S. 2-832 Dossierfiche K. 50-1270

Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting
Regering G. Verhofstadt I  

duurzame mobiliteit
alleenstaande
levensverzekering
lokale financiŽn
dood
cumulatie van inkomsten
laag loon
energiebesparing
meewerkende echtgenoot
gehuwde persoon
sociale uitkering
zelfstandig beroep
isolatie van gebouwen
vrij beroep
geregistreerd samenwonen
gelijke behandeling
grondbelasting
belastingaftrek
ongehuwd samenleven
gezinslast
fiscaal recht
werkloosheidsverzekering
belastingbeleid
vervroegd pensioen
pensioenregeling
terminologie
belastbaar inkomen
spaartegoed
algemene kosten
belasting van natuurlijke personen
onroerend eigendom
grensarbeider
belasting der niet-verblijfhouders
aansprakelijkheid van de staat
echtscheiding
zachte energie
pendel
eenoudergezin

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1270/1 Wetsontwerp 28/5/2001
K. 50-1270/2 Amendementen 12/6/2001
K. 50-1270/3 Amendementen 19/6/2001
K. 50-1270/4 Amendementen 21/6/2001
K. 50-1270/5 Amendement 25/6/2001
K. 50-1270/6 Verslag namens de commissie 27/6/2001
K. 50-1270/7 Tekst aangenomen door de commissie 27/6/2001
K. 50-1270/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 4/7/2001
2-832/1 2-832/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/7/2001
K. 50-1270/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/7/2001
2-832/2 2-832/2 (PDF) Amendementen 6/7/2001
2-832/3 2-832/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2001
2-832/4 2-832/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 12/7/2001
2-832/5 2-832/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/7/2001
2-832/6 2-832/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/7/2001
2-832/7 2-832/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/5/2001   Indiening Doc. K. 50-1270/1
27/6/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1270/6
4/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 146, p. 3-25 + nr. 147, p. 1-25
5/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 11-14
5/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-0/o50)
Integraal verslag nr. 149, p. 14-17
Doc. K. 50-1270/9
5/7/2001   Aanneming na amendering door commissie
14/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/24 2-82/24 (PDF)
14/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/24 2-82/24 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
5/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-832/1 2-832/1 (PDF)
5/7/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 62
5/7/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/7/2001   Inschrijving op agenda
18/7/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/7/2001   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-140 Hand. 2-140 (PDF)
18/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-140 Hand. 2-140 (PDF)
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o18) Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
Doc. 2-832/7 2-832/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/7/2001   Verzending naar commissie
6/7/2001   Inschrijving op agenda
6/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
6/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
6/7/2001   Aanneming zonder amendering
12/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Olivier de Clippele is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
19/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2001   Bekrachtiging en afkondiging
20/9/2001   Bekendmaking (31516-31530)
26/3/2004   Erratum (17526)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/7/2001, 5/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2001, 19/7/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 6/7/2001, 12/7/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/7/2001 15 20/7/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 62
Onderzoekstermijn (S1) 6/7/2001 60 3/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2001 20/9/2001, blz 31516-31530
Errata
Op 26/3/2004, blz 17526