Evaluatie Belgische staatsstructuur : publicatie tweede deel van het verslag: Energie, milieu en klimaat

De Parlementaire Commissie “Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970” publiceerde het tweede deel van haar verslag. Dat deel gaat over de bevoegdheidsverdeling inzake energie, milieu en klimaat.

De Parlementaire Commissie telt leden van Kamer en Senaat en wordt voorgezeten door de Voorzitsters van de Senaat en de Kamer, die zetelen met raadgevende stem.

De basisopdracht van de Parlementaire Commissie bestaat erin de staatkundige hervormingen sinds 1970 te evalueren, met het oog op een inventarisatie en een onderzoek naar een efficiëntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, de werking van de instellingen en de samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten.

Het verslag is de weergave van uitgebreide hoorzittingen met experten op 19 en 29 november 2021 en 17 december 2021, aangevuld met een gedachtewisseling tussen de leden over de evaluatie van de knelpunten in de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de deelentiteiten op het vlak van energie, milieu en klimaat.

Weldra zullen ook de andere verslagen van deze evaluatiecommissie beschikbaar zijn.  Zij hebben betrekking op:

Dossier 7-280/3 is beschikbaar op de website.

Je kan de verschillende vergaderingen ook opnieuw bekijken via het Youtube-kanaal van de commissie in de originele taal, in het Nederlands en in het Frans.

Evaluatie Belgische staatsstructuur : publicatie tweede deel van het verslag: Energie, milieu en klimaat
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat