S. 5-1986 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden
Dalila Douifi    Bert Anciaux    Fauzaya Talhaoui    Marie Arena    Johan Verstreken    Dominique Tilmans    Vanessa Matz    Benoit Hellings    Freya Piryns   

SyriŽ
vluchteling
motie van het Parlement
Palestijnse kwestie
politiek geweld
humanitaire hulp
hervestiging van personen
vluchtelingenhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1986/1 5-1986/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/2/2013
5-1986/2 5-1986/2 (PDF) Amendementen 16/4/2013
5-1986/3 5-1986/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2013
5-1986/4 5-1986/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2013
5-1986/5 5-1986/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 30/4/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/2/2013   Indiening Doc. 5-1986/1 5-1986/1 (PDF)
28/2/2013   Inoverwegingneming
28/2/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/4/2013   Inschrijving op agenda
2/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
2/5/2013   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-1986/5 5-1986/5 (PDF)
2/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-4/o0) Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/2/2013   Verzending naar commissie
19/3/2013   Inschrijving op agenda
19/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick De Groote, Jean-Jacques De Gucht
19/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Bert Anciaux
19/3/2013   Bespreking
16/4/2013   Inschrijving op agenda
16/4/2013   Bespreking
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Bespreking
23/4/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
23/4/2013   Aanneming na amendering
23/4/2013   Vertrouwen rapporteur
2/5/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister, Vice-Eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de Minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/5/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 19/3/2013, 16/4/2013, 23/4/2013