Auteurs- en sprekersregister betreffende "Thissen Renť" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
AbsenteÔsme in plenaire vergadering      
  2-58
p. 7 2-58 p. 7 (PDF)
Analyse van de bestrijding van het terrorisme : wettelijke aspecten en politiepraktijk (Historische schets van het terrorisme - Islamitisch terrorisme - Islamisme in Algerije - Terrorisme in Frankrijk - Belgische diensten belast met de bestrijding van het terrorisme : federale politie, antiterroristische gemengde groep (AGG), Staatsveiligheid, dienst "Terrorisme en Openbare Orde" van de federale politie (Terop) - Hoorzitting met buitenlandse deskundigen) (2-774)      
  Bespreking
2-136
p. 26-30 2-136 p. 26-30 (PDF)
  2-136
p. 30-34 2-136 p. 30-34 (PDF)
Belastingplichtige die een vrij beroep uitoefent - Onverdeeld onroerend goed - Aftrek van de volledige intresten (2-1346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1926-1927 2-39 p. 1926-1927 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2281-2282 2-44 p. 2281-2282 (PDF)
De MPA-crisis (Affaire Bioland - Verboden groeihormonen via glucosestroop in frisdrank en veevoeder) (2-1066)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-223
p. 19-24 2-223 p. 19-24 (PDF)
De MPA-crisis (Affaire Bioland - Verboden groeihormonen via glucosestroop in frisdrank en veevoeder) (2-1068)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-223
p. 19-24 2-223 p. 19-24 (PDF)
De Nationale Bank van BelgiŽ (Uitkopen van de minderheidsaandeelhouders door de regering) (2-856)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-231
p. 46-51 2-231 p. 46-51 (PDF)
De aanpak van de mond- en klauwzeercrisis (2-399)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De begeleiding bij de terbeschikkingstelling van de noodpil (Anticonceptie) (2-499)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Devolder en Thissen
2-128
p. 46 2-128 p. 46 (PDF)
  2-128
p. 71-72 2-128 p. 71-72 (PDF)
De belasting op renten uitgekeerd na een arbeidsongeval (WIB 1992) (2-188)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-39
p. 49-50 2-39 p. 49-50 (PDF)
De beperking van de programmatie van PET-scanning (Apparatuur dat een zeer precieze diagnose toelaat o.a. voor kanker) (2-476)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-119
p. 71-73 2-119 p. 71-73 (PDF)
De beschikbaarheid en de prijs van het geneesmiddel Mestinon (op de Belgische markt - Geneesmiddel voor patiŽnten met ernstige spierzwakte - Terugbetaling) (2-534)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-102
p. 23-25 2-102 p. 23-25 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De door de verzekeringssector aangevraagde premieverhogingen burgerlijke aansprakelijkheid auto's (Daling van de beurs - Probleem van onverzekerd rijden en oprichting van een tariferingsbureau) (2-864)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-230
p. 7-14 2-230 p. 7-14 (PDF)
De drugtesten in het verkeer (2-894)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 18-19 2-184 p. 18-19 (PDF)
De ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren de Clippele, Verreycken, Lozie, Thissen en Wille en mevrouw Thijs
2-133
p. 5-8 2-133 p. 5-8 (PDF)
  2-133
p. 56-57 2-133 p. 56-57 (PDF)
De hervorming van de vennootschapsbelasting (Verlaging van de nominale aanslagvoet mits herziening van een aantal vrijstellings- en aftrekmechanismen - Ontwikkeling van de KMO's) (2-663)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders ,minister van FinanciŽn
2-128
p. 19-24 2-128 p. 19-24 (PDF)
De hervorming van het tweekamerstelsel (2-564)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-146
p. 11-12 2-146 p. 11-12 (PDF)
  2-146
p. 71-72 2-146 p. 71-72 (PDF)
  2-146
p. 75 2-146 p. 75 (PDF)
De incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-506)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De incidenten in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De lopende onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst over de handel in diensten (Liberalisering van de handel in diensten) (2-941)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-264
p. 82-85 2-264 p. 82-85 (PDF)
De mogelijk strafbare actie rond eurominikits van een krant, waaraan de minister actief heeft meegewerkt (Krant La DerniŤre Heure - Informatiecampagne versus persoonlijke publiciteitscampagne) (2-793)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-164
p. 28-30 2-164 p. 28-30 (PDF)
De mogelijkheid om de personenbelasting te berekenen op de internetsite van het ministerie van FinanciŽn (Electronische BTW-aangiften) (2-535)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-134
p. 18-20 2-134 p. 18-20 (PDF)
De mond- en klauwzeerepidemie (2-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De nieuwe begrenzing van de politiezones in de provincie Luik (Negatief advies gemeenten) (2-196)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-37
p. 18-19 2-37 p. 18-19 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-502)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Devolder en Thissen
2-128
p. 46 2-128 p. 46 (PDF)
  2-128
p. 71-72 2-128 p. 71-72 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-503)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Devolder en Thissen
2-128
p. 46 2-128 p. 46 (PDF)
  2-128
p. 71-72 2-128 p. 71-72 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De onderbrekingen in de uitbetaling van de pensioenen (Aanbevelingen van de Ombudsdienst Pensioenen) (2-750)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-193
p. 13-15 2-193 p. 13-15 (PDF)
De oprichting van een Duitstalig peloton bij de Belgische strijdkrachten (2-27)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-16
p. 51-55 2-16 p. 51-55 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De situatie in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-508)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De situatie van de Kosovaarse vluchtelingen (2-193)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 76-78 2-61 p. 76-78 (PDF)
De speculatie omtrent de aandelen van de Nationale Bank (Uitkopen van de minderheidsaandeelhouders door de regering) (2-856)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-231
p. 46-51 2-231 p. 46-51 (PDF)
De startbaanovereenkomst (Rosetta-plan - Toelichting van technische aard) (2-154)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-58
p. 7-10 2-58 p. 7-10 (PDF)
De steunmaatregelen voor "bio"-producenten (2-138)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-47
p. 64-67 2-47 p. 64-67 (PDF)
De steunmaatregelen voor "bio"-producenten (2-144)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-47
p. 64-67 2-47 p. 64-67 (PDF)
De tarieven die Banksys aan handelaars aanrekent (Kleinhandelaar slachtoffer van het systeem - Toename van de elektronische betalingen met de overgang naar de euro - Onderzoek van de Dienst voor de Mededinging) (2-491)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-122
p. 38-40 2-122 p. 38-40 (PDF)
De toekomst van de NMBS (Reactie op de benoeming van de nieuwe afgevaardigd bestuurder [de heer Karel Vinck] en de verklaringen over het federale karakter van de maatschappij) (2-836)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-218
p. 115-120 2-218 p. 115-120 (PDF)
De toekomst van het BIPT (Omvorming van het BIPT door de oprichting van een parastatale A en een nieuwe regelingscommissie - Bevoegdheidsverdeling) (2-470)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-114
p. 53-55 2-114 p. 53-55 (PDF)
De toestand van de rechthebbenden en de medische hulpverleners in de logopedie (2-4)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-6
p. 56-61 2-6 p. 56-61 (PDF)
