De Senaat draagt twee kandidaten voor voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof

25/02/2022

Op vrijdag 25 februari 2022 werden twee kandidaten voorgedragen voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof. Het dossier nr. 7-315 is online beschikbaar.

De Senaat diende een lijst met twee kandidaten voor te dragen voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof, ter vervanging van een Nederlandstalig rechter die op 14 maart 2022 op rust zal worden gesteld.

Volgende personen waren kandidaat:

De voordrachten gebeurden bij geheime stemming met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige leden. De heren Verrijdt en Jocqué werden voorgedragen als kandidaten.

De opname van de plenaire vergadering bevindt zich op het YouTube kanaal van de Senaat.

De Senaat draagt twee kandidaten voor voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof
De Senaat draagt twee kandidaten voor voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat