Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie onderzoekt het tweekamerstelsel

14/03/2022

De Parlementaire commissie, die ermee belast is om de staatkundige hervormingen sinds 1970 te evalueren, die van start ging op 2 juli 2021, heeft op 14 maart een tweede hoorzitting georganiseerd over het bicameralisme en heeft het debat daarover verder gezet.

Daarbij namen de volgende experten het woord :

Elk van deze deskundigen heeft zijn mening gegeven over de toekomst van het tweekamerstelsel en over de samenstelling en de bevoegdheden van de parlementaire instellingen in het federale België. Zij plaatsten enkele kanttekeningen bij de huidige bevoegdheidsverdeling tussen de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers en deden enkele voorstellen en suggesties voor een betere werking van het tweekamerstelsel op het federale niveau.

De experten gingen vervolgens in dialoog met de leden van de gemengde commissie en antwoordden op hun vragen en opmerkingen.

De gemengde commissie keurde ook de verslagen goed over de thema’s “Gezondheidszorg” en “Energie, milieu en klimaat”.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie in de originele taal, in het Nederlands en in het Frans.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat