Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vermeulen Sabine" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Antidumping - Klachten (5-9598)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9598
Antidumpingrechten - Fraude - Onderzoeken - Overzicht - Klachten (5-9156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9156
Antipiraterijoperatie Atalanta - Somalische kust - Belgische inzet - Fregatten (5-8477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8477
Belgisch ontwikkelingsagentschap (BTC) - Opleiding - BTC-Infocyclus - Overzicht - Return - Doorstroming (5-9992)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9992
Belgische Luchtmacht - Embraer-toestellen - Inzetbaarheid - Pannes - Kostenplaatje (5-10884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10884
Belgische Marine - Operaties - Overzicht (5-8478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8478
Belgische ontwikkelingssamenwerking - Beleidscoherentie - Stand van zaken - InterministeriŽle conferentie - Samenwerking met niet-gouvernementele organisaties - Parlementaire commissie (5-9762)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9762
Beveiligingsbedrijf G4S - Levering van diensten en apparatuur aan IsraŽlische instanties - Overheidscontracten in BelgiŽ (5-10853)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10853
Boomkorvisserij - Sleepnetten - Meerjarig OriŽntatieprogramma - Effecten - Controle (5-10240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10240
Bruinvissen - Bescherming - Bijvangsten in Noordzee - Nationale en europese regels - Berisping van BelgiŽ door Europa - Acties op federaal niveau ter bescherming van bruinvissen (5-9780)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9780
Buitenlandse verpleegkundigen - Herkomstlanden - Ontwikkelingslanden - Braindrain - Stand van zaken (5-7351)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7351
Burundi - Grondwetsherziening - Controverse - Belgisch standpunt (5-10698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10698
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) - Europees actieplan ter bescherming van haaien - Implementatie - Controle (5-8544)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8544
CITES conventie en aanvullende Europese verordeningen - Cijfers voor de jaren 2008 -2012 van legale in- en doorvoer exotische planten en dieren - Informatie identificatie betrokken planten en dieren, plaats in- of doorvoer en eindbestemming (5-8706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8706
Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) - In- en doorvoer van exotische dieren en planten - Overzicht (5-8312)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8312
De controle op fraude met bunkerolie (Brandstof vermengd met chemisch afval - Fiscale fraude) (5-2883)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 13-14 5-200 COM p. 13-14 (PDF)
De Commissie maritiem recht (Nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek) (5-2951)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 18-19 5-200 COM p. 18-19 (PDF)
De Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie (Maatregelen van BelgiŽ met het oog op een "goede milieutoestand") (5-3545)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 7-8 5-240 COM p. 7-8 (PDF)
De Europese richtlijn inzake maritieme ruimtelijke ordening (Wenselijkheid) (5-3622)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 12-13 5-240 COM p. 12-13 (PDF)
De Europese steun aan Egypte (5-9111)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9111
De Filipijnse zorgverstrekkers in ons land (Compensatie voor de kennisvlucht uit de Filipijnen) (5-2688)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-210 COM
p. 12-13 5-210 COM p. 12-13 (PDF)
De Wereldwaterdag (Initiatieven van de FOD Ontwikkelingssamenwerking voor een betere toegang tot het drinkwater) (5-915)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-96
p. 18-20 5-96 p. 18-20 (PDF)
De aquacultuur en de mosselkweek (5-9475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9475
De aquacultuur rondom windmolenparken (5-9476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9476
De besteding van de voorwaardelijke enveloppe in Burundi (Overzicht van de burundese projectvoorstellen) (5-3061)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-210 COM
p. 4-8 5-210 COM p. 4-8 (PDF)
De blauwboeken zes en zeven van de herziening van het maritiem recht (Vervoer en bevrachting - Scheepsagenten en goederenbehandelaars) (5-3126)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 26-28 5-218 COM p. 26-28 (PDF)
De blokkering van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking (om een onderbenutting te kunnen realiseren op de begroting 2013) (5-1120)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-118
p. 16-17 5-118 p. 16-17 (PDF)
De etikettering van de producten uit de door IsraŽl bezette gebieden (5-944)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-98
p. 10-11 5-98 p. 10-11 (PDF)
De grondwetswijziging in Burundi (Schendingen van democratie, rechtsstaat en mensenrechten - Rwanda) (5-1275)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-137
p. 12-14 5-137 p. 12-14 (PDF)
De hervorming van de Mededingingsautoriteit (Indiening in het parlement - Invoering van een Wetboek van Economisch Recht) (5-689)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-77
p. 16-17 5-77 p. 16-17 (PDF)
De hervorming van de mededingingsautoriteit (Budget - Personeel) (5-2706)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 8-10 5-187 COM p. 8-10 (PDF)
De inperking van de persvrijheid in Burundi (5-968)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-101
p. 9-10 5-101 p. 9-10 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (Zie ook vraag om uitleg 5-3948 en de daarna tot besluit ingediende moties) (5-2494)      
  Verslag van de heer Armand De Decker en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2494/1
p. 1-16 5-2494/1 p. 1-16 (PDF)
De munitiestortplaats Paardenmarkt (Zandbank voor de kust van Knokke-Heist - Gifgasgranaten uit de Eerste Wereldoorlog - Monitoring) (5-1166)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-123
p. 33-35 5-123 p. 33-35 (PDF)
De munitiestortplaats de Paardenmarkt voor de kust van Knokke-Heist (Toxiciteit - Staalnames - Toekomstplannen) (5-2928)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 7-9 5-218 COM p. 7-9 (PDF)
De overgangsfase van de mededingingsautoriteit (5-8809)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8809
De politiehervorming in Burundi (Evaluatie - Nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma) (5-3867)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-255 COM
p. 4-5 5-255 COM p. 4-5 (PDF)
De privacy in de mededinging (Verzamelen en bezitten van persoonlijke data door bedrijven - Controle) (5-1255)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-136
p. 10-12 5-136 p. 10-12 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water (5-9553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9553
De ratificatie van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water (5-9554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9554
De relatie met Rwanda (5-9122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9122
De subsidies voor sociale economie projecten (Stand van zaken - Regionalisering) (5-778)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-87
p. 32-33 5-87 p. 32-33 (PDF)
De uitvoering van de strategie van goed bestuur (Voorwaardelijke hulp aan Burundi) (5-3060)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-210 COM
p. 4-8 5-210 COM p. 4-8 (PDF)
De uitvoering van de wrakkenwet (5-730)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Retrait
5-82
p. 8 5-82 p. 8 (PDF)
De uitvoering van de wrakkenwet (Uitvoeringsbesluit - Samenwerkingsakkoord met het Vlaams Gewest) (5-741)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-83
p. 8-9 5-83 p. 8-9 (PDF)
De uitvoering van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water (Rol van sportduikers - Samenwerkingsakkoord met de deelstaten) (5-2879)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 12-13 5-200 COM p. 12-13 (PDF)
De verklaring van Limassol en het ontwerp van marien ruimtelijk plan (5-8807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8807
De voorwaardelijke enveloppe aan Burundi (Voorwaarden voor een nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma) (5-3059)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-210 COM
p. 9-10 5-210 COM p. 9-10 (PDF)
De wrakkenwet (Wet van 9 april 2007 betreffende de vondst en de bescherming van wrakken - Unesco-verdrag voor de bescherming van het maritiem erfgoed - Samenwerkingsakkoord tussen de federale en Vlaamse overheden - Project IWT SeArch) (5-1314)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-140
p. 10-12 5-140 p. 10-12 (PDF)
Duivensport - Doping - Controle - Erkenning van een laboratorium (5-10550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10550
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Sabine Vermeulen, senator-opvolger
5-75
p. 9 5-75 p. 9 (PDF)
Energie uit golfslag - FlanSea-project - Financiering - Domeinconcessies (5-7667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7667
Energie uit golfslag - FlanSea-project - Financiering - Domeinconcessies (5-7668)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7668
Etikettering van nederzettingsproducten uit de door IsraŽl bezette gebieden - Stand van zaken (5-10236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10236
Europese Commissie - Programma "Noordzee-regio" - Transnationale samenwerking - Acties - Investeringen - Evaluatie (5-8329)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8329
Europese Unie - Budget 2014-2020 - Meerjarig Financieel Kader - Conditionaliteit (5-8328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8328
Exotische dieren en planten - Illegale handel - Convention on International Trade in Endangered Species - Inbeslagnames (5-8311)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8311
Exotische dieren en planten - Illegale handel - Convention on International Trade in Endangered Species - Inbeslagnames (5-8313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8313
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Belastingsdienst - Hervorming - Regionale kantoren (5-10726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10726
Federale instantie voor Onderzoek naar Scheepvaartongevallen - Oprichting - Werking - Budget (5-9571)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9571
Federale instantie voor onderzoek naar scheepvaartongevallen (FOSO) - Oprichting - Werking (5-9987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9987
FinanciŽle middelen voor personen met een handicap in de ontwikkelingssamenwerking - Cijfers en details voor de periode 2010-2012 - Ratificatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (5-8707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8707
Fonds Leefmilieu - Gestorte gelden - Projecten - Activatie (5-7761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7761
Fonds voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en het Continentaal Plat van BelgiŽ - Bijdragen - Concessieaanvragen - Controles van industriŽle activiteiten - Geldboetes - Uitkeringen (5-7682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7682
Het Prawer-Begin-plan (Gedwongen verplaatsing van bedoeÔenen in IsraŽl) (5-1052)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-107
p. 17-20 5-107 p. 17-20 (PDF)
