S. 5-1516 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, wat het stemrecht voor vreemdelingen bij de gewestverkiezingen betreft
Zakia Khattabi    Freya Piryns    Marcel Cheron    Mieke Vogels    Jacky Morael    Cťcile Thibaut    Claudia Niessen   

regionale verkiezingen
buitenlandse staatsburger
stemrecht
EU-onderdaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1516/1 5-1516/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/3/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/3/2012   Indiening Doc. 5-1516/1 5-1516/1 (PDF)
8/3/2012   Inoverwegingneming
8/3/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/3/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd