Focus

In deze rubriek wordt een actueel onderwerp in de kijker geplaatst.
26/05/2023 Hoorzitting over buitenlandse inmenging die de democratische rechtsstaat ondermijnt
22/05/2023 Stemming over het informatieverslag inzake obstetrisch geweld
22/05/2023 COMTRANS bespreekt verder het drugsbeleid in België
20/05/2023 Wereldbijendag in de Senaat
17/05/2023 De Senaat draagt met trots de kleuren van de LGBTQIA+ gemeenschap
28/04/2023 Verschillende agendapunten in COMTRANS
28/04/2023 De Senaat benoemt een lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie
28/04/2023 In memoriam de heer Charles-Ferdinand Nothomb, Minister van Staat
14/04/2023 COMCIVITAS buigt zich verder over de buitenlandse inmenging
14/04/2023 COMTRANS werkt verder aan infoverslag drugswet
31/03/2023 Hoorzitting over buitenlandse inmenging die de rechtsstaat ondermijnt
17/03/2023 Evaluatie van de drugswet in COMTRANS
17/03/2023 De Senaat bespreekt de economische emancipatie van vrouwen
13/03/2023 COMCIVITAS werkt verder aan het infoverslag over buitenlandse inmenging
8/03/2023 Internationale Vrouwendag in de Senaat
27/02/2023 Buitenlandse inmenging ter ondermijning van de rechtsstaat
14/02/2023 Steun voor Olivier Vandecasteele
10/02/2023 Hoorzitting in het kader van de evaluatie van de drugswet
10/02/2023 Voordracht van kandidaten voor een ambt van staatsraad bij de Raad van State
10/02/2023 Vlaamse Week tegen Pesten
6/02/2023 COMEQUITAS buigt zich over het verdrag tegen discriminatie van vrouwen
6/02/2023 COMCIVITAS werkt verder aan infoverslag over buitenlandse inmenging
27/01/2023 Buitenlandse inmenging in de democratische rechtsstaat
13/01/2023 COMTRANS werkt verder aan de evaluatie van de “drugswet”
13/01/2023 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalige assessor bij de Raad van State
13/01/2023 Eerste Duitstalige Gemeenschapssenator benoemd in het Bureau
13/01/2023 Eedaflegging van een nieuwe senator
9/01/2023 COMCIVITAS bespreekt de inmenging door buitenlandse mogendheden ter ondermijning van de rechtsstaat
16/12/2022 Stemming in de Senaat over de uitgaven van het boekjaar 2021 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2023
16/12/2022 Huldebetoon aan mevrouw Paula D’Hondt, Minister van Staat
7/12/2022 Het Paleis der Natie scoort opnieuw goed met zijn EPC
18/11/2022 Evaluatie van de “drugswet” van 1921: hoorzitting
18/11/2022 Plenaire vergadering, 18 november 2022
18/11/2022 Eedaflegging van een nieuwe senator
11/10/2022 Een nieuwe senator legt de eed af
11/10/2022 Resolutie betreffende de situatie in Iran unaniem aangenomen door de Senaat
11/10/2022 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige assessor bij de Raad van State
26/09/2022 COMEQUITAS bezoekt het Zorgcentrum na seksueel geweld in Brussel
23/09/2022 Platform Ruimtevaart op bezoek bij Aerospacelab
4/07/2022 Nieuwe hoorzitting over obstetrisch geweld
20/06/2022 Informatieverslag over burgerparticipatie: opvolging
20/06/2022 Tegengaan van obstetrisch geweld: hoorzitting
20/06/2022 Evaluatie van de drugswet van 1921: hoorzitting
6-10/06/2022 Internationale week van het Archief
23/05/2022 Hoorzittingen over de “drugswet” in COMTRANS
17/05/2022 Internationale dag tegen homofobie, transfobie en bifobie
9/05/2022 Hoorzittingen over obstetrisch geweld in COMEQUITAS
29/04/2022 Twee nieuwe senatoren leggen de eed af
29/04/2022 Informatieverslag over inmenging van buitenlandse mogendheden
25/04/2022 Strijd tegen de verkrachtingsdrugs besproken in COMEQUITAS
25/04/2022 Verderzetting van de evaluatie van de drugswet
25/04/2022 Hoorzitting over de strijd tegen islamofobie
2/04/2022 2 april 2022: Herdenking van het bombardement op Mortsel
28/03/2022 COMTRANS organiseert een hoorzitting over de drugswet
28/03/2022 COMEQUITAS organiseert een hoorzitting over obstetrisch geweld
26/03/2022 Earth Hour ook in de Senaat
18/03/2022 COMTRANS bespreekt het drugsbeleid
18/03/2022 Grondrechten: Comité T maakt de balans op van 20 jaar terrorismebestrijding
14/03/2022 Hoorzitting over obstetrisch geweld in COMEQUITAS
25/02/2022 Senaat stelt vaste Duitse juridische terminologie verplicht
25/02/2022 Vermogensaangifte ook voor districtsburgemeesters en -schepenen
25/02/2022 Indexering zorgt voor verhoging van de dotatie
24/02/2022 Regeling van de werkzaamheden in de Senaat ten gevolge van de COVID-19 maatregelen
21/02/2022 Hoorzitting over het drugsbeleid in België in COMTRANS
15/02/2022 Presentatie van het Boek “Belgische Taalwetten”
27/01/2022 Plicht om te herinneren: de deportatiekonvooien per spoor
26/01/2022 Vrouwelijke kunstenaars in het Federaal Parlement
24/01/2022 Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 voorgesteld in COMEQUITAS
14/01/2022 De Senaat bespreekt de impact van de COVID-19-crisis op vrouwen
14/01/2022 De Senaat amendeert het wetsontwerp over de financiering van de politieke partijen
17/12/2021 Begrotingsvoorstellen voor 2022 goedgekeurd
15/12/2021 Het Paleis der Natie scoort goed met zijn EPC
29/11/2021 COMEQUITAS hoort experten over obstetrisch geweld
19/11/2021 Informatieverslag over de bestrijding van fake news
18/11/2021 Boekvoorsteling De Premier
25/10/2021 Hoorzitting over obstetrisch geweld in COMEQUITAS
25/10/2021 COMTRANS neemt aanbevelingen aan inzake de bestrijding van fake news
12/10/2021 De Senaat gaat werken aan een verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten
12/10/2021 Eerste plenaire vergadering in het nieuwe parlementaire jaar
12/10/2021 COMEQUITAS neemt aanbevelingen aan na het onderzoek naar de impact van de COVID-19-crisis op vrouwen
12/10/2021 Een nieuwe senator legt de eed af
11/10/2021 Portret van Sabine de Bethune onthuld in de Senaat
8/10/2021 T-time@senate : vrouwelijke ondernemers debatteren
27/07/2021 Bezoek tussen 26 juli en 27 augustus volledig gratis het Paleis der Natie
22/07/2021 De voorzitsters hebben goed nieuws om met jullie te delen
20/07/2021 20 juli 2021: Dag van nationale rouw
16/07/2021 De Senaat betuigt zijn steun aan de slachtoffers van het noodweer
21/06/2021 Women Political Leaders Summit 2021
18/06/2021 De Senaat stemt over het informatieverslag over meer burgerparticipatie aan de democratie
14/06/2021 COMEQUITAS ontvangt de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit
31/05/2021 COMCIVITAS neemt aanbevelingen aan inzake burgerparticipatie
27/05/2021 Overlijden van gewezen Senaatsvoorzitter Lambert Kelchtermans (1929-2021)
21/05/2021 Sabine de Bethune voorgedragen als rechter bij het Grondwettelijk Hof
21/05/2021 Senaat wil samen met de Kamer de Belgische staatsstructuur evalueren
21/05/2021 Regeling van buitenlandse giften aan politieke partijen
23/04/2021 Lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld
26/03/2021 Actualiteitsdebat in de Senaat over de loonkloof
26/03/2021 De Senaat herdenkt de slachtoffers van 22 maart 2016
26/03/2021 Een nieuwe senator legt de eed af
9/03/2021 Het Platform Ruimtevaart verdiept zich in het Hera-project van de ESA
9/03/2021 Aanwerving van een contractuele technicus A3 (schilder)
8/03/2021 Kamervoorzitster Tillieux en Senaatsvoorzitster D’Hose maken het Belgische Parlement meer genderbewust
26/02/2021 Een nieuwe senator legt de eed af
22/02/2021 Ministers gehoord in COMTRANS aangaande fake news
22/02/2021 COMEQUITAS onderzoekt de impact van de COVID-19-crisis op vrouwen
1/02/2021 Hoorzitting in COMEQUITAS over de impact van de coronacrisis op vrouwen
18/01/2021 Hoorzitting in COMTRANS over fake news
18/01/2021 COMEQUITAS hoort bijkomende experten rond het onderwerp van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
4/01/2021 De loonkloof tussen mannen en vrouwen opnieuw besproken in COMEQUITAS
28/12/2020 Beste wensen voor 2021
17/12/2020 Senaat behaalt een B+ op zijn energieprestatie certificaat
11/12/2020 De Senaat keurt zijn begroting voor 2021 goed
11/12/2020 De Senaat actualiseert de wet betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
11/12/2020 De Senaat maakt een einde aan de "Kaasroute"
7/12/2020 De loonkloof tussen mannen en vrouwen in COMEQUITAS
27/11/2020 De commissie voor transversale aangelegenheden onderzoekt verder fake news
25/11/2020 Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen
23/11/2020 De loonkloof tussen mannen en vrouwen onderzocht in commissie
23/11/2020 Publicatie van de handelingen van het colloquium “Persvrijheid in de 21ste eeuw”
18/11/2020 Samenwerking en synergie zijn prioriteiten voor de voorzitsters van Senaat en Kamer
13/11/2020 De Senaat stemt voor de eerste keer vanop afstand en vergadert in hybride vorm
13/11/2020 Een nieuwe senator legt de eed af
9/11/2020 De Commissie Transversale Aangelegenheden bespreekt verder de problematiek van fake news
9/11/2020 Voorstelling in commissie van een rapport over mensenrechten in tijden van pandemie
13/10/2020 Eerste plenaire vergadering van de nieuwe parlementaire zitting
13/10/2020 Stephanie D’Hose nieuwe voorzitster van de Senaat
13/10/2020 De Senaat heeft 22 niet-magistraten benoemd voor de Hoge Raad voor de Justitie
13/10/2020 Twee nieuwe senatoren leggen de eed af
5/10/2020 COMTRANS buigt zich over de strijd tegen fake news
25/09/2020 Voorstelling van het portret van oud-voorzitter Jacques Brotchi
10/07/2020 De Senaat vervolledigt het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen met de verkiezingen van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen
10/07/2020 Commissie voor Transversale Aangelegenheden organiseert een hoorzitting over de bestrijding van fake news
6/07/2020 Commissie democratische vernieuwing wijdt een laatste hoorzitting met experten aan het thema van burgerparticipatie
30/06/2020 Publicatie van de middaglezingen "Aan het werk dus, Mijne heren!" - de heropbouw van een nieuw België na de Eerste Wereldoorlog
26/06/2020 De Commissie voor democratische vernieuwing zet haar werkzaamheden verder inzake burgerparticipatie
22/06/2020 De Senaat bespreekt in commissie de problematiek van fake news
8/06/2020 De Commissie voor de Democratische Vernieuwing en Burgerschap hoort buitenlandse experten
8/06/2020 Overhandiging van het jaarverslag van het Comité T
2/06/2020 Een verslag "Post COVID-19"
29/05/2020 Vergadering Commissie Institutionele aangelegenheden
25/05/2020 Hoorzitting over een grotere burgerparticipatie in de besluitvorming
15/05/2020 Plenaire zitting van 15 mei 2020
23/04/2020 De benoeming van de niet-magistraten in de Hoge Raad voor de Justitie
27/03/2020 De Senaat heeft beslist het ontwerp van volmachtenwet niet te amenderen
9/03/2020 Persmededeling van het Koninklijk Paleis
3/03/2020 Resultaten van de bijzondere Europese Raad van 20 en 21 februari 2020
2/03/2020 Laatste hoorzitting in de Senaat over partnergeweld
20/02/2020 Persmededeling van de koninklijke opdrachthouders Sabine Laruelle en Patrick Dewael
18/02/2020 Voorbereiding van de bijzondere Europese Raad van 20 februari 2020
14/02/2020 Het beleid inzake partnergeweld doorgelicht in het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
14/02/2020 Plenaire vergadering van 14 februari 2020
10/02/2020 Commissie werkt verder aan een mogelijke grotere burgerparticipatie in de besluitvorming
27/01/2020 Commissiedag van 27 januari 2020
17/01/2020 Nieuwe hoorzittingen in de Senaat rond partnergeweld
17/01/2020 Plenaire vergadering van de Senaat op 17 januari 2020
14/01/2020 Voorstelling van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer
13/01/2020 Preventie van partnergeweld
13/01/2020 Vrouwelijk ondernemerschap, het e-ticket en fake news op de agenda van de Senaat
17/12/2019 Eerste minister in het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/12/2019 Voorstelling van het jaarverslag van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
16/12/2019 De Commissie voor Democratische Vernieuwing en Burgerschap organiseert zijn werkzaamheden voor begin 2020
13/12/2019 Begroting van de Senaat voor 2020 goedgekeurd
6/12/2019 Adviescomité voor gelijke kansen ontvangt Sensoa
22/11/2019 Twee nieuwe informatieverslagen
23/10/2019 De eerste minister in het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
18/10/2019 De drie vaste commissies hebben hun Bureau verkozen
14/10/2019 De adviescomités hebben hun voorzitter gekozen
8/10/2019 In memoriam de heer Armand De Decker, Erevoorzitter van de Senaat en Minister van Staat
8/10/2019 Plenaire vergadering van 8 oktober 2019
8/10/2019 Nieuwe senatoren in het halfrond
13/09/2019 Vacature bij het Grondwettelijk Hof
5/09/2019 Igor Dodon, President van de Republiek Moldavië
18/07/2019 Benoeming nieuwe voorzitter en Bureau
16/07/2019 Plenaire vergadering van 18 juli 2019
12/07/2019 11 nieuwe senatoren
9/07/2019 Eedaflegging van de gecoöpteerde senatoren
4/07/2019 49 nieuwe deelstaatsenatoren
2/07/2019 Eedaflegging van de nieuwe senatoren
25/06/2019 Start van het parlementair jaar in de Senaat
13/06/2019 Overlijden van gewezen Senaatsvoorzitter Armand De Decker (1948-2019)
03/06/2019 De gevolgen van de verkiezingen voor de samenstelling van de Senaat
02/04/2019 Impact, kansen, mogelijkheden en risico's van de digitale ‘slimme samenleving’
27/03/2019 De Senaat, Assemblee van de deelstaten - 2014 tot 2019
25/03/2019 Digitale "slimme samenleving": de commissie neemt het informatieverslag aan
18/03/2019 Modernisering van het recht van antwoord
12/03/2019 Hoorzittingen over de klimaatwet
22/02/2019 Eedaflegging van de senatoren Valerie Taeldeman (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD)
23/01/2019 Laatste hoorzittingen over de slimme samenleving (25 januari 2019)
11/01/2019 Zes nieuwe senatoren hebben de eed afgelegd
14/12/2018 Jacques Brotchi, nieuwe voorzitter van de Senaat
14/12/2018 Nieuwe hoorzittingen over de digitale slimme samenleving
10/12/2018 Hoorzittingen met UNIA over antisemitisme
6/12/2018 Hoorzittingen over antisemitisme op maandag 10 december 2018
30/11/2018 Hoorzittingen over de digitale slimme samenleving
27/11/2018 Hoorzittingen over Brexit, Digitale slimme samenleving en Recht van antwoord op het internet
23/11/2018 Hoorzitting over digitale slimme samenleving met o.m. Luc Cortebeeck en Pieter Timmermans op maandag 26 november
16/11/2018 Rekenkracht computers verdubbelt om de 18 maanden. Hoeveelheid verwerkte data verdubbelt om de 12 maanden.
13/11/2018 SenLex online
6/11/2018 Een werkjaar in 3 nieuwsbrieven
24/10/2018 Informatieverslag Luchtkwaliteit als brochure
17/10/2018 Hoorzittingen slimme samenleving
9/10/2018 Nieuwe senator: Lionel Bajart
Overlijden van oud-senatoren
8/10/2018 97 concrete aanbevelingen over de luchtkwaliteit
17/09/2018 Hoorzittingen voor informatieverslag slimme samenleving
20/07/2018 Informatieverslag over de verbetering van de luchtkwaliteit
8/05/2018 Herdenking einde W.O. II in Europa
24/04/2018 Belangenconflict over wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie
17/04/2018 Dierenwelzijn in Grondwet: hoorzitting met prof. Johan Braeckman (filosofie - UGent) en prof. Christel Moons (ethologie en dierenwelzijn - UGent) op vrijdag 20 april 2018 om 14u15)
21/03/2018 “De zorg voor dieren als wezens met gevoel” in de Grondwet: hoorzitting prof. Johan Braeckman (UGent)
Vrijdag 23 maart 14u15
22/02/2018 Informatieverslag Luchtkwaliteit
14/02/2018 Belangenconflict over wetsontwerp tot wijziging van de wet over de uitoefening van gezondheidszorgberoepen
9/02/2018 Belangenconflict over de pensioenregeling van contractuele personeelsleden in de publieke sector
29/01/2018 Kunstroof
19/01/2018 Luchtkwaliteit
12/01/2018 Hoorzittingen over de bestrijding van kunstroof
09/01/2018 Minister van Staat Philippe Maystadt (1948-2017)
15/11/2017 Onderwijs centraal op Koningsdag
11/11/2017 Herdenking van de Wapenstilstand in het Federaal Parlement
26/10/2017 De menselijke en financiële kost van klimaatverandering
26/09/2017 SUPERDEMOCRATIE, tentoonstelling, lezingen, statements en salons
26/07/2017 Contractuele aanwerving van een attaché-ingenieur – Verantwoordelijke voor de Technische Installaties
03/07/2017 Telegram n.a.v. het overlijden van mevr. Simone Veil
14/06/2017 Bezoek van de Voorzitter van het Indisch Hooggerechtshof
07/06/2017 Ontmoeting met de Voorzitster van de Nederlandse Eerste Kamer
15 - 16/05/2017 Naar een Samenlevingsdienst in België ?
08/05/2017 Herdenking van het einde van W.O. II in Europa
25/04/2017 De kwestie van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika
29/03/2017 De Conferentie van de Assembleevoorzitters in de Senaat
08/03/2017 Gendergelijkheid, een duurzame ontwikkelingsdoelstelling
07/03/2017 Uitreiking van de Odisseaprijs
21/02/2017 Officieel bezoek van Jean-Claude Juncker in het Federaal Parlement