Controle van de rekeningen door het Rekenhof

20/10/2023

Op vrijdag 20 oktober 2023 werd het protocol ondertekend tussen de Senaat en het Rekenhof met betrekking tot de controle van de rekeningen van de Senaat door het Rekenhof. Mevrouw Hilde François, eerste voorzitter van het Rekenhof, en mevrouw Stephanie D’Hose, voorzitster van de Senaat, ondertekenden plechtig het protocol dat het startschot betekent van de verdere samenwerking tussen de twee instellingen.

Op basis van dit protocol zal het Rekenhof de rekeningen van de Senaat controleren. Dit gebeurt nu al voor een aantal andere parlementen.

Voor de Senaat is het boekjaar 2023 het eerste boekjaar dat zal worden gecontroleerd. Zo zal de Senaat telkens op 31 juli ten laatste de rekeningen bij het Rekenhof moeten indienen. Tegen 30 november stelt het Rekenhof dan een verslag op over deze rekeningen.

Controle van de rekeningen door het Rekenhof