Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie bekijkt de verschillende vormen van samenwerking

28/01/2022

De Parlementaire commissie, die ermee belast is om de staatkundige hervormingen sinds 1970 te evalueren ging van start op 2 juli 2021.

De gemengde commissie organiseerde eerder verschillende hoorzittingen over de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten inzake gezondheidszorg en op het vlak van leefmilieu, energie en klimaat, waarbij experten werden uitgenodigd om hun visie uiteen te zetten en vervolgens een gedachtewisseling plaatsvond. Een eerste politiek debat hierover vond reeds plaats op 21 januari 2022.

De parlementaire commissie heeft tijdens zijn vergadering van 28 januari 2022 het derde thema aangesneden, met name de verschillende vormen van samenwerking tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten in het federale België.

De volgende experten namen tijdens de hoorzitting het woord :

Verschillende thema’s kwamen daarbij aan bod, zoals de werking van het Overlegcomité en de Interministeriële Conferenties, het sluiten, toepassen en naleven van samenwerkingsakkoorden tussen de verschillende entiteiten, de eventuele invoering van een hiërarchie der rechtsnormen, de wenselijkheid van het opheffen van het onderscheid tussen de gemeenschappen en de gewesten en, meer in het algemeen, het ingewikkelde karakter van de Belgische staatsstructuur als gevolg van de opeenvolgende staatshervormingen. De experten deden ook voorstellen voor een meer doorzichtige organisatie van de staat en over de toekomstige rol van de Senaat.

Vervolgens gingen zij in dialoog met de leden van de gemengde commissie en antwoordden op hun vragen en opmerkingen.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie in de originele taal, in het Nederlands en in het Frans.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat