S. 2-833 Dossierfiche K. 50-1274

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid
Regering G. Verhofstadt I  

Koning en Koninklijke familie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1274/1 Wetsontwerp 30/5/2001
K. 50-1274/2 Verslag namens de commissie 2/7/2001
K. 50-1274/3 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 4/7/2001
2-833/1 2-833/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/7/2001
K. 50-1274/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/7/2001
2-833/2 2-833/2 (PDF) Amendementen 18/7/2001
2-833/3 2-833/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/10/2001
2-833/4 2-833/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/10/2001
2-833/5 2-833/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/10/2001
2-833/6 2-833/6 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/10/2001
2-833/7 2-833/7 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 17/10/2001
2-833/8 2-833/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 17/10/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/5/2001   Indiening Doc. K. 50-1274/1
2/7/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1274/2
4/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 25-28
5/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 17-18
5/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-42/o10)
Integraal verslag nr. 149, p. 18
Doc. K. 50-1274/4
5/7/2001   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-833/1 2-833/1 (PDF)
13/7/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 64
13/7/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/10/2001   Inschrijving op agenda
10/10/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-833/5 2-833/5 (PDF)
10/10/2001   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-833/6 2-833/6 (PDF)
11/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-144 Hand. 2-144 (PDF)
11/10/2001   Terugzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/10/2001   Inschrijving op agenda
18/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
18/10/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-17/o0) Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/7/2001   Verzending naar commissie
18/7/2001   Inschrijving op agenda
18/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens
18/7/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+6/-4/o1)
18/7/2001   Aanneming na amendering
3/10/2001   Inschrijving op agenda
3/10/2001   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Guy Moens is goedgekeurd met 6 stemmen bij 2 onthoudingen.
11/10/2001   Terugzending naar commissie
17/10/2001   Inschrijving op agenda
17/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens
17/10/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-1/o1)
17/10/2001   Aanneming na amendering
17/10/2001   Vertrouwen rapporteur
18/10/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/10/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/11/2001   Bekrachtiging en afkondiging
5/12/2001   Bekendmaking (41773-41775)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/7/2001, 5/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/10/2001, 18/10/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 18/7/2001, 3/10/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 17/10/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/7/2001 15 20/7/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 64
Onderzoekstermijn (S1) 14/7/2001 60 10/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/11/2001 5/12/2001, blz 41773-41775