S. 5-1997 Dossierfiche K. 53-2591

Wetsontwerp houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

prijsregeling
Belgische Mededingingsautoriteit
concurrentierecht
geneesmiddel
concurrentie
prijsbeheersing
handelsrecht
Instituut voor de Nationale Rekeningen
Handelswetboek
controle op concentraties
wetboek
concurrentiebeperking
Raad voor de Mededinging
Dienst voor de Mededinging
concurrentiebeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2591/1 Wetsontwerp 27/12/2012
K. 53-2591/2 Amendementen 5/2/2013
K. 53-2591/3 Verslag namens de commissie 22/2/2013
K. 53-2591/4 Tekst aangenomen door de commissie 22/2/2013
K. 53-2591/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/2/2013
5-1997/1 5-1997/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 1/3/2013
5-1997/2 5-1997/2 (PDF) Amendementen 8/3/2013
5-1997/3 5-1997/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/3/2013
5-1997/4 5-1997/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 13/3/2013
5-1997/5 5-1997/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/3/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/12/2012   Indiening Doc. K. 53-2591/1
22/2/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2591/3
28/2/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 64-72
28/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-21/o10)
Integraal verslag nr. 133, p. 95
Doc. K. 53-2591/5
28/2/2013   Aanneming na amendering door commissie
31/1/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/34 5-82/34 (PDF)
31/1/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/34 5-82/34 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
1/3/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/3/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1997/1 5-1997/1 (PDF)
1/3/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/3/2013   Inschrijving op agenda
21/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-96 Hand. 5-96 (PDF)
21/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-12/o4) Hand. 5-96 Hand. 5-96 (PDF)
Doc. 5-1997/5 5-1997/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/3/2013   Verzending naar commissie
6/3/2013   Inschrijving op agenda
6/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
6/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Johan Vande Lanotte,
vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
6/3/2013   Bespreking
13/3/2013   Inschrijving op agenda
13/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
13/3/2013   Aanneming zonder amendering
13/3/2013   Vertrouwen rapporteur
21/3/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/4/2013   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2013   Bekendmaking (25216-25247)
16/2/2015   Erratum (12627-12629)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/2/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/3/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 6/3/2013, 13/3/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/3/2013 5 6/3/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/3/2013 20 21/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/4/2013 26/4/2013, blz 25216-25247
Errata
Op 16/2/2015, blz 12627-12629