COMEVAL debateert over de gezondheidszorg

21/01/2022

De Parlementaire Commissie Senaat/Kamer die is belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970, kwam opnieuw samen op vrijdag 21 januari in het halfrond van de Senaat. Op de agenda stond een gedachtewisseling over het thema "gezondheidszorg".

De Parlementaire Commissie telt leden van Kamer en Senaat en wordt voorgezeten door de Voorzitsters van de Senaat en de Kamer, die zetelen met raadgevende stem.
De basisopdracht van de Parlementaire Commissie bestaat erin de staatkundige hervormingen sinds 1970 te evalueren, met het oog op een inventarisatie en een onderzoek naar een efficiëntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, de werking van de instellingen en de samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten.

De opname van de vergadering bevindt zich op het YouTube kanaal van de commissie in de originele taalin het Nederlands en in het Frans.