Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie onderzoekt het tweekamerstelsel

7/03/2022

De Parlementaire commissie, die ermee belast is om de staatkundige hervormingen sinds 1970 te evalueren en die van start ging op 2 juli 2021, besloot tijdens haar vergadering van 21 februari haar werkzaamheden af te ronden tegen einde maart 2022. Tijdens deze periode zal de gemengde commissie zich nog buigen over het thema mobiliteit en over het tweekamerstelsel in het federale België.

Op 7 maart organiseerde de gemengde commissie een hoorzitting over het bicameralisme. Daarbij namen de volgende experten het woord :

Deze personen hebben hun deskundigheid ter beschikking van de gemengde commissie gesteld om, elk vanuit een eigen invalshoek, kanttekeningen te plaatsen bij de huidige rolverdeling tussen de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers en voorstellen en suggesties te doen voor een betere werking van het tweekamerstelsel op het federale niveau.

De experten gingen vervolgens in dialoog met de leden van de gemengde commissie en antwoordden op hun vragen en opmerkingen.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie in de originele taal, in het Nederlands en in het Frans.

Copyright : Belgian Senate