Institutioneel nieuws

De Zesde Staatshervorming heeft het institutionele landschap ingrijpend veranderd. De verschillende overheden in ons land maken gebruik van hun nieuwe bevoegdheden. Deze rubriek houdt u op de hoogte van nieuwigheden op het institutionele vlak en biedt u een overzicht van relevante wetgevende initiatieven, arresten van het Grondwettelijk Hof en adviezen van de Raad van State.
23/02/2024
 • Hoorzitting over het Parlementair Comitť belast met de wetsevaluatie
2/02/2024
 • COMINSTIT buigt zich over het Parlementair Comitť belast met de wetsevaluatie
29/01/2024
 • Loting voor gemengde commissies en burgerpanels
19/01/2024
 • Rol van de NMBS tijdens de Tweede Wereldoorlog
8/12/2023
 • CegeSoma stelt rapport over de rol van de NMBS tijdens WOII voor in COMINSTIT
20/10/2023
 • Wetsvoorstel over de principes voor loting van leden voor burgerpanels
6/10/2023
 • Commissie stemt over dierenwelzijn in de grondwet
7/07/2023
 • Tussentijds verslag over de rol van de NMBS tijdens de Tweede Wereldoorlog
23/06/2023
 • Ideologische en filosofische alarmbelprocedure
23/06/2023
 • Hoorzitting dierenwelzijn in de Grondwet
9/06/2023
 • Hoorzitting over de opname van dierenwelzijn in de Grondwet
26/05/2023
 • Hoorzitting over de toevoeging van dierenwelzijn in de grondwet
12/05/2023
 • Voorstelling van de burgerbevraging "Een land voor de toekomst"
28/04/2023
 • Hoorzitting rond dierenwelzijn in de Grondwet
31/03/2023
 • Verkiesbaarheidsvoorwaarden in COMINSTIT
17/03/2023
 • Dierenwelzijn in de Grondwet
13/01/2023
 • COMINSTIT ontvangt Federaal Instituut mensenrenrechten
16/12/2022
 • COMINSTIT stemt over de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming
12/12/2022
 • COMINSTIT stemt over een aantal wetsontwerpen over de vermogensaangifte van politieke mandaathouders
14/09/2022
 • De gewaarborgde evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in deelstaatregeringen en de constitutieve autonomie (vervolg)
24/06/2022
 • COMINSTIT: Hoorzitting over de alarmbelprocedure
22/06/2022
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: publicatie tweede deel van het verslag: Energie, milieu en klimaat
10/06/2022
 • COMINSTIT: Hoorzitting over de alarmbelprocedure
23/05/2022
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: goedkeuring van de laatste delen van het verslag
23/05/2022
 • De gewaarborgde evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in deelstaatregeringen en de constitutieve autonomie
20/05/2022
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: publicatie van het eerste deel van het verslag: gezondheidszorg
25/04/2022
 • BelgiŽ en het Europees Hof voor de rechten van de mens
1/04/2022
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie debatteert over bevoegdheidsverdeling mobiliteit
18/03/2022
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie debatteert over het tweekamerstelsel en onderzoekt bevoegdheidsverdeling mobiliteit
14/03/2022
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie onderzoekt het tweekamerstelsel
7/03/2022
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie onderzoekt het tweekamerstelsel
25/02/2022
 • De Senaat draagt twee kandidaten voor voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof
21/02/2022
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie bespreekt de samenwerkingsvormen
17/02/2022
 • De talen van de gecoŲrdineerde Grondwet van 1994
11/02/2022
 • COMINSTIT bespreekt het onderwerp van de studie over de rol van de NMBS in de Tweede Wereldoorlog
11/02/2022
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie houdt een laatste hoorzitting over de verschillende vormen van samenwerking en debatteert over energie en klimaat
28/01/2022
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie bekijkt de verschillende vormen van samenwerking
21/01/2022
 • COMEVAL debateert over de gezondheidszorg
14/01/2022
 • COMINSTIT amendeert een wetsontwerp betreffende de aangifte van vermogen, mandaten, ambten en beroepen
17/12/2021
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: leefmilieu, energie en klimaat een laatste keer op de agenda
29/11/2021
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie buigt zich verder over leefmilieu, energie en klimaat
19/11/2021
 • De Senaat gaat de ideologische en filosofische alarmbelprocedure onderzoeken
19/11/2021
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie buigt zich over energie en klimaat
29/10/2021
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: hoorzittingen over gezondheidszorg gaan verder
15/10/2021
 • COMEVAL: eerste hoorzittingen met experten
3/9/2021
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: regeling der werkzaamheden
16/7/2021
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie legt prioritaire thema's vast
2/7/2021
 • Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie gaat van start
2/7/2021
 • COMINSTIT hoort experts inzake het Grondwettelijk Hof
18/6/2021
 • Voordracht van assessoren bij de Raad van State