Het actieplan Zeehond (Noordzee - Biodiversiteit - ArtificiŽle constructies) (5-2923)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 16-17 5-200 COM p. 16-17 (PDF)
Het advies van de Europese Commissie inzake de hervorming van de mededingingsautoriteit (en de blokkering van de energieprijzen) (5-2743)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 12-13 5-187 COM p. 12-13 (PDF)
Het duurzaam beheer van de zand- en grindwinning op het Belgische Continentaal Plat (5-2899)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 14-16 5-200 COM p. 14-16 (PDF)
Het eerste uitvoeringsbesluit over de wet betreffende de strijd tegen maritieme piraterij (Ontbreken van het gebied rond de Golf van Guinea) (5-859)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee
5-92
p. 9-10 5-92 p. 9-10 (PDF)
Het goed bestuur in Burundi (Beperking van de persvrijheid - Voorwaarden gekoppeld aan de toekomstige samenwerking met Burundi) (5-1065)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-108
p. 18-19 5-108 p. 18-19 (PDF)
Het marien ruimtelijk plan (Belgisch deel van de Noordzee - Westpitroute - Aquacultuur - Windmolenpark) (5-801)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-89
p. 25-26 5-89 p. 25-26 (PDF)
Het marien ruimtelijk plan en het onderwatererfgoed (Bescherming van het cultureel erfgoed - Uitvoering van de wrakkenwet) (5-3621)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 10-11 5-240 COM p. 10-11 (PDF)
Het spookvissen (Verloren geraakte visnetten - Negatieve effecten op overbeviste soorten) (5-3979)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 7-8 5-253 COM p. 7-8 (PDF)
Het thema handicap in het Belgische ontwikkelingsbeleid (5-9425)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9425
Honden - Registratie - Extra retributie - Aantallen - Opbrengst (5-10799)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10799
Illegale lozingen in de Noordzee - Controle op pollutie door het hulpschip Stern - Staalname - Overzicht - Oproepen via very high frequency (5-10089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10089
IsraŽlische projecten in de bezette gebieden - Bevriezing van Europese fondsen - Labeling van de producten - Impact op de vredesonderhandelingen (5-9761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9761
Japan - Schepen - Nucleaire controle - Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid - Overzicht (5-10415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10415
Klimaatbeleid - Klimaatfinanciering - Belgische bijdragen - Stand van zaken (5-10558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10558
Leger - Jeugdstages - Aantallen - Selectieprocedure - Kostprijs - FinanciŽle bijdrage van kandidaten - Duur (5-9847)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9847
Marien Ruimtelijk Plan - Cultureel erfgoed - Mitigerende maatregelen (5-10237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10237
Marien Ruimtelijk Plan - Verdragen, regelgeving, plannen en projecten - Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen - Wrakkenwet (5-10239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10239
Marien Ruimtelijk Plan - Windmolenparken - Toerisme en recreatie (5-10238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10238
Maritieme veiligheidsonderneming - Vergunning - Voorwaarden - Koninklijk besluit (5-10045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10045
Maritieme veiligheidsonderneming - Vergunning - Voorwaarden - Koninklijk besluit (5-10258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10258
Mensenrechten - Kinderrechten - Schending - Buitenland (5-10861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10861
Militaire infrastructuur - Gebruik door burgers - Band burger en Defensie - Beleid (5-7967)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7967
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinstakingen - Aantallen - Verhouding werkwilligen en stakers - Infrabel - Verlofdagen (5-7529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7529
Nieuwe kustpatrouillevaartuigen - Oplevering - Inzet - Opleiding (5-8479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8479
Noordzee - Afval - Project "Fishing for litter" - "Waste Free Oceans" pilootproject - Stand van zaken - Resultaten (5-7613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7613
Noordzee - Dumpen van chemicaliŽn - Controles - Gevolgen - Wetgeving (5-9157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9157
Noordzee - Dumpen van chemicaliŽn - Opsporing - Controles - Wetgeving (5-8066)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8066
Noordzee - Marien wetenschappelijk onderzoek - Projecten - Aantal wetenschappers - CoŲrdinatie (5-7915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-7915
Noordzee - Marien wetenschappelijk onderzoek - Projecten - Aantal wetenschappers - CoŲrdinatie (5-8024)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8024
Noordzee - Ongevallen - Overzicht (5-8323)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8323
Noordzee - Opsporing milieuverontreiniging - Inzetten van B-Hunters - Samenwerking Defensie en Federale Overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu - Resultaten (5-7538)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7538
Noordzee - Scheepvaart - Ongevallen - Stand van zaken - Westpitroute (5-8021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8021
Noordzee - Winning van delfstoffen - Exploratie - Expansie - Vergunningen - Garantieclausules (5-8985)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8985
Noordzee - Zwerfvuil - Onderzoeken - Controles - Sensibilisering (5-8566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8566
Onbemande vliegtuigjes - B-Hunters - Verdwijning - Drones - Opsporen van illegale lozingen in de Noordzee - Vervanging (5-9565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9565
Onderzoeksschip Belgica - Vaaruren - Schip Simon Stevin - Toekomstplannen (5-8670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8670
Onderzoeksschip Belgica - Vaaruren - Schip Simon Stevin - Toekomstplannen (5-8671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8671
Ontwerp van programmawet (5-1894)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Sabine Vermeulen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Verhoging van de retributie voor de registratie van honden : financiering van de dienst die in de FOD Volksgezondheid belast is met het toezicht op het dierenwelzijn - Wijziging artikel 7 wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
5-1894/5
p. 1-2 5-1894/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 40-45 5-85 p. 40-45 (PDF)
   Verhoging van de retributie voor de registratie van honden
5-85
p. 45 5-85 p. 45 (PDF)
Ontwikkelingslanden - Kindergeweld - Geboorteregistratiesystemen - Partnerlanden (5-10864)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10864
Oorlogsmunitie - Opruiming - Operatie "Beneficial Cooperation" - Explosieven op zee - Stand van zaken (5-7432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7432
Reptielen - Identificatie - "Positieve lijst" - Jaarlijkse registraties door microchip - Identificatiemiddel voor kleine reptielen - Identificatie door middel van foto - Internationale samenwerking tussen de controleorganen (5-9770)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9770
Reptielen en amfibieŽn - Aantallen - Microchip - Oproepen opvangcentra - Bekende ongevallen - Erkende Belgische opvangcentra - Gedragslijn (5-9771)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9771
Scheepvaart - Noordzee - Illegale nachtelijke olielozingen - Stand van zaken in BelgiŽ - Maatregelen (5-8456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8456
Scheepvaartwetgeving - Herziening - Commissie Maritiem Recht - Budget (5-8103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8103
Scheepvaartwetgeving - Herziening - Commissie Maritiem Recht - Budget (5-8104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8104
Schepen - Antifoulingsystemen - Aangroeiwerende verf - Controles - Gevolgen - Overzicht (5-9158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9158
Schepen - Schadelijke aangroeiwerende verfsystemen - Antifouling tributyltin (TBT) - Verbod - Internationale Maritieme Organisatie (IMO) - Controles - Maatregelen - Overtredingen (5-7987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7987
Schepen uit Japan - Nucleaire controle - Voedingsmiddelen - Ballastwater (5-7880)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7880
Schepen uit Japan - Nucleaire controles - Federaal Agentschap voor nucleaire controle (5-10230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10230
Schietoefeningen - Zeebodem - Vervuiling door munitie - Legerbasis Lombardsijde - Volume - Informatie van de burgers - Andere gebruikers (5-10226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10226
Sociale economie - Ondernemingen - Erkenning als "aannemer voor werken" - Toekenningen (5-7707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7707
Sociale economie - Projectoproep 2012 - Stand van zaken (5-7217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7217
Somaliland (Buitenlandse steun en ontwikkelingshulp) (5-985)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-102
p. 16-17 5-102 p. 16-17 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de bijenteelt (Verbod van zenuwgiffen tegen bladinsecten van het soort neonicotinoÔden - Onderzoek naar de juridische aansprakelijkheid van producenten van gewasbeschermingsmiddelen - Overleg met de geweten en de bijensector - Federaal Actieplan bijen) (5-2179)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote en Huub Broers en de dames Lieve Maes, Elke Sleurs en Sabine Vermeulen
5-2179/1
p. 1-14 5-2179/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instemming met het Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken, opgemaakt te Nairobi op 18 mei 2007 (Verzoek aan de regering om het wetsontwerp houdende de instemming met het verdrag in te dienen en om de wet van 9 april 2007 betreffende de vondst en de bescherming van wrakken en wrakstukken gelegen binnen de territoriale zee van BelgiŽ ten uitvoer te brengen) (5-2087)      
  Voorstel van mevrouw Sabine Vermeulen en de heer Karl Vanlouwe
5-2087/1
p. 1-3 5-2087/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen, Yoeri Vastersavendts en Bert Anciaux en de dames Olga Zrihen, Sabine Vermeulen, Dominique Tilmans en Vanessa Matz
5-2119/1
p. 1-7 5-2119/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi (5-1911)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Sabine Vermeulen c.s.
5-1911/2
p. 1-4 5-1911/2 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1911/3
p. 1-10 5-1911/3 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
5-111
p. 45-49 5-111 p. 45-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het aanbevelen van milieuvriendelijke alternatieven voor vislood (5-2200)      
  Voorstel van de dames Sabine Vermeulen en Lieve Maes en de heer Patrick De Groote
5-2200/1
p. 1-5 5-2200/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verslag van de Verenigde Naties (VN) over de moordpartijen in de Democratische Republiek Congo (Oorlogsmisdaden in 1993-2003 - Hutu's - Volkerenmoord) (5-494)      
  Verslag van de dames Sabine Vermeulen en Olga Zrihen
5-494/3
p. 1-5 5-494/3 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (5-1931)      
  Verslag van de dames Sabine Vermeulen en Olga Zrihen
5-1931/4
p. 1-22 5-1931/4 p. 1-22 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Sabine Vermeulen c.s.
5-1986/2
p. 1-2 5-1986/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opvolging en de naleving van het Kaderakkoord voor de vrede, de veiligheid en de samenwerking voor de Democratische Republiek Congo en de Regio van de Grote Meren (5-2041)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Patrick De Groote en Bart De Nijn en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2041/1
p. 1-7 5-2041/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toestand in Turkije (5-2146)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Karl Vanlouwe en Bart De Nijn en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2146/1
p. 1-3 5-2146/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied (5-2198)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Philippe Mahoux en de dames Sabine de Bethune, Sabine Vermeulen en Dominique Tilmans
5-2198/1
p. 1-7 5-2198/1 p. 1-7 (PDF)
Wereldbank - Herziening van de "safeguards" - "Approach paper" (5-10396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10396
Wereldbank - Herziening van de "safeguards" - Belgische standpunten - Verdediging - Plan van aanpak (5-10395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10395
Wereldbank - Herziening van de "safeguards" - Herfinanciering International Development Association - Koppeling (5-10398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10398
Wereldbank - Internationaal monetair Fonds - Rapportering aan het Parlement - Transparantie (5-9469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9469
Wereldbank - Kiesgroep EDS10 - Einde overeenkomst - Nieuwe overeenkomst (5-10397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10397
Wereldwijde piraterij - Verschuiving van het brandpunt - West-Afrika - Cijfers voor schepen onder Belgische vlag - Aanpassing van het koninklijk besluit - Reactie van de Verenigde Naties (5-9760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9760
Wet Major - Havenbedrijven - Havenarbeid - Vrijstellingen - Overheidsbedrijven - Aanpassingen (5-10632)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10632
Wet houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij - Inwerkingtreding - Stand van zaken (5-11026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11026
Wet op de overheidsopdrachten - Gunningen aan ondernemingen van de sociale economie - Sociale clausule - Stand van zaken (5-7729)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-7729
Wetsontwerp betreffende bescherming van het cultureel erfgoed onder water (Implementatie van het UNESCO-verdrag van 2 november 2001 : vondsten in de Belgische exclusieve economische zone en op het continentaal plat die zich ten minste 100 jaar onder water bevinden - Bescherming van het cultureel erfgoed in de territoriale zee, ook al bevindt het zich minder dan 100 jaar onder water - Aanduiding van een ontvanger door de Koning - De Staat wordt automatisch eigenaar) (5-2773)      
  Verslag van mevrouw Sabine Vermeulen
5-2773/2
p. 1-4 5-2773/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-146
p. 16-18 5-146 p. 16-18 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Vervanging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking - Actualisering - Gouvernementele samenwerking - Multilaterale samenwerking - Niet-gouvernementele samenwerking - Humanitaire hulp - Coherentie van het beleid ten gunste van ontwikkeling - Rechten van de Mens - Verslaggeving aan het Federale parlement - Evaluatie) (5-1908)      
  Amendementen nrs 5 tot 9 van mevrouw Sabine Vermeulen c.s.
5-1908/3
p. 1-4 5-1908/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-94
p. 31-33 5-94 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's (Modernisering van het regelgevend kader van de organisatie van de middenstand - Vervangt de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoŲrdineerd op 28 mei 1979 en beoogt een beter leesbare wetgeving door duidelijkere bepalingen - Representativiteit van de erkende organisaties en de Hoge Raad voor de zelfstandigen en KMO's - De interne raadpleging en het overleg ter voorbereiding van adviezen en standpunten - Duidelijke en eenvoudige procedures voor alle bij deze wetgeving betrokken actoren - Betere omschrijving van de belangrijkste criteria waaraan beroeps- en interprofessionele organisaties moeten voldoen om erkend te worden - Bescherming van het statuut van erkende organisatie en het statuut van lid van de Hoge Raad - De Hoge Raad draagt de vertegenwoordigers van de zelfstandigen en de KMO's in andere federale organen voor wanneer er geen specifieke bepalingen inzake aanduiding of voordracht bij wet of KB genomen zijn) (5-2736)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames Lieve Maes en Sabine Vermeulen
5-2736/2
p. 1-2 5-2736/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (Invoering van een juridisch regime dat het mogelijk moet maken dat Belgische onderdanen of ondernemingen op een met het internationale recht conforme wijze [VN-Verdrag inzake het recht van de zee van 10 december 1982 en de onder die verdragen aangenomen handelingen van de Internationale Zeebodemautoriteitactiviteiten] prospectie, exploratie en exploitatie van rijkdommen van de diepzeebodem kunnen ondernemen onder bescherming van de Belgische Staat, zonder dat deze laatste internationaalrechtelijk aansprakelijk zou kunnen worden gesteld als de contractant zijn verplichtingen onder die internationale normen, of zijn contract met de Internationale Zeebodemautoriteit, niet zou naleven - Rechtsbescherming en strafsancties - Zie ook doc. 5-2193) (5-2192)      
  Verslag van de heer FranÁois Bellot en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2192/2
p. 1-7 5-2192/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 17-20 5-114 p. 17-20 (PDF)
Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de mobiliteit (Verlenging van de steun aan het verspreid vervoer, zoals dat georganiseerd is bij de wet van 27 december 2012 houdende diverse dringende bepalingen - Verlenging van de steun aan het gecombineerd spoorvervoer, zoals bepaald in de programmawet van 22 december 2008 en in het koninklijk besluit van 15 juli 2009 betreffende de bevordering van het gecombineerd vervoer van intermodale transporteenheden voor de periode 2009-2012 - Vergemakkelijking van het administratief beheer van de aanvragen tot het verkrijgen van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal en de vernieuwing daarvan - Wijziging van voormelde wet van 27 december 2012, van voormelde programmawet van 22 december 2008 en van voormeld KB van 15 juli 2009 - Wijziging van het KB van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company [BIAC] in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties) (5-2878)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames Lieve Maes en Sabine Vermeulen
5-2878/2
p. 1-2 5-2878/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende betere inning van penale boeten (Mogelijkheid voor de ambtenaren van de douane en accijnzen om de betaling te eisen van eerder opgelopen verkeersboeten en om voertuigen te immobiliseren waarvan de eigenaar een verkeersboete verschuldigd is - Zie ook doc. 5-2095) (5-2096)      
  Algemene bespreking
5-106
p. 22-24 5-106 p. 22-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht (Omzetting Richtlijn 2013/11/EU - Systeem van alternatieve beslechting van consumentengeschillen - Oprichting van een autonome openbare dienst met rechtspersoonlijkheid, de "Consumentenombudsdienst" genaamd, die de consumenten en de ondernemingen dient in te lichten over hun wederzijdse rechten en plichten en in het bijzonder over de mogelijkheden van buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen - De Consumentenombudsdienst treedt op als een enig loket via hetwelk aanvragen tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen worden doorgespeeld aan de ter zake bevoegde gekwalificeerde entiteiten, zijnde de diverse door de wetgever opgerichte of nog op te richten ombudsdiensten, die hun bevoegdheden op dat vlak blijven behouden - Opheffing van de artikelen 1 tot 4, 25 tot 28, en 50 tot 53 van de dienstenwet van 26 maart 2010) (5-2766)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de dames Lieve Maes en Sabine Vermeulen
