Evaluatie Belgische staatsstructuur: regeling der werkzaamheden

3/9/2021

De parlementaire commissie die ermee belast is om de staatkundige hervormingen sinds 1970 te evalueren, legde op 16 juli de drie thema's vast die zij prioritair wil behandelen. Het gaat om het gezondheidsbeleid, het klimaatbeleid – dat samen wordt behandeld met het beleid inzake leefmilieu en energie – en de diverse vormen van samenwerking tussen de verschillende overheden.

De gemengde parlementaire commissie kwam op vrijdag 3 september opnieuw samen. Zij nam kennis van een aantal nota's opgesteld door het Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden. De nota's bieden een actueel overzicht van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten inzake klimaat en gezondheid en van de verschillende vormen van samenwerking tussen deze overheden. De Bibliotheek van het Parlement bezorgde aan de commissie een documentatiebundel over de drie thema's.

De commissie stelde voor elk thema een lijst op van personen die zij als expert wenst te raadplegen. Verschillende categorieën van experten komen aan bod: experten met een academische (vooral juridische) achtergrond, personen die expertise hebben opgedaan in de betrokken overheidsdiensten van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en personen met een ruime praktijkervaring op het terrein. De gemengde commissie zal de experten verzoeken schriftelijke adviezen voor te bereiden en zal hen vervolgens ook uitnodigen op een hoorzitting.

Een eerste hoorzitting is gepland op vrijdag 15 oktober.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie.

Evaluatie Belgische staatsstructuur: regeling der werkzaamheden