Evaluatie Belgische staatsstructuur : publicatie van het eerste deel van het verslag: gezondheidszorg

De Parlementaire Commissie “Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970” publiceerde het eerste deel van haar verslag. Dat deel gaat over de bevoegdheidsverdeling inzake gezondheidszorg.

De Parlementaire Commissie telt leden van Kamer en Senaat en wordt voorgezeten door de Voorzitsters van de Senaat en de Kamer, die zetelen met raadgevende stem.

De basisopdracht van de Parlementaire Commissie bestaat erin de staatkundige hervormingen sinds 1970 te evalueren, met het oog op een inventarisatie en een onderzoek naar een efficiëntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, de werking van de instellingen en de samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten.

Het verslag is de weergave van uitgebreide hoorzittingen met experten op 15 en 29 oktober 2021, aangevuld met een gedachtewisseling tussen de leden over de evaluatie van de knelpunten in de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de deelentiteiten op het vlak van de gezondheidszorg.

Weldra zullen ook de andere verslagen van deze evaluatiecommissie beschikbaar zijn.  Zij hebben betrekking op:

Dossier 7-280/2 is beschikbaar op de website.

Je kan de verschillende vergaderingen ook opnieuw bekijken via het Youtube-kanaal van de commissie in de originele taal, in het Nederlands en in het Frans.

Evaluatie Belgische staatsstructuur : publicatie van het eerste deel van het verslag: gezondheidszorg
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat