Evaluatie Belgische staatsstructuur: hoorzittingen over gezondheidszorg gaan verder

29/10/2021

Een eerste hoorzitting over het gezondheidsbeleid van de parlementaire commissie, die ermee belast is om de staatkundige hervormingen sinds 1970 te evalueren, vond plaats op vrijdag 15 oktober 2021.

Op vrijdag 29 oktober organiseerde de commissie een tweede hoorzitting over dit thema.

Daarbij namen de volgende experten het woord :

Ook deze personen hebben hun deskundigheid ter beschikking van de gemengde commissie gesteld om, elk vanuit hun invalshoek, kanttekeningen te plaatsen bij de impact van de Zesde Staatshervorming op de werking van de gezondheidsinstellingen en bij de huidige bevoegdheidsverdeling op het punt van het gezondheidsbeleid in België.

Tevens hebben zij hun visie op een betere bevoegdheidsverdeling in de toekomst voorgesteld en suggesties en aanbevelingen geformuleerd die kunnen leiden naar een beter gezondheidsbeleid voor elke burger.

De experten gingen vervolgens in dialoog met de leden van de gemengde commissie en antwoordden op hun vragen en opmerkingen.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie in de originele taal, in het Nederlands en in het Frans.

De presentatie van de heer van Gorp is hier te bekijken.

Vergadering van het Platform Ruimtevaart met Belspo
Vergadering van het Platform Ruimtevaart met Belspo
Evaluatie Belgische staatsstructuur: hoorzittingen over gezondheidszorg gaan verder

Copyright : Belgische Senaat