De uitroeiing van bepaalde virussen in de stroomgebieden (Visteelt) (2-529)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-134
p. 59-62 2-134 p. 59-62 (PDF)
De universele dienstverlening door banken in BelgiŽ (Toegang van klanten met een laag inkomen tot de basisbankdiensten - Bank van De Post) (2-445)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-109
p. 16-19 2-109 p. 16-19 (PDF)
De verklaringen van de eerste minister over de hervorming van de vennootschapsbelasting (Verlaging van de nominale tarieven van de belasting - Compensatiemaatregelen : verslag van de Hoge Raad voor FinanciŽn - Toekomst van de coŲrdinatiecentra - Behoud van de fiscale voordelen voor de KMO's en aanmoediging van investeringen met eigen middelen - Afschaffing van de crisisbijdrage) (2-391)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-102
p. 38-42 2-102 p. 38-42 (PDF)
De verkoop van geneesmiddelen in grote verpakkingen (Geneesmiddelenprijs) (2-242)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-45
p. 18-20 2-45 p. 18-20 (PDF)
De vrijstelling van het betalen van auteursrechten bij uitlening aan het publiek (Vrijstelling ten voordele van de mediatheek van de Franse Gemeenschap) (2-432)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-107
p. 27-28 2-107 p. 27-28 (PDF)
De werking van het centraal BTW-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen (Lange wachttijd voor een buitenlandse belastingplichtige voor het verkrijgen van een BTW-nummer - Fiscale vorming en aangepaste taalopleiding van de beambten) (2-477)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-119
p. 46-48 2-119 p. 46-48 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Debat
2-106
p. 4-39 2-106 p. 4-39 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Thissen, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Erkende verenigingen voor dierenbescherming - Giften - Fiscale aftrekbaarheid - Uitvoeringsbesluit (2-1223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1693 2-35 p. 1693 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2408 2-46 p. 2408 (PDF)
Europese Conventie over de toekomst van Europa : aanwijzing van de leden die de Senaat vertegenwoordigen      
  2-178
p. 32-34 2-178 p. 32-34 (PDF)
  Bespreking en stemming over de gewone motie
2-182
p. 49-55 2-182 p. 49-55 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Gemeentemandatarissen - Beroepskosten - Aftrekbaar bedrag (2-1773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2457 2-47 p. 2457 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3486-3487 2-62 p. 3486-3487 (PDF)
Herziening van artikel 28 van de Grondwet (Petitierecht - College van de federale ombudsmannen) (2-972)      
  Voorstel van de heren Dallemagne en Thissen
2-972/1
p. 1-4 2-972/1 p. 1-4 (PDF)
Het Belgisch plan tot bestrijding van de sociale uitsluiting (2-347)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 58-61 2-96 p. 58-61 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet [vreemdelingenstemrecht] en provinciekieswet - Overdacht van financiŽle middelen en fiscale autonomie [o.a. kijk-en luistergeld] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand) (Omzendbrief-Peeters over gebruik der talen in faciliteitengemeenten - Noordzuidtransfers - Communautarisering sociale zekerheid - Plantentuin te Meise) (2-337)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
   Stemming over de gewone motie
2-92
p. 57-58 2-92 p. 57-58 (PDF)
  2-92
p. 81-82 2-92 p. 81-82 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet en provinciekieswet - Overdracht van financiŽle middelen [o.a. trekkingsrechten, tewerkstellingsprogramma's, winsten Nationale Loterij] en fiscale autonomie [o.a. verkeersbelasting] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand - Duitstaligen - Herfinanciering Franstalig onderwijs) (Communautarisering sociale zekerheid) (2-336)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
   Stemming over de gewone motie
2-92
p. 57-58 2-92 p. 57-58 (PDF)
  2-92
p. 81-82 2-92 p. 81-82 (PDF)
Het belasten van de meerwaarden op aandelen (Integratie van de problematiek in het kader van de algemene hervorming van de vennootschapsbelasting) (2-658)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-128
p. 19-24 2-128 p. 19-24 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het elektronisch doorzenden van de BTW-aangifte (Administratieve vereenvoudiging en financiŽle verlichting - Problematiek van de elektronische handtekening) (2-364)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-102
p. 42-45 2-102 p. 42-45 (PDF)
Het feit dat de minister een eurominikit aanbiedt aan honderd lezers van de krant La DerniŤre Heure (Informatiecampagne versus persoonlijke publiciteitscampagne) (2-791)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Trekt zijn vraag in, gezien de minister van FinanciŽn niet aanwezig is
2-164
p. 28-30 2-164 p. 28-30 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het laattijdig versturen van de belastingaangifteformulieren aan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap (Vertraging gewijt aan een vertaalprobleem) (2-1041)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-216
p. 17-19 2-216 p. 17-19 (PDF)
Het laattijdig versturen van de belastingaangifteformulieren aan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap (Vertraging gewijt aan een vertaalprobleem) (2-1046)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-216
p. 17-19 2-216 p. 17-19 (PDF)
Het lot van 73 ambtenaren van het BIPT (tengevolge de overdracht van bevoegdheden inzake inning van het kijk- en luistergeld naar het gewest - Medewerking Selor) (2-1126)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-241
p. 19-20 2-241 p. 19-20 (PDF)
Het mond- en klauwzeer (2-410)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
Het nieuwe communautair akkoord tussen het Vlaams parlementslid Karel De Gucht en Kamerlid Geert Bourgeois en het negatief advies van de Raad van State over het ontwerp van bijzondere wet (Lambermont-akkoord : preciseringen in het nieuw akkoord - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen - Ontwerp van bijzondere wet houdende regionalisering van de provincie- en gemeentewet : advies van de Raad van State tot verplichte herziening van art. 162 van de Grondwet - Politieke risico's bij niet-herziening - Overdracht van ontwikkelingssamenwerking - Taak van de Brusselse mini-costa : garanties voor de Vlaamse Brusselaars) (2-381)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Stemming over de gewone motie en stemverklaring van de heer Thissen
2-102
p. 37 2-102 p. 37 (PDF)
  2-102
p. 75-76 2-102 p. 75-76 (PDF)
Het ontsporen van de loonkosten (Invloed op het concurrentievermogen en het tewerkstellingsbeleid - Maatregelen ter verbetering van het statuut en de situatie van de zelfstandigen en KMO's) (2-647)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-173
p. 39-43 2-173 p. 39-43 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Thissen en Van den Brande
2-231
p. 43-45 2-231 p. 43-45 (PDF)
  2-231
p. 55 2-231 p. 55 (PDF)
Het proces van de vermoedelijke verantwoordelijken voor de moord op Laurent-Dťsirť Kabila (2-1089)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 16-18 2-235 p. 16-18 (PDF)
Het rapport van de werkgroep belast met het opstellen van aanbevelingen om de kloof tussen het sociaal statuut van werknemers en zelfstandigen te dichten (Kinderbijslag - FinanciŽle middelen voor een betere bescherming van de zelfstandigen) (2-458)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-89
p. 11-13 2-89 p. 11-13 (PDF)
Het rijbewijs en de minimumleeftijd die vereist zijn voor het besturen van landbouwvoertuigen (2-1188)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-260
p. 20-22 2-260 p. 20-22 (PDF)
Het vaststellen van de productnormen (Milieuvriendelijke producten - Vermindering van het huishoudelijk afval) (2-630)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-163
p. 20-23 2-163 p. 20-23 (PDF)
Het verwerken van de bezwaarschriften tegen de accijnscompenserende belasting (Dieselvoertuigen - PrejudiciŽle vraag aan het Arbitragehof) (2-357)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-96
p. 61-65 2-96 p. 61-65 (PDF)
Hulde (2002-2003)      
  aan het personeel van de Senaat
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Algemene bespreking
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-116
p. 88 2-116 p. 88 (PDF)
   FinanciŽle impact van de bevoegdheidsoverdracht - Fiscale autonomie
2-116
p. 17 2-116 p. 17 (PDF)
   Herfinanciering van de gemeenschappen
2-116
p. 21-22 2-116 p. 21-22 (PDF)
   Hervorming van de Belgische Staat
2-116
p. 19-22 2-116 p. 19-22 (PDF)
   Oprichting van een Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de Institutionele Vernieuwing (Costa)
2-116
p. 16-17 2-116 p. 16-17 (PDF)
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-116
p. 88 2-116 p. 88 (PDF)
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-116
p. 88 2-116 p. 88 (PDF)
   Schending art. 162 Grondwet niet voor herziening vatbaar - Advies Raad van State
2-116
p. 19 2-116 p. 19 (PDF)
   Waarborgen voor de Franstaligen in de faciliteitengemeenten en voor de Vlamingen in Brussel
2-116
p. 18 2-116 p. 18 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heren Vandenberghe, Mahoux, Thissen, Monfils, Van Hauthem en Vankrunkelsven en van mevrouw Nagy
2-118
p. 118-124 2-118 p. 118-124 (PDF)
  2-118
p. 242-243 2-118 p. 242-243 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (2-777)      
  Amendement nr 30 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door mevrouw Willame-Boonen en de heren Barbeaux en Thissen
2-777/5
p. 1-4 2-777/5 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Amendementen van de PSC op het wetsontwerp
2-130
p. 6-8 2-130 p. 6-8 (PDF)
   Wijziging van de verdeelsleutel voor de onderwijsdotaties - Herfinanciering van de Franse Gemeenschap - Sint-Elooisakkoord
2-130
p. 31-34 2-130 p. 31-34 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Mahoux, Geens, Monfils, Van Hauthem, Thissen, Vankrunkelsven, Lozie en Moureaux en mevrouw Nagy
2-133
p. 43-55 2-133 p. 43-55 (PDF)
  2-133
p. 113-114 2-133 p. 113-114 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-290)      
  Algemene bespreking
2-269
p. 4-9 2-269 p. 4-9 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (zie ook doc. Senaat 2-680) (2-679)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Beroep op machtsoverdrachten
2-224
p. 5 2-224 p. 5 (PDF)
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-224
p. 6 2-224 p. 6 (PDF)
   Fonds bestemd voor de financiering van informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie
2-224
p. 6 2-224 p. 6 (PDF)
   Mogelijkheid voor BIAC om terreinen van Brussel-Nationaal luchthaven te kopen
2-224
p. 6 2-224 p. 6 (PDF)
   Optreden van de PWA's als werkgever in het kader van buurtdiensten en -banen
2-224
p. 5 2-224 p. 5 (PDF)
   Politiehervorming - Commissie ter begeleiding op lokaal niveau
2-224
p. 5 2-224 p. 5 (PDF)
   Politiemacht treinbegeleiders
2-224
p. 6 2-224 p. 6 (PDF)
   Tax Shelter (Fiscale aftrekbaarheid van de vennootschapswinsten geÔnvesteerd in audiovisuele werken)
2-224
p. 6 2-224 p. 6 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-224
p. 4-5 2-224 p. 4-5 (PDF)
   Wijziging KB van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-224
p. 5 2-224 p. 5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 64 van de heer Thissen
   Uitgavenbeheersing in de ziekteverzekering (Begrotingsbepaling)
2-600/2
p. 32 2-600/2 p. 32 (PDF)
  Amendementen nrs 62 en 63 van de heer Thissen
   Bevordering van generische geneesmiddelen
2-600/2
p. 31-32 2-600/2 p. 31-32 (PDF)
  Amendementen nrs 65 en 66 van de heer Thissen
   Uitgavenbeheersing in de ziekteverzekering : terugvordering bij overschrijding van het budget
2-600/2
p. 32-33 2-600/2 p. 32-33 (PDF)
  Amendementen nrs 67 tot 69 van de heer Thissen
   Premie voor de ombouw van voertuigen naar een LPG-installatie
2-600/2
p. 33-34 2-600/2 p. 33-34 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Algemene bespreking
   Oprichting van een Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
2-136
p. 39-40 2-136 p. 39-40 (PDF)
   Oprichting van een Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor de uitbating van het Internationaal Perscentrum
2-136
p. 39 2-136 p. 39 (PDF)
   Overdracht door de Regie der Gebouwen van gebouwen van het federaal niveau naar de lokale politiezones
2-136
p. 38 2-136 p. 38 (PDF)
   Uitbreiding van de toegangsvoorwaarden van de startlening van het Participatiefonds tot de werklozen die zich als zelfstandige willen vestigen
2-136
p. 39 2-136 p. 39 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Van den Brande en Thissen
2-137
p. 108-109 2-137 p. 108-109 (PDF)
  2-137
p. 130-132 2-137 p. 130-132 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Amendement nr 135 van de heer Thissen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Impact van de politiehervorming op de gemeentefinanciŽn
2-989/8
p. 7 2-989/8 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 146 van de heer Thissen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Opheffing artikel 25 wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van Telegraaf en Telefoon (Vrijstelling van Belgacom van belastingen ten gunste van provincies en gemeenten - Onroerende voorheffing)
2-989/8
p. 11-12 2-989/8 p. 11-12 (PDF)
  Amendementen nrs 136 tot 145 van de heer Thissen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Privatisering van BIAC - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning
2-989/8
p. 7-11 2-989/8 p. 7-11 (PDF)
  Algemene bespreking
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming - Overdracht van het personeel - Impact op de gemeentefinanciŽn - Sociale zekerheid van het personeel
2-169
p. 15-24 2-169 p. 15-24 (PDF)
   Hervorming van De Post
2-170
p. 10 2-170 p. 10 (PDF)
   Optrekken van het bestaansminimum
2-170
p. 10 2-170 p. 10 (PDF)
   Privatisering van BIAC
2-170
p. 14-20 2-170 p. 14-20 (PDF)
   Privatisering van BIAC - Verkoop van gronden van de luchthaven
2-170
p. 8-10 2-170 p. 8-10 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-170
p. 7 2-170 p. 7 (PDF)
  2-170
p. 11 2-170 p. 11 (PDF)
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming - Impact op de gemeentefinanciŽn
2-170
p. 7-8 2-170 p. 7-8 (PDF)
   Vrijstelling van Belgacom van belastingen ten gunste van provincies en gemeenten (Onroerende voorheffing)
2-170
p. 10 2-170 p. 10 (PDF)
  Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
   Naamstemming
2-170
p. 28-32 2-170 p. 28-32 (PDF)
  2-170
p. 44 2-170 p. 44 (PDF)
  Algemene bespreking
   Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
2-171
p. 15 2-171 p. 15 (PDF)
  2-171
p. 17 2-171 p. 17 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-171
p. 4-10 2-171 p. 4-10 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Begrotingsbeleid - Economische context
2-256
p. 7-11 2-256 p. 7-11 (PDF)
   Economische toestand
2-256
p. 7-9 2-256 p. 7-9 (PDF)
  2-256
p. 10-11 2-256 p. 10-11 (PDF)
   Kritiek van de CDH op het regeringsbeleid
2-256
p. 7-13 2-256 p. 7-13 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 7 2-256 p. 7 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Begrotingsbeleid - Economische context
2-256
p. 7-11 2-256 p. 7-11 (PDF)
   Economische toestand
2-256
p. 7-9 2-256 p. 7-9 (PDF)
  2-256
p. 10-11 2-256 p. 10-11 (PDF)
   Kritiek van de CDH op het regeringsbeleid
2-256
p. 7-13 2-256 p. 7-13 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 7 2-256 p. 7 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
  Aangehouden stemming
2-288
p. 56-57 2-288 p. 56-57 (PDF)
  2-288
p. 96 2-288 p. 96 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Thissen
2-288
p. 56 2-288 p. 56 (PDF)
  2-288
p. 95-96 2-288 p. 95-96 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (Commissie "Grote Meren) (Zie ook doc. 2-408) (2-942)      
  Stemming over de moties en stemverklaring van de heer de Clippele
2-288
p. 40-41 2-288 p. 40-41 (PDF)
  2-288
p. 82 2-288 p. 82 (PDF)
Pediatrie - Geneesmiddel Botox - Terugbetaling (Spastische kinderen) (2-2427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3465-3466 2-62 p. 3465-3466 (PDF)
Raad voor de Mededinging - Banksys - Tarieven die worden toegepast ten aanzien van de handelaars (Monopolie - Advies Raad voor de Mededinging) (2-1604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2249-2250 2-44 p. 2249-2250 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2341-2342 2-45 p. 2341-2342 (PDF)
Recuperatie van de BTW die betaald werd in het Groothertogdom Luxemburg - Problemen waarmee Belgische ondernemers te kampen hadden (2-1772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2457 2-47 p. 2457 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2719-2719 2-51 p. 2719-2719 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-227
p. 37 2-227 p. 37 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
2-232
p. 15-16 2-232 p. 15-16 (PDF)
  2-232
p. 31-32 2-232 p. 31-32 (PDF)
   Economische groei
2-232
p. 28-29 2-232 p. 28-29 (PDF)
   Fiscale hervorming
2-232
p. 16-18 2-232 p. 16-18 (PDF)
  2-232
p. 32 2-232 p. 32 (PDF)
   Rang toegekend door VN-deskundigen aan BelgiŽ inzake menselijke ontwikkeling
2-232
p. 27-28 2-232 p. 27-28 (PDF)
   Tewerkstellingsgraad
2-232
p. 33 2-232 p. 33 (PDF)
   Uitgaven in de ziekteverzekering
2-232
p. 33 2-232 p. 33 (PDF)
   Verhoging van de pensioenen voor de zelfstandigen
2-232
p. 30-31 2-232 p. 30-31 (PDF)
   Versterking van onze overheidsbedrijven op de geliberaliseerde Europese markt
2-232
p. 33 2-232 p. 33 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Begroting in evenwicht
2-233
p. 18 2-233 p. 18 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Administratieve vereenvoudiging
2-146
p. 9-10 2-146 p. 9-10 (PDF)
   Fiscale hervorming
2-146
p. 6-8 2-146 p. 6-8 (PDF)
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-146
p. 10 2-146 p. 10 (PDF)
  2-146
p. 10 2-146 p. 10 (PDF)
  2-146
p. 11-12 2-146 p. 11-12 (PDF)
  2-146
p. 75 2-146 p. 75 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting - Verlaging van de aanslagvoet van 40,17 % naar 34 % en afschaffing van aftrekposten
2-146
p. 6-8 2-146 p. 6-8 (PDF)
  2-146
p. 74 2-146 p. 74 (PDF)
   Hervorming van de ziekteverzekering - Begroting
2-146
p. 74 2-146 p. 74 (PDF)
   Internationale groeivertraging - Groeicijfer in aanmerking genomen voor de begroting 2002 - Begrotingsevenwicht - Beperkte marges
2-146
p. 5 2-146 p. 5 (PDF)
   Invoering van een kiesdrempel van 5 %
2-146
p. 14 2-146 p. 14 (PDF)
   Invoering van het bindend referendum
2-146
p. 10 2-146 p. 10 (PDF)
  2-146
p. 10-11 2-146 p. 10-11 (PDF)
   Socialelastenverlaging voor de ondernemingen
2-146
p. 8-9 2-146 p. 8-9 (PDF)
   Splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
2-146
p. 12-13 2-146 p. 12-13 (PDF)
   Stimuleren van KMO's en zelfstandigen
2-146
p. 8 2-146 p. 8 (PDF)
  2-146
p. 9-10 2-146 p. 9-10 (PDF)
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-146
p. 4-5 2-146 p. 4-5 (PDF)
  2-146
p. 44 2-146 p. 44 (PDF)
  2-146
p. 44 2-146 p. 44 (PDF)
   Wetsontwerp op de kieskringen - Provinciale kiesdistricten
2-146
p. 12-14 2-146 p. 12-14 (PDF)
Representativiteit van de politieke fracties in het Comitť I      
  2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
Rijksregisters van de natuurlijke personen - Toegang door de gemeentelijke overheden (2-2115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3041-3042 2-56 p. 3041-3042 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3263-3265 2-59 p. 3263-3265 (PDF)
Schadeloosstelling vereffend door de verzekeraar van een boekhouder of een accountant uit hoofde van zijn klant - Fiscaal stelsel (2-1290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1810-1811 2-37 p. 1810-1811 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2333-2334 2-45 p. 2333-2334 (PDF)
Stemming - Vereiste meerderheid      
  2-265
p. 122 2-265 p. 122 (PDF)
Stemming wanneer twee verschillende met redenen omklede moties worden ingediend over hetzelfde onderwerp      
  2-288
p. 40-41 2-288 p. 40-41 (PDF)
Uitnodiging op een gemeenschappelijke vergadering Kamer/Senaat teneinde de parlementsleden in te lichten over de stand van zaken in Irak - Vertegenwoordiging van de Senaat : leden van de commissie Deelname aan buitenlandse zendingen versus andere vertegenwoordigers      
  2-279
p. 58-61 2-279 p. 58-61 (PDF)
Verhogingen op de openbare weg - Voorwaarden - Technische voorschriften waaraan die verhogingen moeten beantwoorden (2-1855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2675-2676 2-51 p. 2675-2676 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2867-2869 2-53 p. 2867-2869 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-754)      
  Stemverklaringen en stemming over de besluiten en de aanbevelingen van de begeleidingscommissies
2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
  2-193
p. 67 2-193 p. 67 (PDF)
Vervoersonkosten - Aftrekbaarheid (2-1169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-33
p. 1611 2-33 p. 1611 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3483-3484 2-62 p. 3483-3484 (PDF)
Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp - Stem van het Vlaams Blok      
  Persoonlijk feit van de heer Thissen
2-171
p. 17-19 2-171 p. 17-19 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig rechter in het Arbitragehof (3) (2-677)      
  Vraag om de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat, de heer Charles-Ferdinand Nothomb, van de agenda af te voeren, om wettelijke redenen (de verwerping van de in de vorige vergadering voorgelegde dubbele lijst is definitief) en om politieke redenen (uitsluiting door de parlementaire meerderheid van de Franstalige oppositie uit het hoge rechtscollege) - Intrekking door de heer Nothomb van zijn kandidatuur - Nieuwe oproep tot kandidaten voor de tweede voordracht
2-103
p. 26-27 2-103 p. 26-27 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad (N) (Dossier nr 10) (2-842)      
  Geheime stemmingen
2-142
p. 28-29 2-142 p. 28-29 (PDF)
  2-142
p. 33-35 2-142 p. 33-35 (PDF)
  2-142
p. 38 2-142 p. 38 (PDF)
  2-142
p. 41 2-142 p. 41 (PDF)
Voorstel strekkende om in het Reglement van de Senaat een artikel 77bis in te voegen betreffende het misbruik van bevoegdheid (Senator die zijn bevoegdheid aanwendt voor een ander doel) (2-1029)      
  Voorstel van de heer Thissen
2-1029/1
p. 1-2 2-1029/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 32bis in het Reglement van de Senaat (Bepaling van de werkdag officieel voorbehouden aan de plenaire vergadering) (2-1424)      
  Voorstel van de heer Thissen
2-1424/1
p. 1-2 2-1424/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het Reglement van de Senaat (Minimumaantal parlementsleden nodig om een fractie op te richten) (2-945)      
  Voorstel van de heer Thissen
2-945/1
p. 1 2-945/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 29 van het Reglement van de Senaat (Aanwezigheid in Senaatscommissies van fractiemedewerkers) (2-946)      
  Voorstel van de heer Thissen
2-946/1
p. 1-2 2-946/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat (Mondelinge vragen : spreektijd) (2-688)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en heren Mahoux, Monfils, Lozie en Thissen
2-688/1
p. 1-3 2-688/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad en de Vlaamse Raad met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-857)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (De leden van het Waals Parlement die de eed in het Duits hebben afgelegd, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers) (2-386)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
2-386/1
p. 1-2 2-386/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 10 van de heer Thissen c.s.
2-386/4
p. 1-3 2-386/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-182
p. 36-47 2-182 p. 36-47 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut (Leerkrachten - Gemeentes met een bijzonder taalstatuut - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-793]) (2-1228)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende beroepen) (Zie ook doc. 2-1562) (2-1289)      
  Verslag van de heer Thissen
2-1289/5
p. 1-21 2-1289/5 p. 1-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging van de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen) (2-1046)      
  Voorstel van de heer Verreycken
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-58 2-182 p. 55-58 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de invaliditeitsuitkeringen (2-1141)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
2-1141/1
p. 1-2 2-1141/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (2-448)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ramoudt, Caluwť, Malcorps en Hordies
2-122
p. 43-44 2-122 p. 43-44 (PDF)
  2-122
p. 48 2-122 p. 48 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Voorstel van de heren Galand, Monfils, Kelchtermans, Cornil, Maertens en Thissen en de dames Leduc en Vanlerberghe
2-751/1
p. 1-4 2-751/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toekomst van Europa gericht aan de Europese Raad van Laken (14 - 15 december 2001 - Afsluiten Belgisch voorzitterschap Europese Unie) (2-965)      
  Bespreking van de amendementen
2-162
p. 46-47 2-162 p. 46-47 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Wensen (2002-2003)      
  Wensen bij het einde van de legislatuur
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde - Recht op vrijstelling - Leveringen van nieuwe transportmiddelen (Intracommunautaire leveringen) (2-2605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3871-3872 2-69 p. 3871-3872 (PDF)
Wetboek van de inkomstenbelastingen - Degressieve afschrijvingen - Gedeeltelijk overgedragen vaste activa ten gunste van derden (2-2429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3467 2-62 p. 3467 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3549-3550 2-63 p. 3549-3550 (PDF)
Wetsontwerp betreffende Belgacom (Privatisering - Wijziging van het juridisch statuut - Arbeidsverhoudingen tussen Belgacom en haar personeel) (2-825)      
  Algemene bespreking
2-136
p. 4-24 2-136 p. 4-24 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren (Strijd tegen de overmatige schuldenlast van de gezinnen - Oprichting van een positieve kredietcentrale : registratie van alle consumentenkredietovereenkomsten en alle hypothecaire kredietovereenkomsten) (2-767)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Thissen
2-767/2
p. 2-3 2-767/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Thissen, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-767/4
p. 1 2-767/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen (2-1357)      
  Algemene bespreking
2-263
p. 4-7 2-263 p. 4-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (Bescherming van de verbruiker - Bescherming van de privacy - Incasso-ondernemingen - Vordering tot staking - Verboden daden - Burgerlijke sancties, strafbepalingen en administratieve sancties) (2-1061)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de heer Thissen
2-1061/3
p. 3-4 2-1061/3 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de sluiting van ondernemingen (CoŲrdinatie van bestaande wetgevingen - Voorstellen van de Nationale Arbeidsraad - Faillissement en gerechtelijk akkoord - Rechtszekerheid) (2-1136)      
  Algemene bespreking
2-211
p. 22-27 2-211 p. 22-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Amendementen nrs 21 tot 36 van de heer Thissen en mevrouw Willame-Boonen
2-1376/2
p. 11-20 2-1376/2 p. 11-20 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heer Thissen en mevrouw Willame-Boonen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1376/4
p. 2 2-1376/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 34 en 36 van de heer Thissen en mevrouw Willame-Boonen, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1376/4
p. 2-3 2-1376/4 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-261
p. 4-51 2-261 p. 4-51 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heer Thissen en mevrouw Lizin
2-262
p. 30-33 2-262 p. 30-33 (PDF)
  2-262
p. 47-50 2-262 p. 47-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Ramoudt, Caluwť, Roelants du Vivier, Malcorps, Thissen en Vankrunkelsven en van de dames Nagy en Lizin
2-262
p. 33-37 2-262 p. 33-37 (PDF)
  2-262
p. 39 2-262 p. 39 (PDF)
  2-262
p. 50-51 2-262 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting (2-832)      
  Amendementen nrs 25 en 26 van de heer Thissen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-832/6
p. 1-2 2-832/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
   Aftrekbaarheid kinderopvang
2-140
p. 17 2-140 p. 17 (PDF)
   Beter rekening houden met kinderlast
2-140
p. 16-17 2-140 p. 16-17 (PDF)
  2-140
p. 19 2-140 p. 19 (PDF)
   Fiscale neutraliteit t.o.v. de samenlevingsvorm - Discriminatie gehuwden-feitelijke samenwonenden
2-140
p. 15 2-140 p. 15 (PDF)
  2-140
p. 16 2-140 p. 16 (PDF)
   Invoering van een schooltoelage
2-140
p. 16-17 2-140 p. 16-17 (PDF)
  2-140
p. 26-27 2-140 p. 26-27 (PDF)
   Protest tegen de werkwijze van de Commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2-140
p. 14 2-140 p. 14 (PDF)
  2-140
p. 14-15 2-140 p. 14-15 (PDF)
  2-140
p. 15 2-140 p. 15 (PDF)
   Spreiding in de tijd van de inwerkingtreding van de fiscale maatregelen
2-140
p. 18-19 2-140 p. 18-19 (PDF)
  2-140
p. 19 2-140 p. 19 (PDF)
  2-140
p. 26 2-140 p. 26 (PDF)
   Werkloosheidsvallen
2-140
p. 15-16 2-140 p. 15-16 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ňlandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Algemene bespreking en terugzending naar commissie
2-110
p. 33-39 2-110 p. 33-39 (PDF)
  Algemene bespreking
2-114
p. 32-37 2-114 p. 32-37 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Thissen
2-114
p. 39 2-114 p. 39 (PDF)
  2-114
p. 67-68 2-114 p. 67-68 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten : 1. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Gemeenschappen betreffende de financiering van de verwerving van terreinen bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998; 2. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Gemeenschappen, betreffende de financiering van de kosten van het bouwrijp maken die verband houden met de bouw en de inrichting van het "D3"-gebouw bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998 (2-793)      
  Algemene bespreking
2-135
p. 22-23 2-135 p. 22-23 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 35-67 2-187 p. 35-67 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ceder, Roelants du Vivier, Vankrunkelsven, Dallemagne, De Decker en mevrouw Lizin
2-188
p. 35-38 2-188 p. 35-38 (PDF)
  2-188
p. 48 2-188 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Oprichting van een "Executief Comitť van de Ministers van Mobiliteit" - Goedkeuring van het investeringsplan 2001-2002 van de NMBS - Verbintenis van elk van de partijen wat de machtigingsprocedures en de vereiste vergunningen betreft - "Prefinanciering" en "cofinanciering" door de Gewesten van infrastructuurprojecten en werken - Gewestelijk expresnet in en rond Brussel) (2-933)      
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (2-241)      
  Amendementen nrs 20 tot 25 van de heer Thissen
2-241/2
p. 14-16 2-241/2 p. 14-16 (PDF)
  Amendementen nrs 20, 22, 23 en 25 van de heer Thissen, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-241/5
p. 1-3 2-241/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-23
p. 5-31 2-23 p. 5-31 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaring van de heer Thissen
2-24
p. 37-39 2-24 p. 37-39 (PDF)
  2-24
p. 59-60 2-24 p. 59-60 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen (2-229)      
  Amendement nr 5 van de heer Thissen
   Correctiemaatregelen bij begrotingsoverschrijding (Ziekteverzekering)
2-229/2
p. 2-3 2-229/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Thissen
   Wijziging wet 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun door OCMW's : asielzoekers
2-229/2
p. 1-2 2-229/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Amendement nr 143 van de heer Thissen
   Cumulatie van inkomsten uit een toegelaten activiteit en inkomsten verbonden aan het conventioneel brugpensioen
2-522/2
p. 51-52 2-522/2 p. 51-52 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Thissen
   Maatregelen inzake overheidspensioenen
2-522/2
p. 4 2-522/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heer Thissen
   Procedure van eensluidend advies door de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen (Wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987) : zware medische apparatuur
2-522/2
p. 4-5 2-522/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Thissen
   Wijziging wet 6 augustus 1990 op de ziekenfondsen : verhaal van een landsbond bij de arbeidsrechtbank tegen een administratieve boete
2-522/2
p. 5 2-522/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Thissen
   Schorsing wegens langdurige werkloosheid : banenplan en vermindering van de werkgeversbijdragen
2-522/2
p. 5-6 2-522/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heer Thissen
   Loopbaanonderbreking voor politiek mandaat op gemeentelijk niveau
2-522/2
p. 7 2-522/2 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 20 tot 22 van de heer Thissen
   Loopbaanonderbreking voor politiek mandaat op gemeentelijk niveau
2-522/2
p. 6-7 2-522/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 24 tot 28 van de heer Thissen
   Doorstromingsprogramma's (Uitoefening niet-ingevulde collectieve behoeften) - Terbeschikkingstelling van werknemers - Invoeginterim en bedrijven voor uitzendarbeid - Werkgeversgroeperingen
2-522/2
p. 8-11 2-522/2 p. 8-11 (PDF)
  Amendementen nrs 29 en 30 van de heer Thissen
   Fonds voor sociale economie
2-522/2
p. 11-12 2-522/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendementen nrs 16 tot 18 van de heer Thissen, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
2-522/6
p. 1 2-522/6 p. 1 (PDF)
  2-522/6
p. 4 2-522/6 p. 4 (PDF)
  2-522/6
p. 6 2-522/6 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten (Digitale handtekening - EG-richtlijn) (2-662)      
  Amendement nr 10 van de heer Thissen
2-662/2
p. 4-5 2-662/2 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-114
p. 22-29 2-114 p. 22-29 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Amendement nr 29 van de heren Barbeaux en Thissen
2-1402/2
p. 28 2-1402/2 p. 28 (PDF)
  Amendement nr 30 van de heer Thissen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1402/4
p. 1-2 2-1402/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, D'Hooghe, Dedecker, Thissen en Malcorps
2-264
p. 75-78 2-264 p. 75-78 (PDF)
  2-264
p. 89 2-264 p. 89 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (NMBS : verbetering van de verhouding overheid-NMBS, van de prestaties van de NMBS als mobiliteitsverschaffer en van de boekhoudkundige transparantie) (2-934)      
  Amendementen nrs 7, 22 en 33 van de heer Thissen
2-934/2
p. 4 2-934/2 p. 4 (PDF)
  2-934/2
p. 9 2-934/2 p. 9 (PDF)
  2-934/2
p. 14 2-934/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 22 van de heer Thissen, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-934/5
p. 2 2-934/5 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-193
p. 29-46 2-193 p. 29-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Wettelijk statuut van het directiecomitť - Regeling van de belangenconflicten - Vertegenwoordiging van een rechtspersoon-bestuurder - Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor - Sanctie voor niet-naleving van de openbaarmakingsplicht - Werking van de algemene vergadering) (2-1107)      
  Amendement nr 14 van de heer Thissen, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1107/7
p. 3 2-1107/7 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking en terugzending
2-215
p. 15-26 2-215 p. 15-26 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-216
p. 50 2-216 p. 50 (PDF)
Wetsontwerp op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap) (2-1360)      
  Algemene bespreking
2-268
p. 8-9 2-268 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Amendement nr 30 van de heer Thissen
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan - Non-profitsector
2-226/2
p. 13 2-226/2 p. 13 (PDF)
Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector (Verplichte opslag van olieproducten) (2-926)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Thissen
2-182
p. 59-60 2-182 p. 59-60 (PDF)
  2-182
p. 84 2-182 p. 84 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen met toepassing van de artikelen 38 en 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (2-1404)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Thissen
2-267
p. 43-44 2-267 p. 43-44 (PDF)
  2-267
p. 68 2-267 p. 68 (PDF)
Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (Zie ook doc. Senaat 2-679) (2-680)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een basis-bankdienst (Oprichting van een Compensatiefonds) (2-1379)      
  Algemene bespreking
2-270
p. 24-31 2-270 p. 24-31 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (Administratieve vereenvoudiging - E-government) (2-1396)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 9-23 2-254 p. 9-23 (PDF)
Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsook het Kieswetboek (2-1448)      
  Algemene bespreking
2-268
p. 5-6 2-268 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Amendementen nrs 4 tot 17 van de heer Thissen
2-1003/3
p. 2-6 2-1003/3 p. 2-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsontwerp tot reglementering van de boekenprijs (2-1532)      
  Amendementen nrs 10 en 11 van de heer Thissen
2-1532/2
p. 6-7 2-1532/2 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-289)      
  Algemene bespreking
2-269
p. 4-9 2-269 p. 4-9 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (Oprichting van een Zilverfonds om reserves aan te leggen die toelaten tussen 2010 en 2030 de extra-uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels t.g.v. de vergrijzing te betalen - Jaarlijkse opstelling van een zilvernota door de regering) (2-850)      
  Amendement nr 1 van de heer Thissen
2-850/2
p. 1-2 2-850/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Thissen, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-850/4
p. 2 2-850/4 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-141
p. 26-39 2-141 p. 26-39 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-141
p. 39-43 2-141 p. 39-43 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Thissen
2-142
p. 77 2-142 p. 77 (PDF)
  2-142
p. 98-99 2-142 p. 98-99 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de situatie van de gemeentefinanciŽn te verbeteren (Verlaging van de administratiekosten) (2-864)      
  Amendement nr 1 van de heer Thissen
2-864/2
p. 1-2 2-864/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Thissen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-864/4
p. 1 2-864/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 51 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Partners van hetzelfde geslacht die een huishouden vormen) (2-338)      
  Amendement nr 1 van de heer Thissen en mevrouw Van Kessel
2-338/2
p. 1-2 2-338/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Thissen en mevrouw van Kessel, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-338/5
p. 1 2-338/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-40
p. 29-33 2-40 p. 29-33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Hervorming vennootschapsbelasting : verlaging van het belastingtarief ; wijziging WIB 1992 ; roerende voorheffing op liquidatieboni ; afschrijvingen ; aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen ; definitief belaste inkomsten ; aanrekening van jaarverliezen op winst uit abnormale of goedgunstige voordelen ; winst welke een vennootschap verkrijgt uit haar inrichting gevestigd in een land zonder dubbelbelastingverdrag - Maatregelen ten gunste van KMO's : aanmoediging van autofinanciering door vrijstelling van gereserveerde winsten ; vrijstelling van vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen in de loop van de drie eerste boekjaren - Hervorming van het stelsel van de coŲrdinatiecentra : wijziging KB nr 187 van 30 december 1982 en wet van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen - Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken : ruling - Actieplan doeltreffende inning van de vennootschapsbelasting) (2-1388)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 25-42 2-254 p. 25-42 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Antwoord op de veelvuldige hinder van megadancings zowel voor de levenskwaliteit van de omwonenden als voor de verkeersveiligheid) (2-1567)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 14-20 2-288 p. 14-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Herfinanciering van de Gemeenschap dat rekening houdt met het aantal leerlingen - Toewijzing van een percentage van de winst van de Nationale Loterij - Jaarlijkse dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld omgevormd tot een regionale belasting - Controle van de verkiezingsuitgaven op de regeringsmededelingen en de bijkomende financiering van de politieke partijen - Mogelijkheid om het aantal leden van de regering uit te breiden tot hoogstens 5 leden) (2-783)      
  Verslag van de heer Thissen
2-783/2
p. 1-19 2-783/2 p. 1-19 (PDF)
  Algemene bespreking
2-135
p. 5-12 2-135 p. 5-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Toekenning van een dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent) (2-833)      
  Amendement nr 19 van de heren Monfils en Thissen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-833/5
p. 2-3 2-833/5 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-148
p. 23-45 2-148 p. 23-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect (Nietigheid van het beding luidens hetwelk de koper van bouwgrond verplicht wordt een aannemingsovereenkomst te sluiten - Wet Breyne) (2-1279)      
  Verslag van de heer Thissen
2-1279/7
p. 1-20 2-1279/7 p. 1-20 (PDF)
  Algemene bespreking
2-283
p. 5 2-283 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Aanpassingen van technische aard [terminologische verbeteringen, kruisverwijzingen] en inhoudelijke aanpassingen ten einde bepaalde punten te verduidelijken en leemten te vullen) (2-477)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Thissen
2-61
p. 44 2-61 p. 44 (PDF)
  2-61
p. 90 2-61 p. 90 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2-1426)      
  Algemene bespreking
2-270
p. 31-46 2-270 p. 31-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken (In fiscale geschillen moet de Belgische Staat niet meer worden vertegenwoordigd door een advocaat maar mag het worden door fiscale ambtenaren) (2-865)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Thissen
2-865/2
p. 2-6 2-865/2 p. 2-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid (voor iemand die toegestane beroepsarbeid verricht en onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt) (2-428)      
  Voorstel van de heer Thissen
2-428/1
p. 1-3 2-428/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendementen nrs 45 tot 51 en 58 van mevrouw Nyssens en de heer Thissen
2-244/5
p. 8-13 2-244/5 p. 8-13 (PDF)
  2-244/5
p. 16-19 2-244/5 p. 16-19 (PDF)
  Amendementen nrs 72 tot 85 van mevrouw Nyssens en de heer Thissen
2-244/6
p. 13-26 2-244/6 p. 13-26 (PDF)
  Amendement nr 156 van mevrouw van Kessel en de heer Thissen
2-244/10
p. 14 2-244/10 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 212 van mevrouw Nyssens en de heer Thissen
2-244/12
p. 23-24 2-244/12 p. 23-24 (PDF)
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Leduc, Vanlerberghe, Staveaux-Van Steenberge, Nagy en De Roeck en van de heren Mahoux, Vandenberghe, Monfils, Thissen, Vankrunkelsven en Geens
2-155
p. 63-69 2-155 p. 63-69 (PDF)
  2-155
p. 141 2-155 p. 141 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de instelling van sociale bankrekeningen en de onvatbaarheid voor beslag van de op die rekeningen gestorte bedragen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort) (Rekening waarop alleen uitkeringen mogen worden gestort - Verhindering van schuldvergelijkingsmechanismen) (2-786)      
  Algemene bespreking
2-276
p. 8-9 2-276 p. 8-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt (Zorgcontract - Recht op informatie - Toestemming voor het uitvoeren van een medische behandeling - Palliatieve zorg - Inzage in en afschrift van het patiŽntendossier - Waarneming door derden en waardigheid van de patiŽnt - Klachtenrecht/klachtenbemiddeling - Aansprakelijkheid van het ziekenhuis - CoŲrdinatie van de informatieverstrekking) (2-474)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Stemverklaringen van de heren Van den Brande, Moureaux, Verreycken, Thissen, Vankrunkelsven, Mahoux en Monfils en van mevrouw Nagy en verwerping
2-196
p. 64-70 2-196 p. 64-70 (PDF)
  2-196
p. 77 2-196 p. 77 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt (2-486)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (2-157)      
  Algemene bespreking
2-184
p. 32-41 2-184 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (verschuldigd aan de gemeenten - Administratiekosten - WIB) (2-24)      
  Algemene bespreking
2-95
p. 4-15 2-95 p. 4-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Thissen
2-740/2
p. 1-4 2-740/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Thissen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-740/6
p. 1 2-740/6 p. 1 (PDF)
  2-740/6
p. 1 2-740/6 p. 1 (PDF)
  2-740/6
p. 2 2-740/6 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Amendement nr 124 van de heer Thissen
2-1158/8
p. 1-2 2-1158/8 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende toekenning van dotaties aan de leden van de koninklijke familie (2-1113)      
  Voorstel van de heren Thissen en D'Hooghe
2-1113/1
p. 1-4 2-1113/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene aanvullende maatregelen die ertoe strekken te voldoen aan de verplichting inzake de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (Strijd tegen het onverzekerd rijden - Motivering van de beslissingen van opzegging en van weigering - Objectieve segmentering van de markt - Stabilisering van de verzekeringsportefeuilles) (2-1433)      
  Voorstel van de heer Thissen
2-1433/1
p. 1-11 2-1433/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de sociale-verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen (2-128)      
  Voorstel van de heer Thissen
2-128/1
p. 1-4 2-128/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Behandeling met vervangingsmiddelen) (2-11)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Colla, Mahoux, Galand, Monfils en Thissen
2-199
p. 34-36 2-199 p. 34-36 (PDF)
  2-199
p. 52-53 2-199 p. 52-53 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Ombudsdienst en externe klachtencommissie) (2-492)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 19bis in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Voertuigen zonder verzekering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van artikel 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst) (2-427)      
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-208
p. 35-42 2-208 p. 35-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een dag van de Verzoening (na de Tweede Wereldoorlog - Werkgroep belast met het opmaken van een werkmap over het historische fenomeen van verzoening) (2-1047)      
  Voorstel van de heer Verreycken
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-59 2-182 p. 55-59 (PDF)
  2-182
p. 83-84 2-182 p. 83-84 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon (2-1625)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
2-1625/1
p. 1-6 2-1625/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Algemene bespreking
2-246
p. 4-54 2-246 p. 4-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur (corporate governance) op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen) (2-714)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Thissen
2-275
p. 55-56 2-275 p. 55-56 (PDF)
  2-275
p. 68 2-275 p. 68 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden (Verbieden van organisaties van private personen waarvan het oogmerk erin bestaat de door de wet aangewezen organen voor controle op de politiediensten aan te vullen) (2-1389)      
  Voorstel van de heren De Decker, Vandenberghe, Thissen en Monfils en mevrouw Lizin
2-1389/1
p. 1-4 2-1389/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, teneinde organisaties van private personen te verbieden die tot doel hebben de door de wet met de controle op de politiediensten belaste organen te vervangen of in hun plaats op te treden (2-1398)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
2-1398/1
p. 1-5 2-1398/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (Aanpassing aan het stelsel van de werknemers) (2-113)      
  Voorstel van de heer Thissen
2-113/1
p. 1-2 2-113/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslag op kosten vermeld in art. 57 WIB) (2-468)      
  Amendement nr 1 van de heren de Clippele en Thissen
2-468/2
p. 1 2-468/2 p. 1 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-211
p. 29 2-211 p. 29 (PDF)
  Algemene bespreking
2-216
p. 30-32 2-216 p. 30-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Artikelsgewijze bespreking en aangehouden stemming
2-46
p. 41-45 2-46 p. 41-45 (PDF)
  2-46
p. 66 2-46 p. 66 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Bijkomende aftrek in de personenbelasting en in de vennootschapsbelasting in de vorm van een belastingkrediet voor de uitgaven inzake opleiding alsook onderzoek en ontwikkeling) (2-728)      
  Voorstel van de heer Thissen
2-728/1
p. 1-3 2-728/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Niet-betalen van de belasting binnen de gestelde termijn - Versturen van minstens ťťn aangetekende herinneringsbrief aan de belastingplichtige vůůr het sturen van een gerechtsdeurwaarder) (2-505)      
  Amendement nr 4 van de heer Thissen
2-505/3
p. 1-2 2-505/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Indexatie van het kadastraal inkomen voor bescheiden woningen en landeigendommen teneinde vermindering van registratierechten te bekomen) (2-757)      
  Voorstel van de heer Thissen
2-757/1
p. 1-3 2-757/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-859)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt gekozen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden) (Beperking van het aantal voorkeurstemmen tot drie) (2-882)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Nationaliteitsvereiste : niet-EU-onderdanen; migranten) (2-493)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie in afwachting van de verduidelijking van het officiŽle standpunt van de Europese Commissie
2-109
p. 10-15 2-109 p. 10-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Voorstel van de heren Monfils, Happart en Thissen c.s.
2-1336/1
p. 1-4 2-1336/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Thissen en Barbeaux
2-1336/2
p. 2-4 2-1336/2 p. 2-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten (Wetboek der successierechten, artt. 83-3 en 83-4 - Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artt. 104, 109, 111, 199 en 200) (2-75)      
  Algemene bespreking
2-95
p. 16-19 2-95 p. 16-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (2-294)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Verkiezing Waalse Gewestraad en Vlaamse Raad - Regeling van de mogelijkheid van een verkiezing zonder stembusgang indien slechts ťťn lijst van kandidaten in de kieskring voorgesteld werd) (2-858)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (2-193)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegde rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan (2-362)      
  Voorstel van de heer Thissen
2-362/1
p. 1-2 2-362/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (2-295)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Hervorming van de wet - Beheerscontract - Toezicht - Adviesbevoegdheid van het Parlement bij de uitwerking van het beheerscontract - Jaarlijkse rapportage door de minister aan het Parlement - Overheidsbestuurders - Auditcomitť - Selectie van de gedelegeerde bestuurders en de leden van het directiecomitť - Variabele bezoldiging van het topmanagement - Onverenigbaarheden - Regeringscommissaris) (2-1372)      
  Voorstel van de heren Thissen en Barbeaux en mevrouw Willame-Boonen
2-1372/1
p. 1-12 2-1372/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (Ontzegging van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen) (2-46)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (Leerkrachten - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-792]) (2-1227)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij (Omzetting van een EG-richtlijn in Belgisch recht - Aanpassing wet van 1994 aan de specifieke vereisten van de informatiemaatschappij op 4 essentiŽle punten : het recht op mededeling, de uitzonderingen op het auteursrecht [reproductie voor privť-gebruik] [openbare ontlening - mediatheek], technische maatregelen en informatie over het beheer van rechten) (2-704)      
  Amendementen nrs 37 tot 43 van de heer Thissen
2-704/6
p. 1-4 2-704/6 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat het toepassingsgebied van de dienstencheques betreft, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Uitbreiding van het systeem van de dienstencheques) (2-129)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en de heer Thissen
2-129/1
p. 1-4 2-129/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999