4/6/2021
 • COMINSTIT zet de hoorzittingen verder rond het Grondwettelijk Hof
27/5/2021
 • Regering bezorgt voorlopige lijst van te herziene grondwetbepalingen aan Senaat en Kamer
21/5/2021
 • COMINSTIT hoort de voorzitters van het Grondwettelijk Hof
7/5/2021
 • COMINSTIT bespreekt de benoeming van de rechters bij het Grondwettelijk Hof
5/5/2021
 • Het Grondwettelijk Hof over dierenwelzijn en dierengezondheid
20/4/2021
 • Grotere betrokkenheid van burgers bij het beleid (deel 2)
26/3/2021
 • COMINSTIT werkt verder rond COVID 19
25/3/2021
 • Grotere betrokkenheid van burgers bij het beleid (deel 1)
8/3/2021
 • COMINSTIT Organisatie institutionele hervormingen
1/3/2021
 • Jaarverslag Kenniscentrum institutionele aangelegenheden
26/2/2021
 • COMINSTIT hoort de bevoegde staatssecretaris over het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie
8/2/2021
 • Jaarverslag 2019 van de FOD Justitie betreffende het contentieux van BelgiŽ voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in COMINSTIT
2/2/2021
 • Het Grondwettelijk Hof en de digitale meters
23/12/2020
 • Het Grondwettelijk Hof en het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen
15/12/2020
 • De bevoegdheidsverdeling inzake gewestelijke belastingen
27/11/2020
 • De commissie institutionele aangelegenheden bespreekt de gevolgen van COVID-19 voor de mensenrechten
23/10/2020
 • De Commissie voor Institutionele Aangelegenheden bekijkt de aanpak van de COVID 19 Ė pandemie in de andere Europese landen
10/7/2020
 • De Senaat wil het genot van rechten en vrijheden voor personen met een handicap waarborgen in de Grondwet
10/7/2020
 • De Senaat stemt in met het wetsvoorstel om cumulatie van publieke vergoedingen mogelijk te maken in de Duitstalige Gemeenschap
26/6/2020
 • Rechten van personen met een handicap, stemrecht van Belgen in het buitenland en cumulatie van publieke vergoedingen op de agenda van de Commissie Institutionele Aangelegenheden
12/6/2020
 • De Senaat draagt twee kandidaten voor als rechter in het Grondwettelijk Hof
12/6/2020
 • Commissie institutionele aangelegenheden regelt het stemrecht van Belgen in het buitenland voor de verkiezingen van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen
12/6/2020
 • Creatie van een werkgroep rond het inschrijven in de Grondwet van de rechten van personen met een handicap
20/5/2020
 • Stemrecht voor Belgen die in het buitenland verblijven
18/5/2020
 • Voordracht van een kandidaat-rechter voor het Grondwettelijk Hof
20/4/2020
 • De regeling van het taalgebruik in BelgiŽ
6/3/2020
 • Debat rond rechten en vrijheden voor personen met een handicap
3/3/2020
 • De rechterlijke controle op de naleving van overlegprocedures in het Belgische samenwerkingsfederalisme
10/2/2020
 • Ideologische alarmbelprocedure: motie ongegrond volgens de Commissie Institutionele Aangelegenheden
31/1/2020
 • Hoorzitting "ideologische alarmbelprocedure"
17/1/2020
 • Rechten en vrijheden van personen met een handicap
13/1/2020
 • Twee dossiers op de agenda van de Commissie voor Institutionele Aangelegenheden
28/8/2019
 • De Duitstalige Gemeenschap oefent extra bevoegdheden van het Waalse Gewest uit
7/8/2019
 • Senaat volledig samengesteld
9/7/2019
 • Enkele nieuwigheden in de institutionele wetgeving
24/5/2019
 • De verklaring tot herziening van de Grondwet
15/5/2019
 • Bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang
5/4/2019
 • De bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de geestelijke gezondheidszorg
29/3/2019
 • Openbaarheid van vonnissen en arresten (Grondwet art. 149)
22/2/2019
 • Herziening Grondwet art. 149 in Senaatscommissie aangenomen
16/1/2019
 • Deelstaten vullen autonomie inzake gezinsbijslagen in
13/11/2018
 • SenLex online
19/6/2018
 • Protocolakkoord inzake mededelingen en voorlichtingscampagnes
28/5/2018
 • "Gelijke alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen" nu ook voor Waals Parlement
25/5/2018
 • Begin en einde van de leerplicht: federale bevoegdheid nauw verbonden met die van de gemeenschappen
4/5/2018
 • Meer transparantie in de politiek
2/3/2018
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2018 bevoegd voor onroerende voorheffing
29/11/2017
 • Franse Gemeenschap maakt gebruik van haar constitutieve autonomie
14/11/2017
 • Primeur: gezamenlijk decreet aangenomen
28/06/2017
 • Asymmetrische samenwerkingsakkoorden
16/05/2017
 • Gezamenlijke decreten
 • Nieuw onteigeningsdecreet in Vlaanderen
24/03/2017
17/03/2017
 • Instemmingen met het ďKlimaatakkoordĒ
 • Vlaams Gewest vult nieuwe sociale bevoegdheden in
 • Inburgeringstraject voor nieuwkomers: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd
8/03/2017
15/02/2017
 • Gewestbelasting op bijgebouwen federaal parlement mag blijven
 • Decreet Waals Gewest mag geen gemeenschapsaangelegenheden bevatten
 • Klimaatverdrag Parijs goedgekeurd
06/02/2017
 • Constitutieve autonomie Duitstalige Gemeenschap
 • Gevolgen van ongrondwettige bepalingen na prejudiciële vraag