S. 5-1807 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over het instellen op Europees niveau van sociale en milieurechten via een herziening van het douanewetboek
Jacky Morael    Freya Piryns    Zakia Khattabi    Mieke Vogels    Cťcile Thibaut    Marcel Cheron    Claudia Niessen   

ontwikkelingshulp
douanerechten
wisselkoers
opwarming van het klimaat
milieunorm
motie van het Parlement
invoerbeperking
heffing bij invoer
biodiversiteit
Protocol van Kyoto
sociale norm
vermindering van gasemissie
Internationale Arbeidsorganisatie
sociale clausule

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1807/1 5-1807/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/10/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2012   Indiening Doc. 5-1807/1 5-1807/1 (PDF)
18/10/2012   Inoverwegingneming
18/10/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/10/2012   Verzending naar commissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Niet behandeld
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Niet behandeld
15/1/2013   Inschrijving op agenda
15/1/2013   Niet behandeld
22/1/2013   Inschrijving op agenda
22/1/2013   Niet behandeld
29/1/2013   Inschrijving op agenda
29/1/2013   Uitgesteld
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Dominique Tilmans
23/4/2013   Inleidende uiteenzetting door Jacky Morael
23/4/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 23/4/2013

Kruispuntbank van de wetgeving