S. 5-1112 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen en de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, teneinde het recht op het rustpensioen te beschermen van personeelsleden van openbare diensten die gestraft zijn met de beŽindiging van hun dienstuitoefening
Zakia Khattabi    Freya Piryns   

ontslag
ambtenaar
tuchtprocedure
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1112/1 5-1112/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/6/2011   Indiening Doc. 5-1112/1 5-1112/1 (PDF)
30/6/2011   Inoverwegingneming
30/6/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/6/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd