COMINSTIT stemt over een aantal wetsontwerpen over de vermogensaangifte van politieke mandaathouders

12/12/2022

Op maandag 12 december 2022 stonden een aantal wetsontwerpen op de agenda van de Commissie Institutionele Aangelegenheden. Het betrof:

De drie wetsontwerpen regelen een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, waardoor de Kamer en de Senaat gelijkelijk bevoegd zijn.

In het eerste wetsontwerp wordt voorgesteld om de financiering van de politieke partijen voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 te verminderen met 5,32%. De andere ontwerpen dienen om de wetten betreffende de vermogensaangifte van politieke mandaathouders aan te passen.

De drie wetsontwerpen werden eenparig aangenomen in de commissie en zullen worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van vrijdag 16 december 2022.