Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie houdt een laatste hoorzitting over de verschillende vormen van samenwerking en debatteert over energie en klimaat

11/02/2022

De Parlementaire commissie, die ermee belast is om de staatkundige hervormingen sinds 1970 te evalueren, die van start ging op 2 juli 2021, organiseerde op 11 februari 2022 een laatste hoorzitting over de verschillende vormen van samenwerking tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten in het federale België met professor Bart Maddens, hoogleraar in de politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Deze expert hield een uiteenzetting en antwoordde vervolgens op de vragen die de leden van de gemengde commissie hem stelden.

Vervolgens volgde een gedachtewisseling over de bevoegdheidsverdeling op het vlak van leefmilieu, energie en klimaat, waarover de gemengde commissie eerder enkele hoorzittingen organiseerde.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie in de originele taal, in het Nederlands en in het Frans.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat