COMEVAL: eerste hoorzittingen met experten

15/10/2021

Nadat de parlementaire commissie belast met de evaluatie van de staatshervormingen sinds 1970 (COMEVAL) op 16 juli de drie thema’s vastlegde en op 3 september de experten aanduidde die zij voor elk thema wil horen, vond de eerste hoorzitting plaats op vrijdag 15 oktober. Deze hoorzitting had betrekking op het gezondheidsbeleid in al zijn facetten.

Tijdens de ochtendzitting hoorde de commissie verschillende experten van de betrokken overheidsadministraties. Het ging met name om :

In de namiddagvergadering kwamen deskundigen uit het maatschappelijk middenveld en personen met een ruime praktijkervaring op het terrein aan het woord :

Alle betrokkenen hebben, vanuit hun invalshoek en op basis van hun ervaring, de impact van de Zesde Staatshervorming op de werking van de gezondheidsinstellingen geschetst en kanttekeningen geplaatst bij de huidige bevoegdheidsverdeling op het punt van de gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid in België. Tevens hebben zij hun visie op een betere bevoegdheidsverdeling in de toekomst voorgesteld en suggesties en aanbevelingen geformuleerd die kunnen leiden naar een beter gezondheidsbeleid voor elke burger.

De experten gingen vervolgens in dialoog met de leden van COMEVAL en antwoordden op hun vragen en opmerkingen.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie.

De samenstelling van COMEVAL is terug te vinden op de website van de Senaat.

COMEVAL: eerste hoorzittingen met experten
COMEVAL: eerste hoorzittingen met experten

Copyright : Belgische Senaat