Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie debatteert over bevoegdheidsverdeling mobiliteit

1 april 2022

De Parlementaire commissie, die ermee belast is om de staatkundige hervormingen sinds 1970 te evalueren, die van start ging op 2 juli 2021, organiseerde op 1 april 2022 een debat over de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de deelstaten op het vlak van mobiliteit, zoals deze vandaag bestaat ingevolge de opeenvolgende staatshervormingen.

Op 18 maart jl. organiseerde de gemengde commissie hierover reeds een hoorzitting waarbij verschillende experten hun visie hieromtrent hebben uiteengezet.

Sprekers van de verschillende politieke fracties gaven hun standpunten en deden voorstellen voor een betere verdeling van de bevoegdheden inzake mobiliteit. Vervolgens gingen zij hierover met mekaar in debat.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie in de originele taal, in het Nederlands en in het Frans.

Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie debatteert over bevoegdheidsverdeling mobiliteit
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat