Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie bespreekt de samenwerkingsvormen

21/02/2022

De Parlementaire commissie, die ermee belast is om de staatkundige hervormingen sinds 1970 te evalueren en die van start ging op 2 juli 2021, hield op 21 februari een gedachtewisseling over de verschillende vormen van samenwerking tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten in het federale België.  Zij organiseerde hierover eerder reeds enkele hoorzittingen.

De commissie besloot ook haar werkzaamheden af te ronden tegen het einde van de maand maart.  Zij zal zich nog buigen over het thema mobiliteit en over het tweekamerstelsel in het federale België. 

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie in de originele taal, in het Nederlands en in het Frans.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat