, het onderwerp van het dossier (asielaanvraag, detentieomstandigheden,...) en de bepalingen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens die werden geschonden.