5-2766/2
p. 1-6 5-2766/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek (Codificatie van de bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, auteursrechten en naburige rechten, computerprogramma's, rechten van producenten van databanken en topografieŽn van halfgeleiderproducten - Europese octrooien - Wijzigingen inzake aanvullende beschermingscertificaten, octrooirecht, auteursrecht en naburige rechten - Omzetting van Europese richtlijnen - Wijzigingen naar aanleiding van Europese wetgeving - Wijziging van de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van diverse internationale akten, en van de wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen : Fonds voor de financiering van de transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten - Opheffing van wetten van 26 mei 2002, 6 april 2010, 28 maart 1984, 21 april 2007, 29 juli 1994, 5 juli 1998, 8 juli 1977, 10 januari 2011, 30 juni 1994, 25 maart 1999, 15 mei 2006, 31 augustus 1998, 10 januari 1990, 15 mei 2007, en de artikelen van wetten van 6 april 2010 en 10 januari 2011 - Zie ook doc. 5-2806) (5-2805)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de dames Lieve Maes en Sabine Vermeulen
5-2805/2
p. 1-5 5-2805/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (Gedeeltelijke omzetting van richtlijnen 2002/21/EG, 2002/22/EG en 2002/58/EG - BIPT - Persoonlijke levenssfeer - Geschillen tussen providers - Openbare telefoondienst - Registratie en bewaring van gegevens - Verbod op "schadelijke storing" - Frequentieband : vergoeding - Antennesites en -steunen - Delen van faciliteiten - Conformiteit radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur - Radioamateurcertificaten - Toegang nooddiensten - Facturen providers en gebruikersprofielen : bescherming consument ; verplichting aanvullende inlichtingen mee te delen met de basisfactuur - Aanbieders van software ten behoeve van elektronische communicatie - Inbreuk op de persoonsgegevens - Bevoegdheid procureur des Konings, Staatsveiligheid en ADIV inzake beroep op diensten van het BIPT - Ethische commissie : werking - Universele dienst : sociaal tarief ; kostenberekening - Wijziging wet 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector - Wijziging wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (5-2501)      
  Verslag van mevrouw Sabine Vermeulen en de heer Ahmed Laaouej
5-2501/2
p. 1-6 5-2501/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiŽle bepalingen (5-2419)      
  Amendement nr 3 van de dames Lieve Maes en Sabine Vermeulen
   Uitbreiding van de belastingverminderingen die aanleiding kunnen geven tot ambtshalve ontheffing : inwerkingtreding
5-2419/2
p. 2 5-2419/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2 en 4 van de dames Lieve Maes en Sabine Vermeulen
   Belasting niet rijks-inwoners : verplichting voor de bedrijven 33% bedrijfsvoorheffing op de helft van het bruto bedrag in te houden op de producten en diensten die zij aankopen van ondernemingen gevestigd in een land waarmee BelgiŽ geen dubbelbelastingverdrag heeft gesloten of in een land waarmee BelgiŽ een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten en heffingsbevoegd is - Inwerkingtreding - Wijziging artikel 72 wet 13 december 2012 houdende fiscale en financiŽle bepalingen
5-2419/2
p. 1-3 5-2419/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij (Private bewaking aan boord van schepen - Zie ook doc. 5-1907) (5-1906)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 37-40 5-85 p. 37-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en financiŽle bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling (5-2095)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Sabine Vermeulen
   Loonbonus (niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) - Sociale bijdragen - Indexering
5-2095/2
p. 2-3 5-2095/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Sabine Vermeulen
   Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van de BTW : in lijn brengen van de vrijstelling voor onderwijs met de aanbevelingen van de Commissie
5-2095/2
p. 3-4 5-2095/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Sabine Vermeulen
   Afzonderlijke aanslag geheime commissielonen - Akkoord van de werknemer
5-2095/2
p. 4 5-2095/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 3 van mevrouw Sabine Vermeulen
   Fiscale vrijstelling van de loonbonus (niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen)
5-2095/2
p. 1-3 5-2095/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-106
p. 22-24 5-106 p. 22-24 (PDF)
   Afzonderlijke aanslag geheime commissielonen - Akkoord van de werknemer
5-106
p. 24 5-106 p. 24 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, gedaan te Phnom-Penh op 11 juli 2012 (5-2024)      
  Algemene bespreking
5-100
p. 25-26 5-100 p. 25-26 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 6 juli 2010 (5-1780)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1780/2
p. 1 5-1780/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en BosniŽ en Herzegovina inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 28 oktober 2010 (5-1789)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1789/2
p. 1 5-1789/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Federale Republiek BraziliŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 (5-1783)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1783/2
p. 1 5-1783/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 14 oktober 2010 (5-1781)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1781/2
p. 1 5-1781/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ServiŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Belgrado op 17 februari 2010 (5-1782)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1782/2
p. 1 5-1782/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek der Filipijnen inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 23december 2009 (5-1779)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1779/2
p. 1-10 5-1779/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, gedaan te Brussel op 13 juli 2012 (Contractueel burgerpersoneel of "contractors") (5-2521)      
  Verslag van mevrouw Sabine Vermeulen
5-2521/3
p. 1-6 5-2521/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 oktober 2010 (5-1838)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1838/3
p. 1-5 5-1838/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 10 november 2009 (5-2203)      
  Verslag van mevrouw Sabine Vermeulen
5-2203/2
p. 1-5 5-2203/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2004 voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004 (5-1839)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Sabine Vermeulen en de heer Patrick De Groote
5-1839/2
p. 1 5-1839/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-89
p. 34 5-89 p. 34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen te GenŤve op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 94ste zitting (5-2188)      
  Verslag van de dames Vanessa Matz en Sabine Vermeulen
5-2188/3
p. 1-4 5-2188/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-112
p. 12-14 5-112 p. 12-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht (Herstructurering van de Belgische mededingingsautoriteit - Modernisering van de algemene mededingingsregels en de prijzenreglementering - Prijzenobservatorium - Controle van de prijs van de geneesmiddelen - Zie ook doc. 5-1998) (5-1997)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Sabine Vermeulen c.s.
5-1997/2
p. 1-3 5-1997/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-96
p. 12-13 5-96 p. 12-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (en van bepalingen die verband houden met de vordering tot staken in boek XVII - Invoeging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming in het Wetboek van economisch recht - Omzetting richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten) (5-2361)      
  Amendement nr 1 van de dames Sabine Vermeulen en Lieve Maes
5-2361/2
p. 1-2 5-2361/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die aangelegenheden regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in de wet van (...) betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (Invoering van een juridisch regime dat het mogelijk moet maken dat Belgische onderdanen of ondernemingen op een met het internationale recht conforme wijze [VN-Verdrag inzake het recht van de zee van 10 december 1982 en de onder die verdragen aangenomen handelingen van de Internationale Zeebodemautoriteitactiviteiten] prospectie, exploratie en exploitatie van rijkdommen van de diepzeebodem kunnen ondernemen onder bescherming van de Belgische Staat, zonder dat deze laatste internationaalrechtelijk aansprakelijk zou kunnen worden gesteld als de contractant zijn verplichtingen onder die internationale normen, of zijn contract met de Internationale Zeebodemautoriteit, niet zou naleven - Rechtsbescherming en strafsancties - Zie ook doc. 5-2192) (5-2193)      
  Verslag van de heer FranÁois Bellot en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2193/2
p. 1 5-2193/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 17-20 5-114 p. 17-20 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht (Bevoegdheden van het Hof van beroep te Brussel en het Hof van cassatie naar aanleiding van de herstructurering van de Belgische mededingingsautoriteit - Wraking en tucht - Onverenigbaarheden - PrejudiciŽle vragen gesteld aan het Hof van Cassatie - Hoger beroep tegen beslissingen van het Mededingingscollege - Zie ook doc. 5-1997) (5-1998)      
  Algemene bespreking
5-96
p. 12-13 5-96 p. 12-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Onderwerpen van de beslissingen van de voorzitter van de Ethische Commissie aan de controle van het Hof van beroep van Brussel - Vermijden van tegenstrijdige beslissingen tussen het BIPT en de Belgische Mededingingsautoriteit) (5-2502)      
  Amendement nr 1 van de dames Lieve Maes en Sabine Vermeulen
5-2502/2
p. 1 5-2502/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Sabine Vermeulen en de heer Ahmed Laaouej
5-2502/3
p. 1 5-2502/3 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot instemming met bepaalde wijzigingen van verscheidene internationale akten aangenomen onder de auspiciŽn van de Internationale Maritieme Organisatie (Instemming van de Kamers met de wijzigingen van de betrokken verdragen en protocollen die aangenomen werden op basis van de daarin ingestelde vereenvoudigde wijzigingsprocedures, zowel voor het verleden als voor de toekomst, op een wijze die afgestemd is op de aard en de kenmerken van die vereenvoudigde wijzigingsprocedures - Aldus wordt vermeden dat voor elke wijziging een aparte instemmingswet nodig is) (5-2492)      
  Verslag van mevrouw Sabine Vermeulen
5-2492/2
p. 1-3 5-2492/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht (Zie ook doc. 5-2748) (5-2747)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de dames Lieve Maes en Sabine Vermeulen
5-2747/2
p. 1-4 5-2747/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Afroming van de nucleaire rente van het nucleaire circuit in de loop van 2013 door een repartitiebijdrage samengesteld uit twee onderdelen : een basisrepartitiebijdrage en een aanvullende repartitiebijdrage) (5-2417)      
  Verslag van de heer Louis Siquet en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2417/2
p. 1-4 5-2417/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 13-14 5-133 p. 13-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Wettelijke basis inzake de subsidiŽring van de actoren van niet-gouvernementele samenwerking en de humanitaire hulp) (5-2223)      
  Verslag van de dames Sabine Vermeulen en Olga Zrihen
5-2223/3
p. 1-5 5-2223/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-124
p. 19-21 5-124 p. 19-21 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), voor wat betreft de slapende safes (Opheffing met ingang van 1 januari 2014 van de mogelijkheid om verzet aan te tekenen bij het Nationaal Kantoor voor roerende waarden tegen de verhandeling ervan - Modernisering van het Belgisch recht inzake effecten door aanpassingen aan te brengen aan de organisatie van de gedwongen verkopen van effecten waarvan de houder ongekend blijft aan het einde van het dematerialisatieproces, enerzijds, en aan de invoering van een mechanisme voor de controle op het voornoemde proces, anderzijds - Lot van de inhoud van de slapende safes en de ermee gelijkgestelde verzegelde omslagen in de mate dat dit lot nog niet door de wet van 24 juli 2008 is geregeld) (5-2404)      
  Amendement nr 1 van de dames Lieve Maes en Sabine Vermeulen
5-2404/2
p. 1-2 5-2404/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Private bewaking aan boord van schepen - Zie ook doc. 5-1906) (5-1907)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 37-40 5-85 p. 37-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart (Disciplinaire controle over de zeelieden zowel ter koopvaardij als ter zeevisserij - Invoering van nieuwe tuchtsancties - Wijziging van de samenstelling en beperking in de tijd van de uitoefening van bepaalde functies - Vereenvoudiging van de procedurevereisten - Wegwerking van achterhaalde verwijzingen - Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2008/106/EG - Wijziging Gerechtelijk Wetboek) (5-2775)      
  Verslag van mevrouw Sabine Vermeulen
5-2775/2
p. 1-4 5-2775/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-146
p. 30-32 5-146 p. 30-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (Verlenging van de termijn om een aanvraag tot faillissementsverzekering in te dienen - Mogelijkheid om in meerdere keren aanspraak te maken op de faillissementsverzekering met een totale maximumduur van 12 maanden - Uitbreiding van de faillissementsverzekering tot de gevallen van gedwongen stopzettingen) (5-1898)      
  Verslag van de heer Louis Siquet en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1898/2
p. 1-4 5-1898/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers) (Boetes - Aanvulling artikelen 433ter tot 433octies Strafwetboek en artikel 77bis wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen) (5-1216)      
  Verslag van mevrouw Sabine Vermeulen
5-1216/3
p. 1-6 5-1216/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een administratieve geldboete in te voeren ten aanzien van de arts die de aangifteplicht niet naleeft (5-1935)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Sabine Vermeulen, Inge Faes en Lieve Maes en de heren Louis Ide, Huub Broers, Frank Boogaerts en Patrick De Groote
5-1935/1
p. 1-2 5-1935/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de uitbreiding van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie tot minderjarigen, de medische hulp aan de patiŽnt die zelf de levensbeŽindigende handeling stelt en de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding (5-1947)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Sabine Vermeulen en Lieve Maes en de heren Louis Ide, Huub Broers, Wilfried Vandaele en Patrick De Groote
5-1947/1
p. 1-13 5-1947/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een parlementair advies bij de benoeming tot hoofd van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten (5-1150)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1150/3
p. 1-13 5-1150/3 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
5-95
p. 31-40 5-95 p. 31-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren met het oog op het uitbreiden en versterken van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (Uitbreiding van het gegevensbereik met de saldi van de energiefacturen, facturen van elektronische communicatie, premies van de autoverzekering, minikredieten, loonafrekeningen en onbetaalde personenbelastingen) (5-2451)      
  Voorstel van de dames Lieve Maes, Inge Faes, Elke Sleurs en Sabine Vermeulen
5-2451/1
p. 1-22 5-2451/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, met het oog op de invoering van de verplichting om op duidelijk zichtbare wijze een vignet aan te brengen op de verzekerde voertuigen (Opsporing van niet-verzekerde voertuigen) (5-298)      
  Amendement nr 1 van de dames Lieve Maes en Sabine Vermeulen
5-298/2
p. 1 5-298/2 p. 1 (PDF)
Windmolenparken - Relancemaatregelen - Lagere belastingen - Concessies - Tewerkstelling - Verloop (5-10113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10113
Zeebiodiversiteit - Campagne "Waar is Gust?/Oý est Suzette?" - Kostprijs - Resultaten (5-7644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7644
Zeebiodiversiteit - Campagne "Waar is Gust?/Oý est Suzette?" - Kostprijs - Resultaten (5-7645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7645
Zelfmoordlijn - Nieuw noodnummer 1813 - Erkenning als noodnummer - Gebruik oud en nieuw nummer (5-10611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   vraag ingetrokken
SV 5-10611
Zelfmoordlijn - Nieuw noodnummer 1813 - Erkenning als noodnummer - Gebruik oud en nieuw nummer - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (5-10627)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10627
de Villa Salameh in Jeruzalem (Belgisch Consulaat- Huurovereenkomst) (5-9549)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9549
de afsluiting van de Gazastrook (5-9548)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9548
de inkrimping van het visgebied voor Gaza (5-9547)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9547
de parlementsverkiezingen in Rwanda (5-10458)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10458
de perswet in Burundi (5-10464)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10464
de private bewaking tegen piraterij (5-10483)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10483
de private bewaking tegen piraterij (5-10484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10484
het wetsvoorstel inzake openbare manifestaties in Burundi (5-10465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10465
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999