Evaluatie Belgische staatsstructuur: leefmilieu, energie en klimaat een laatste keer op de agenda

17/12/2021

De parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 organiseerde op 19 november 2021 een eerste hoorzitting over de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten inzake leefmilieu, energie en klimaatgezondheidszorg. Op maandag 29 november 2021 werd een tweede hoorzitting hierover georganiseerd. Op vrijdag 17 december 2021 volgde een laatste hoorzitting.

De gemengde commissie nodigde de heer Peter Wittoeck, diensthoofd, Dienst Klimaatveranderingen, Directoraat-generaal Leefmilieu, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, uit.

De heer Wittoeck besprak de mogelijkheden en de moeilijkheden die men ondervindt in de huidige bevoegdheidsverdeling op het punt van leefmilieu, energie en klimaat, zoals deze vandaag bestaat ingevolge de opeenvolgende staatshervormingen.

Vervolgens ging hij in dialoog met de leden van de gemengde commissie en antwoordde op hun vragen en opmerkingen.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie in de originele taal, in het Nederlands en in het Frans.

Evaluatie Belgische staatsstructuur: leefmilieu, energie en klimaat een laatste keer op de agenda
Kevin Oeyen - Belgische Senaat